InfoCaption
Boka demo

Vad är Performance support-verktyg och hur kan de användas?

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutveckling 5 min. lästid

Nyskapande interaktiv utbildning: Nacka kommun certifierar i bemötande

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Minska olyckor bland unga på jobbet med en bättre introduktion

Performance SupportOnboarding 6 min. lästid

Förstå Single Point of Truth: Vad betyder det?

Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingWorkflow learning 3 min. lästid

Hyllad guide om kolhydraträkning för en tryggare vardag

InfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Samarbete över kommungränser: Inspirerande initiativ för en viktig verksamhet

InfoCaption i praktiken 3 min. lästid
Så minskar ni riskerna med digitala arbetssätt i er organisation
Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingWorkflow learning

Digitaliseringen av arbetsplatser ökar, men än så länge vet vi väldigt lite om hur det påverkar arbetsmiljön och belastningen på hjärnan. Därav var det glädjande att läsa om Arbetsmiljöverkets nya...

Tillgång till kunskap: En nyckel för framgångsrika partnerskap
InfoCaption i praktiken

På en arbetsmarknad som blir allt mer beroende av samarbete mellan organisationer är tillgång till relevant och lättillgänglig information av avgörande betydelse. Delning av riktlinjer och kunskap...

Mångfald i fokus: Att förstå betydelsen av digital tillgänglighet
InfoCaption i praktiken

Medvetenhet och kunskap har ökat under de senaste åren vad gäller digital tillgänglighet, men allt för ofta är det något som fortfarande prioriteras bort. Digital tillgänglighet är inte bara ett...

En välkomnande onboarding ger nya medarbetare en bra start
InfoCaption i praktikenOnboarding

Genom att tillhandahålla en utbildning för introduktion av nyanställda i ett format som är lätt att ta till sig och även går att redigera med enkelhet så säkerställer man att nyanställda får den...

Locka till lärande med interaktivitet och variation
E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Att vi människor är olika är inget nytt. Samma sak gäller hur vi tar till oss information och kunskap där vissa av oss föredrar visuellt och auditivt lärande medan andra föredrar att läsa sig till...

Lever vi som vi lär? Så jobbar InfoCaption med onboarding
Onboarding

Vi på InfoCaption pratar ofta om vikten av onboarding och vi försöker att leva som vi lär. Juliette började hos oss i februari 2023 som Kundcoach. Hon har med andra ord precis gjort klart sin...