InfoCaption
Boka demo

Dela och ta del av utbildningar inom offentlig sektor

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 5 min. lästid

Portal som inspirerar till lärande

E-learningInfoCaption i praktiken 2 min. lästid

Öka engagemang och kunskapsnivå inför och efter utbildningar

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 5 min. lästid

Att utbilda med video tydliggör instruktioner

InfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Ökad effektivitet, stöd och kvalitet genom sökbara rutiner

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 6 min. lästid

Performance Support underlättar vid byte av system

Performance SupportInfoCaption i praktiken 4 min. lästid
Kom igång med InfoCaption genom tydlig kommunikation & bred inkludering
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Förändring är en naturlig del av arbetslivet. Ett allt vanligare exempel på det är när nya system och medföljande nya arbetssätt ska introduceras i verksamheten. Ofta innebär det vissa utmaningar att...

Utnyttjar ni den fulla potentialen av digitalt lärande?
E-learningPerformance SupportInfoCaption i praktiken

I organisationer är det viktigt att skapa förutsättningar för att medarbetarna inte ska vara för beroende av varandra för att utföra sina arbetsuppgifter. När man alltid behöver vända sig till en...

Stora förändringar kräver kunskapsstöd
Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Att system genomgår uppdateringar eller byts ut helt och hållet är en naturlig del av mångas arbete. Förändringar som dessa ställer höga krav på både organisationen och medarbetaren. Instruktioner...

Kurser som både säkerställer ny kunskap och lärande i arbetsdagen
E-learningPerformance SupportInfoCaption i praktiken

Genom att skapa arbetssätt som andas tydlighet och är enkla att genomföra så kan man introducera användare till nya system på ett smärtfritt sätt. Tillhandahåller man en utbildning som alltid är...

Hjälp medarbetare att hitta rätt i kunskapsvimlet
Performance SupportInfoCaption i praktikenProcess

Du har säkert många gånger hört om medarbetare som uttrycker missnöje med ett system eller en rutin, när det kanske egentligen bara handlar om att de inte ser sin del i helheten. Om man kan hjälpa...

Lättillgänglig och samlad information sparar resurser
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Att få hjälp i sin arbetsvardag precis när man behöver den, det är grunden till Performance support som vi på InfoCaption ofta förespråkar. Genom att göra arbetsdokument och processer tillgängliga på...