InfoCaption
Boka demo

Stora förändringar kräver kunskapsstöd

Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 5 min. lästid

Kurser som både säkerställer ny kunskap och lärande i arbetsdagen

E-learningPerformance SupportInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Hjälp medarbetare att hitta rätt i kunskapsvimlet

Performance SupportInfoCaption i praktikenProcess 3 min. lästid

Lättillgänglig och samlad information sparar resurser

Performance SupportInfoCaption i praktiken 2 min. lästid

Underlätta förändringar med ett digitalt stöd

Performance SupportInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Matnyttiga guider för att höja kunskapsnivån

InfoCaption i praktiken 3 min. lästid
Att tänka, testa och klicka stimulerar lärandet
Knowledge ManagementInfoCaption i praktiken

Att vi människor är olika är inget nytt. Samma sak gäller på vilket sätt vi önskar ta till oss information och kunskap, en del av oss vill se och höra medan andra hellre läser sig till samma...

Skapa grundlig dokumentation och spara tid på köpet
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Många organisationer har flertalet verksamhetskritiska system som inte bara används internt utan som också påverkar personer utanför den egna organisationen. Därför är det viktigt att systemen...

Så kan instruktions-guider underlätta samarbete på distans
InfoCaption i praktiken

Under pandemin blev många av oss vana vid att jobba hemifrån och därmed skickliga på att använda program som Teams. Men den typen av digitala verktyg, som underlättar samarbete mellan medarbetare som...

Användarstöd som ett verktyg för ökad digital mognad
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Många organisationer har flertalet verksamhetskritiska system som inte bara används internt utan som också påverkar personer utanför den egna organisationen. Därför är det viktigt att systemen...

Gör det enklare att göra rätt
InfoCaption i praktiken

Att sätta ihop en utbildning som lär ut ett till synes komplext ämne ska inte behöva kosta organisationen större mängder tid och resurser. Oavsett vem som besitter kunskapen så ska det vara enkelt...

Enkla steg-för-steg-guider löser utmaningar kring intern kunskapsdelning
Knowledge ManagementInfoCaption i praktikenOnboarding

Många företag och organisationer har med största säkerhet anställda som besitter viktig kunskap för verksamheten. Hur man delar denna kunskap på ett enkelt och effektivt sätt är en av hjärtefrågorna...