InfoCaption
Boka demo

Processkartläggning 101: En guide till att öka organisationens effektivitet

VerksamhetsutvecklingProcess 2 min. lästid

Delad kurs inom hälsa inspirerar Sveriges regioner

E-learningVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 3 min. lästid

5 tecken på att ni behöver en centraliserad informationsplattform

Performance SupportVerksamhetsutvecklingSupport 3 min. lästid

Digital vägledning - fördelar med en användarvänlig kunskapsbank

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 3 min. lästid

10 tips att använda QR-koder på arbetsplatsen

Performance SupportSupport 7 min. lästid

Effektivt processarbete i Älmhults kommun: Samverkan & helhetsförståelse

Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 3 min. lästid
Hur kan Performance support hindra "glömskekurvan"?
E-learningPerformance SupportVerksamhetsutveckling

De flesta organisationerna gör lite eller ingenting för att stötta det "informella" lärandet. I den här artikeln beskriver vi hur man med hjälp av Performance support-verktyg kan ge lärandet ett lyft.

Nyskapande interaktiv utbildning: Nacka kommun certifierar i bemötande
E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Bakom varje mänsklig interaktion finns ett grundläggande behov av att bli sedd och accepterad. I samhället utgör socialt bemötande en viktig grund för att skapa en gemenskap där olika individer kan...

Minska olyckor bland unga på jobbet med en bättre introduktion
Performance SupportOnboarding

Sommaren är för många en underbar tid med semester eller sommarlov. En välförtjänt vila efter vinter och vår. För väldigt många innebär sommaren också att gå till jobbet för första gången. Statistik...

Förstå Single Point of Truth: Vad betyder det?
Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingWorkflow learning

I dagens digitala värld förlitar sig företag till stor del på data för att fatta välgrundade beslut. Men den stora mängden av data kan ofta leda till förvirring och inkonsekvens. För att möta denna...

Hyllad guide om kolhydraträkning för en tryggare vardag
InfoCaption i praktiken

Typ 1 diabetes är en utmanande och livslång sjukdom som påverkar både barn och vuxna. Varje år diagnostiseras runt 1000 barn och lika många vuxna bara i Sverige. Sjukdomen kräver en komplex...

Samarbete över kommungränser: Inspirerande initiativ för en viktig verksamhet
InfoCaption i praktiken

Socialtjänsten har en fundamentalt viktig samhällsfunktion med uppdraget att erbjuda stöd och hjälp till medborgare i deras mest utmanande stunder, säkerställa barns rättigheter och främja social...