InfoCaption
Boka demo
70-20-10 Grupp 3 Hi-res 2019-06-03

Våra event

Aktiviteter för dig som vill lära dig mer om InfoCaption och Performance Support.

19 maj

För kunder

Webinar: Ett klick till självhjälp – en nyckelfaktor vid systemimplementation

Att skapa kunskapsstöd direkt i arbetsflödet vid implementation av nya system har många fördelar:

  • Det möjliggör komplett digital upplärning, vilket effektiviserar processen och tillgängliggör upplärning för alla medarbetare.
  • Det ger hjälp och stöd i den aktuella vyn i systemet, anpassat efter den uppgift som medarbetaren arbetar med.
  • Det säkerställer kvalitet på utförda arbetsuppgifter.
  • Det skapar stora tidsvinster för både den enskilda medarbetaren och för organisationen som helhet.

I detta webinar kommer representanter från Nordlandssykehuset inspirera hur man strategiskt kan jobba med Performance support för att förkorta vägen till självhjälp! Vi får lyssna till deras erfarenheter av att implementera ett nytt system för 3000 medarbetare, där InfoCaptions kontextkänsliga hjälp var en nyckelfaktor. 

 

Webinaret kommer att ske på svorska med en kombination av norska och svenska talare.

Läs mer / Anmäl dig

2 jun

För kunder

Webinar: Automatisera administration av InfoCaption med Triggers

I detta webbinarium vill vi lyfta en funktion som heter Trigga händelser. Med funktionen kan ni automatisera en hel del flöden kopplat till framförallt  grupp- och användarhantering.

Tänk exempelvis att när en användare skapas så skickas automatiskt ett mail till dig att en ny användare har skapats och samtidigt skickas ett mail till den nya användaren med en introduktion till hur ni jobbar med InfoCaption och användbara länkar för en ny användare. Kanske en länk till InfoCaptions digitala producentkurs eller en länk till eran egna producentriktlinje?

Under webinaret kommer vi att beskriva övergripande hur funktionen fungerar samt vilka trigger-möjligheter som finns. Vi kommer också att live-skapa ett antal flöden så att ni ser hur resultatet blir i praktiken. 

 

Läs mer / Anmäl dig
5-moments-New-Utan-BG-Transparent-550x380