InfoCaption
Boka demo

Öka engagemang och kunskapsnivå inför och efter utbildningar

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 5 min. lästid

Att utbilda med video tydliggör instruktioner

InfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Ökad effektivitet, stöd och kvalitet genom sökbara rutiner

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 6 min. lästid

Performance Support underlättar vid byte av system

Performance SupportInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Kom igång med InfoCaption genom tydlig kommunikation & bred inkludering

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 5 min. lästid

Utnyttjar ni den fulla potentialen av digitalt lärande?

E-learningPerformance SupportInfoCaption i praktiken 3 min. lästid
Stora förändringar kräver kunskapsstöd
Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Att system genomgår uppdateringar eller byts ut helt och hållet är en naturlig del av mångas arbete. Förändringar som dessa ställer höga krav på både organisationen och medarbetaren. Instruktioner...

Kurser som både säkerställer ny kunskap och lärande i arbetsdagen
E-learningPerformance SupportInfoCaption i praktiken

Genom att skapa arbetssätt som andas tydlighet och är enkla att genomföra så kan man introducera användare till nya system på ett smärtfritt sätt. Tillhandahåller man en utbildning som alltid är...

Hjälp medarbetare att hitta rätt i kunskapsvimlet
Performance SupportInfoCaption i praktikenProcess

Du har säkert många gånger hört om medarbetare som uttrycker missnöje med ett system eller en rutin, när det kanske egentligen bara handlar om att de inte ser sin del i helheten. Om man kan hjälpa...

Lättillgänglig och samlad information sparar resurser
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Att få hjälp i sin arbetsvardag precis när man behöver den, det är grunden till Performance support som vi på InfoCaption ofta förespråkar. Genom att göra arbetsdokument och processer tillgängliga på...

Underlätta förändringar med ett digitalt stöd
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Alla organisationer går förr eller senare genom förändringar, stora som små. För medarbetaren innebär det allt som oftast nya arbetssätt som för vissa kan innebära viss osäkerhet och oro. För att...

Matnyttiga guider för att höja kunskapsnivån
InfoCaption i praktiken

Många organisationer möter kritiska situationer där det är viktigt att information är uppdaterad och relevant för arbetsmoment och verksamhetsutveckling. Det stämmer bland annat väl in på...