InfoCaption
Boka demo

Dela kunskap inom och utom organisationen.

InfoCaption är en plattform för att skapa, samla och dela guider, instruktioner, rutiner, kurser och processer - antingen internt eller till kunder. Vi vill att det ska vara enkelt att dela med sig av det man vet så att nästa person snabbt kan ta del av det, precis i det tillfälle behovet finns.

InfoCaption ger ökad produktivitet hos medarbetare, effektiviserar lärandet i organisationen och hjälper till att få ett grepp om verksamhetsstrukturen.

Vad vill din organisation uppnå?

Ökad produktivitet
Höjd kompetensnivå
Strukturerad verksamhet
Produktillus 2 2023-08-16-01

Skapa lättillgänglig information

Det ska vara enkelt att föra kunskap vidare, mellan medarbetare eller till kunder. Skapa, samla och dela guider med skärminspelningar, video, bild eller text. Kunskapen kan tillgängliggöras via söksidor eller som kontextkänslig hjälp direkt i system och på webbsidor.

Ju mer innehåll som plattformen fylls med, desto lägre belastning på supportfunktioner och andra personer som lägger mycket tid på att svara på frågor. När kunskapen finns tillgänglig dygnet runt förbättras även servicen till användarna.

Produktillus 3 2020-02-20-final

Effektivisera arbetstiden

Förhindra onödiga stopp i arbetsdagen, orsakade av att medarbetare behöver leta efter instruktioner för hur en uppgift ska utföras. Kunskap som finns tillgänglig när användaren är i behov av den skapar förutsättningar för en mer fokuserad och effektiv arbetsdag.

Produktillus 4 2020-04-14-01

Mät och analysera resultat

Använd plattformens olika funktioner för statistik och följ upp relevanta KPI:er för verksamheten, exempelvis kostnadsbesparingar tack vare att manuella ärenden ersätts med digitala guider.

Produktillus 8B 2020-08-24-01

Bli personoberoende

När kunskap delas blir den inte längre knuten till en specifik person. Det gör att personer som medarbetare tidigare varit beroende av kan avlastas, och kan istället fokusera på sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Att dokumentera och dela vidare säkerställer även att kunskap stannar inom organisationen, även när en medarbetare lämnar arbetsplatsen.

Eliminera kunskapsrelaterad stress i verksamheten!

Boka demo!

5-moments-Solve-Utan-BG-Transparent-2019-02-14-01
Quote I Göteborgs Stad är InfoCaptions plattform en central ingång för alla stadens verksamheter där användarna får stöd i dagliga supportfrågor.

Pontus Ågren, systemförvaltare - Göteborgs Stad

Produktillus 6 2020-04-28-01

Digitalisera lärande och kompetenslyft

Genom att införa digital utbildning, som komplement till eller ersättning för fysisk utbildning, blir effekterna av lärandet större. Digitala utbildningar är alltid tillgängliga för deltagare - oberoende av tid och rum - och framförallt när kunskap ska appliceras i verkligheten.

Upplägget är effektfullt vid exempelvis onboarding. Nyanställda introduceras i arbetet utan att vänta på en handledare, samt har tillgång till kursmaterialet för repetition. Dessutom sparas tid och kostnader för resor, lärare och lokaler.

Produktillus 1 2020-04-29-1

Använd kunskapen som finns i huset

Istället för att anlita konsulter eller specialister - låt medarbetare i organisationen som redan innehar kunskapen skapa kursmaterialet. Skapa kurser och introduktioner med video, bild, text, skärminspelningar och kunskapstest.

Återanvänd enkelt redan skapat material. Paketera guider, processer och länkar till externt material tillsammans med ett kunskapstest för att snabbt skapa en utbildning.

Produktillus 5 2023-08-01

Säkerställ kunskapsnivån

Använd plattformens uppföljningsverktyg för att se hur långt deltagare har kommit i kurser, vilka som har blivit godkända och för att följa upp resultat på kunskapstester. Ge även deltagare en tydlig certifiering vid genomförda kurser i form av diplom.

Produktillus 7 2020-06-04-3

Underhåll kompetensutvecklingen

Tillgängliggör kurs- och utbildningsmaterial i form av sökbara guider för att bibehålla önskade kunskapsnivåer och möjliggöra repetition. Använd MicroLearning-verktyget för att schemalägga automatiserade utskick med ny kunskap eller påminnelser till medarbetare.

Få ett samlat grepp om kunskapen i verksamheten!

Boka demo!

5-moments-Apply-Utan-BG-Transparent-2023-08-01
Quote Fördelarna är så många. Du kan ta del av innehållet när det passar dig, du kan gå tillbaka till ett specifikt område för att uppdatera dig och du tar bara del av de områden som är relevanta för just dig.

Iréne Robertsson, kommunchef - Olofström kommun

Produktillus 9 2023-08-16_Engagera_organisationen_ljusgul_bakgrund_process

Engagera organisationen

Ge medarbetaren en översikt över sin roll i verksamheten genom att tydliggöra arbetssätt, rutiner eller förändringar i organisationen. När medarbetare enkelt kan förstå ett flöde eller en process är det mycket lättare att skapa engagemang - en viktig framgångsfaktor för att bygga upp en långsiktig struktur.

5-moments-Solve-Utan-BG-Transparent-2019-02-14-01

Gör det lätt att förstå

Förhindra att information missuppfattas genom att koppla ihop processkartor med instruktiva guider. Då kan medarbetare smidigt få insikt i både vad som ska göras och hur man gör det.

Produktillus 1 2020-04-29-1

Skippa specialisterna

Det ska vara lätt att dokumentera och dela information. Med enkla verktyg ritar ni snabbt och smidigt upp processer, dokumenterar arbetssätt och rutiner samt strukturerar upp kunskapen som finns i huset.

Produktillus 4 2020-04-14-01

Få alla att arbeta likadant

När information och kunskap är lättillgänglig blir det enkelt för hela verksamheten att följa de rutiner och mål som satts upp. Genom användarvänliga söksidor för processer och guider skapas förutsättningar att alltid ha tillgång till de instruktioner som behövs. Resultatet: alla arbetar på samma sätt och kvaliteten på utfört arbete höjs.

Håll ordning och reda på verksamhetens rutiner och arbetssätt!

Boka demo!

5-moments-5-Utan-Bg-Transparent-2019-02-04-01

Lyft ditt företag med AI-drivna lösningar

På InfoCaption är vi glada över att integrera AI-funktionalitet i vår produkt. Vår prioritet är att säkerställa att dessa funktioner är innovativa, säkra och pålitliga.

Vi är engagerade i grundliga tester och förfining, för att säkerställa att våra AI-verktyg är pålitliga och hjälper dig att fatta smartare beslut. Din säkerhet och framgång är våra högsta prioriteringar.

Tack för att du är en del av vår resa mot smartare och säkrare lösningar.

Möjligheterna med InfoCaption är många:

Skärminspelningar

Spela in från datorskärm för att visa hur något fungerar i ett system.

Textinstruktioner

Instruera med text, bild eller inbäddad media.

Videofilmer

Använd och redigera videofiler, antingen från datorn eller telefonen. 

Processkartor

Skildra verksamhetsstruktur och gör den lätt att följa.

Läs mer

Kunskapstester

Testa användarnas kunskaper. Certifiera dem i system eller ämnen.

Kurser

Skapa digitala kurser för att utbilda medarbetare eller kunder.

Läs mer

Handböcker

Paketera olika typer av information till handböcker och manualer.

Arbetsflöden

Rita upp arbetsflöden och koppla beskrivande instruktioner om hur något utförs.

Kontextkänslig hjälp

Visa guider direkt där användare befinner sig via webbläsarplugin, Windowsapplikation eller API-integration.

Läs mer

Push Training

Skapa schemalagda utskick med guider eller kurser som sänds till användarna.

Läs mer

Söksidor & portaler

Skapa söksidor och självhjälpsportaler för att göra det enkelt att hitta rätt.

QR-koder

Generera printbara QR-koder som kan skannas med mobil för att få hjälp på fysisk plats.

Färdiga utbildningar

Köp färdiga utbildningspaket om bl a MS 365, GDPR och säkerhetsmedvetenhet.

Läs mer

Statistik & rapporter

Följ upp visningsstatistik och kursresultat, mät ROI och verksamhetens lärande.

Synkronisera mot AD

Matcha kontakter i AD-system direkt i InfoCaption för automatisk hantering av användare.

Single sign-on

Med SSO blir det mer lätthanterligt användarkonto för användarna.

Molnbaserat eller On-premises

InfoCaption kan antingen placeras i vårt moln eller på en egen server.

Söker ni en plattform för digitalt lärande?

Boka demo