InfoCaption
Boka demo

Skapa grundlig dokumentation och spara tid på köpet

Performance SupportInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Så kan instruktions-guider underlätta samarbete på distans

InfoCaption i praktiken 2 min. lästid

Användarstöd som ett verktyg för ökad digital mognad

Performance SupportInfoCaption i praktiken 6 min. lästid

Gör det enklare att göra rätt

InfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Enkla steg-för-steg-guider löser utmaningar kring intern kunskapsdelning

Knowledge ManagementInfoCaption i praktikenOnboarding 4 min. lästid

Lärdomar om lärande i arbetslivet efter pandemin

E-learningKnowledge ManagementPerformance Support 6 min. lästid
Gamification, lärofyllt eller beroendeframkallande?
Performance SupportWorkflow learning

På senare år har gamification, eller spelifiering, blivit ett vanligt sätt för företag att aktivera och motivera sina användare. Ett tydligt exempel är företaget Niantic som 2016, tillsammans med...

5 nyckelområden för att på riktigt nå customer success
VerksamhetsutvecklingSupport

Att arbeta kundorienterat, kundcentrerat och med kunden i fokus har länge agerat som nyckelord för att framhäva vikten av både en god kundrelation och en god kundförståelse. Begreppen är dock både...

Därför bör arbetsgivare uppmärksamma kunskapsrelaterad stress
Knowledge ManagementVerksamhetsutveckling

Alla människor har någon gång under sitt yrkesliv utsatts för påfrestningar. När kraven på arbetsplatsen ökar och känns övermäktiga ökar även behovet av återhämtning. Men med goda förutsättningar som...

Varför Youtube inte fungerar som plattform för internt lärande
Performance SupportWorkflow learning

Du har förmodligen vid något tillfälle sökt på Google för att ta reda på hur du ska lösa ett problem och då hänvisats till att se en Youtube-video. På Youtube finns guider om allt ifrån, hur man...

Framtidens lärande ligger i ”flowet”
Performance SupportVerksamhetsutvecklingWorkflow learning

I dagens samhälle är vi vana med att all information vi får till oss bara finns ett knapptryck bort. Studier som gjorts inom ämnet visar på att vi idag lider av en så kallad digital närminnesförlust....

Så har pandemin revolutionerat lärande i arbetsdagen!
Performance SupportWorkflow learning

På många sätt har Coronapandemin vänt upp och ner på våra liv. Även om det har varit en otroligt svår tid för många finns det även positiva effekter som kommit från denna omvälvande situation när vi...