InfoCaption
Boka demo
70-20-10 Grupp 3 Hi-res 2019-06-03

Våra event

Aktiviteter för dig som vill lära dig mer om InfoCaption och Performance Support.

9 feb

Webinar

3 steg till en smartare arbetsdag

DIGITALT

Visste du att vi glömmer hela 80% av det vi lär oss inom loppet av 30 dagar om kunskapen inte underhålls? Välkommen till detta webinar där vi berättar hur ni kan effektivisera, utveckla och underhålla kompetensnivå hos era medarbetare med hjälp av 3 smarta steg.

Du kommer få lära dig:
 • Varför vårt sätt att lära har förändrats
 • Hur vi lär oss något nytt
 • Hur man utbildar för långsiktigt kunskapslyft
 • Hur kunskapsdelning effektiviserar arbetsdagen

Läs mer / Anmäl dig

14 feb

För kunder

Fokustimmen - gemensam vårstädning (eget arbete)

DIGITALT

Vi alla vet att det är svårt att hålla ordning och reda oavsett om det handlar om dokument och manualer eller sitt förråd hemma. Våren är en utmärkt tidpunkt för att rensa ut och städa upp lite. Nu får nu chansen att boka upp en tid i kalendern för att göra det med andra användare och med möjligheten att bolla tankar och funderingar med oss på InfoCaption och andra användare.

Detta kommer vi övergripande att gå igenom:

 • Tips och trix för att skapa rutiner för att förenkla förvaltningen av ert innehåll i InfoCaption
 • Rekommenderat flöde för kontinuerlig rensning och städning
 • Användning av statistik och data från olika typer av guidefeedback

Läs mer / Anmäl dig

17 feb

För processkunder

Gruppdiskussion: Utveckla ert arbete med InfoCaption Process

DIGITALT

Detta tillfället riktar sig till er som redan idag använder InfoCaption Process oavsett om ni har jobbat länge eller håller på att komma igång. Under tillfället kommer vi att gå igenom förändringar från senaste releasen framförallt kopplat till administration av processer där det har skett stora förändringar. Vi kommer att visa möjliga sätt att administrera och dela processer men vi kommer också ge utrymme för diskussion i mindre grupper för att även få in era tankar och arbetssätt kopplat till InfoCaption Process. 

Under tillfället kommer vi även att ge en sneakpeak på kommande förändringar i skapandevyn vilket kommer att släppas i sluten av första kvartalet.

OBS! Detta webinar är riktat mot kunder som redan idag har InfoCaption Process

Läs mer / Anmäl dig

27 feb

Webinar

Vem gör vad, hur och när? Så får du struktur i en organisation som ständigt utvecklas

DIGITALT

I en föränderlig värld behöver vi också skapa trygghet för våra medarbetare och en viktig komponent i det är att tydliggöra det dagliga stödet. Och tillgängligheten behöver vara hög: helst bara ett klick bort! När medarbetare vet hur de ska agera i sin arbetsvardag och hur flödena ser ut minskar stressen och de kan fokusera på sina huvuduppgifter. 

Detta och mer kommer vi att prata om under webinaret. 

Läs mer / Anmäl dig

1 mar

För kunder

Crash course: Lär dig skapa kurser och följa upp resultaten på individnivå

DIGITALT

I InfoCaption har ni möjligheten att samla våra olika guidetyper till paketerade kurser. Det går även att skapa och koppla på kunskapstester och följa upp resultaten på individnivå. Under detta tillfälle får du se hela processen från A till Ö (skapande, delande och uppföljning). Tillfället riktar sig i huvudsak till er som idag har eller är nyfikna på vårt kursverktyg Track men delar kommer även vara användbara till er som jobbar med vår guidetyp Översikt

 • Hur ni snyggt kan paketera guider till en kurs
 • Hur ni kan skapa och koppla på kunskapstest
 • Hur du kan dela kurser till slutanvändare
 • Hur ni kan följa upp användare på kurs- och individnivå skapande av en guide

Läs mer / Anmäl dig

7 mar

Webinar

Jobba med MicroLearning på ett nytt sätt!

DIGITALT

-    Ge dina slutanvändare rätt stöd innan de ber om det

Microlearning och e-learning är ett hett ämne just nu och har varit under en längre tid. Traditionellt sett innebär det att man delar upp en större utbildning i mindre delar som är lättare att ta till sig. Idag arbetar vi, våra medarbetare och våra kunder i flera olika system. Hur kan ni dra nytta av Microlearning här? Och hur kan ni anpassa lärandet på micro-nivå till det behov av lärande som slutanvändaren faktiskt stöter på? Det ska vi berätta om under detta webinar.

Detta kommer vi gå igenom:
•    Microlearning då vs. nu 
•    Hållbart lärande enligt dagens förväntningar 
•    Ge dina slutanvändare rätt svar, på rätt fråga - inte ännu en kurs 

Läs mer / Anmäl dig

9 mar

Kundcase

Skapa en effektiv onboarding med hjälp av tydliga processer, stöd och chefsuppföljning

DIGITALT
Webinar med InfoCaption och Markaryds kommun

När en ny medarbetare ska tillsättas är det många processer som ska kickas igång och många medarbetare som behöver involveras. Just den kombinationen av att det är mycket som ska göras och att många personer behöver involveras kan tyvärr ofta leda till osäkerhet, ineffektivitet och att uppgifter hamnar mellan stolarna. Extra tråkigt är detta om det i förlängningen drabbar en nyanställd som inte får en trygg start på jobbet. 

Några som har identifierat värdet i att investera tid i att bygga en trygg och effektiv onboarding är Markaryds kommun. De har tagit fram ett rekryteringspaket där de har utvecklat en introduktion för alla nyanställda och även synliggjort och kartlagt de involverade processerna:

 • när en medarbetares tjänst avslutas
 • när ett rekryteringsbehov uppstår
 • avtal och andra förberedelser inför start
 • när en medarbetare ska introduceras

Ihop med detta har de även valt att utbilda chefer i hur de ska använda materialet så att nyanställda får en bra introduktion och start oavsett tjänst. Cheferna får också utbildning i hur de kan följa upp sina medarbetares progression i de utbildningar och guider som är skapade för introduktionen. 

Låter det intressant? Tveka inte att anmäla dig till detta kostnadsfria webinar! 

Läs mer / Anmäl dig

16 mar

Webinar

Hög personalomsättning behöver inte vara ett problem - så gör ni er kunskap mer lättillgänglig för era anställda!

DIGITALT

Säsongsanställda och timanställda vikarier är vanligt i flera organisationer. Det innebär givetvis många introduktioner av nyanställda och att lära upp samma sak flera gånger kan vara både frustrerande och tidkrävande. Det är dessutom vanligt att man har ett antal kunskapsbärare som konstant får svara på samma frågor. Den arbetstiden hade de kunnat lägga på annat, och dessutom kan det leda till onödig stress. 


Under detta webinar kommer vi gå igenom hur ni kan effektivisera er upplärning till nyanställda och göra kunskapen mer tillgänglig på arbetsplatsen – även om de anställda saknar fast arbetsplats. 

Läs mer / Anmäl dig

28 mar

Webinar

5 Moments of Need - förse medarbetare med rätt stöd vid rätt tid och plats

DIGITALT

Lärande sker på  många fler ställen än fysiska eller digitala kurser. Ramverket 5 Moments of Need beskriver fem olika situationer där behov för lärande uppstår. I detta webinar beskriver vi ramverket närmare och vad man kan göra för att möta dessa lärandebehov och hjälpa medarbetarna med det stöd de behöver utifrån behoven.

Läs mer / Anmäl dig

30 mar

För kunder

InfoCaption Process - det ska vara lätt att göra rätt!

DIGITALT

Tydliga processer med länkade guider ger medarbetare insikt i både vad, när och hur de ska utföra en arbetsuppgift. För att processer ska skapa värde tror vi på InfoCaption att en nyckelfaktor är enkelhet: det ska vara enkelt att skapa, dela och uppdatera processer. För om det är något vi vet om vår omvärld så är det att saker hela tiden förändras.

Ett lättanvänt och lättillgängligt processverktyg kommer innebära att:
•  Flera medarbetare kan skapa processer (de som faktiskt sitter på kunskapen om hur processen på riktigt fungerar)
•  Processerna uppdateras när något i er verksamhet ändras
•  Medarbetarna använder processerna för att få stöd till vardags

I InfoCaption Process kan du dessutom koppla på guider vilket skapar en extra dimension i processerna där man på bara ett klick går från en övergripande beskrivning av processaktiviteter till ytterst konkret beskrivning av utförandet av specifika processaktiviteter.

Under 2022 och början av 2023 har en uppdaterad version av InfoCaption Process släppts med:
•  Förbättrat gränssnitt för administratörer
•  Förbättrade sorterings och filtreringsmöjligheter
•  Förbättrade möjligheter att dela processer
•  Uppdaterad processnotation

Läs mer / Anmäl dig

18 apr

För kunder

Crash course: Best Practise för proffsiga och tydliga steg-för-steg-videoguider

DIGITALT

När man ska visa hur någonting ska göras (antingen i ett system eller i verkligen) så rekommenderar vi att man använder sig av video och vår guidetyp Steg-för-Steg-guide. Vi vill nu ge er möjligheten att i en crash course få fördjupad kunskap och tips och trix hur ni kan skapa proffsiga och tydliga steg-för-steg-guider. Målet är att ni ska komma därifrån med inspiration, insikt om nya funktioner och tips och trix hur ni kan öka proffsigheten på er egna guider.

Detta kommer ni få med er:
•  Tips och trix för att spela in proffsiga och tydliga steg-för-steg-guider
•  Tips och trix för att redigera proffsiga och tydliga steg-för-steg-guider
•  Demo hur ni kan jobba med undertexter

Läs mer / Anmäl dig

20 apr

Webinar

Single point of truth - minska kunskapsletande i organisationen

DIGITALT

De flesta av oss behöver någon gång ibland hjälp med en uppgift för att komma vidare i arbetet. Ofta har arbetsplatsen någon form av intranät som kanske internt kallas för ”Finns i sjön” eller liknande, eftersom oddsen på att hitta svar där är så pass liten. Dessutom är många arbetsplatser idag digitala. Eftersom kollegorna inte längre sitter bredvid så måste du ringa, boka ett möte eller maila för att få svar och komma vidare med din uppgift. Detta tar såklart onödig arbetstid, både för dig och din kollega. 

Tänk att ha istället ha en digital kollega som man kan fråga om hjälp även när kollegor inte finns på plats fysiskt – oavsett tid på dygnet.

I detta webinar berättar vi hur ni kan få rätt kunskap, på rätt plats, i rätt tid, till rätt person – i rätt form.

Läs mer / Anmäl dig

26 apr

För kunder

Synkronisering och automatisering av inloggning och användarhantering i InfoCaption för en smidigare arbetsvardag

DIGITALT

En genomtänkt och automatiserad användarhantering i InfoCaption öppnar inte bara upp dörrarna för fler att skapa guider och ta del av guider, utan gör det även möjligt att sortera och följa upp användning på ett mer effektivt sätt. Genom att brygga länken mellan er centrala användarkatalog och InfoCaption genom SSO-koppling och användarimport vet vi på InfoCaption både att plattformens användande kommer att öka samtidigt som administrativt arbete minskar. 

Om det är något som gör arbetsvardagen enklare så är det just minskning av administration och systemfriktion och därför bjuder vi in till ett webinar där vi berättar på ett lite enklare sätt hur en SSO-koppling och användarimport fungerar, och ger er verktyg att komma igång snabbare med detta.

Läs mer / Anmäl dig

11 maj

Webinar

Enklare lärande med digital coach

DIGITALT

Pedagogerna Mosher och Gottfredsson har fått mycket uppmärksamhet för sitt ramverk 5MoN som beskriver 5 olika situationer för lärande. De pekar bland annat på vikten av ett bra stöd i det dagliga arbetslivet.

Under detta webinar berättar vi hur de bygger en digital coach som ger snabba svar på vad du behöver för att utföra ditt jobb.

Läs mer / Anmäl dig

13 jun

Webinar

Anmäl dig till vårens mest uppskattade webinar

DIGITALT

Du kan redan nu anmälda dig till vårens mest uppskattade webinar. Detta är helt enkelt det webinar som vi under våren har hållit som har varit mest uppskattat. Vilket tema det blir vet vi såklart ännu inte, men du får reda på när det närmar sig så klart.

Boka din plats redan nu för att inte missa detta populära webinar. Vi kommer skicka ut en påminnelse med länk när datumet närmar sig via e-post. 

Läs mer / Anmäl dig
5-moments-New-Utan-BG-Transparent-550x380