InfoCaption
Boka demo

Mångfald i fokus: Att förstå betydelsen av digital tillgänglighet

Medvetenhet och kunskap har ökat under de senaste åren vad gäller digital tillgänglighet, men allt för ofta är det något som fortfarande prioriteras bort. Digital tillgänglighet är inte bara ett ansvar för offentliga sektorn – det är en utmaning som berör oss alla. Att göra webbplatser och digitala tjänster tillgängliga, oavsett personens funktionsförmåga, är en grundläggande del i att skapa en inkluderande och jämlik digital upplevelse.

Det är lätt att underskatta antalet människor med olika funktionsvariationer, då deras behov inte alltid reflekteras tydligt i statistiken. I Sverige varierar siffrorna mellan 10-30% eller mer, beroende på undersökningsmetoder och definition av gruppen.

En funktionsvariation kan vara medfött men kan även uppstå under livets gång. Åldrande kan påverka synförmågan, och oväntade händelser som olyckor eller sjukdomar kan temporärt begränsa en persons förmåga. Ljudklipp utan undertexter, för litet typsnitt och bilder och färger med dålig kontrast är exempel på bristande digital tillgänglighet. Det är vårt gemensamma ansvar att utforma och producera digitalt innehåll som inkluderar varje slutanvändares behov.

För att synliggöra och dela kunskapen kring digital tillgänglighet har 7minds gjort ett viktigt arbete. De har skapat en helt publik steg-för-steg-guide som inte bara erbjuder värdefull information, utan också presenterar den på ett tillgängligt sätt. Genom att använda berättarröst, undertexter och tydliga bilder och färger, strävar de efter att öka tillgängligheten på alla nivåer. Inte bara genom guidens innehåll, utan också genom metoden.

Maria, VD på 7minds som är skaparen av guiden ”Vem behöver en tillgänglig digital tjänst?” berättar vidare:

För oss är det en grundläggande princip att alla människor bör ha möjligheten att nyttja digitala tjänster och ta del av information som tillhandahålls online. En utmaning som vi ofta stöter på är att många tenderar att underskatta närvaron av personer med särskilda behov för sin målgrupp.

Vår förhoppning är att den som ser guiden förstår att alla är behov av digital tillgänglighet, inte bara ett fåtal. Vi ser att många har tagit del av den och delat den och det är bra tycker vi. Kunskapen behöver spridas.

MG_Blogg_featured_22Ta del av 7minds guide om vem som behöver en tillgänglig tjänst

7minds får utmärkelsen Månadens guide

Varje månad utser vi på InfoCaption Månadens guide - en guide som vi vill lyfta lite extra på grund av värdet den skapar i organisationen. Som tack till personen/personerna som har skapat Månadens guide donerar vi varje månad 1 000 kr till organisationen Hand in Hand Sweden, som bekämpar fattigdom genom att skapa fler jobb i utsatta länder. Hand in Hand arbetar med modellen "hjälp till självhjälp", som går i linje med InfoCaptions egen mission "att göra det enklare för medarbetare att hjälpa varandra".

Vi på InfoCaption håller med 7minds om att kunskapen behöver spridas. Guiden är en påminnelse om vikten av att göra digitala tjänster tillgängliga för alla. Genom enkla metoder som berättarröst, undertexter och tydliga bilder, visar guiden vägen för en mer inkluderande digital värld. Det tycker vi är värt att lyfta! 

 

Vill du lära dig mer om hur ni kan kunskapsdela på ett bättre sätt?

Boka demo!

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund