InfoCaption
Booke demo!

Del kunnskap innenfor og utenfor organisasjonen.

InfoCaption er en plattform for å lage, samle og dele guider, instruksjoner, rutiner, kurser og prosesser - enten internt eller til kunder. Vil ønsker at det skal være enkelt å dele det man vet, slik at neste person raskt kan dele det, akkurat når behovet eksiterer. 

InfoCaption gir økt produktivitet hos de ansatte, effektiviserer læring i organisasjonen og hjelper deg med å få tak i forretningsstrukturen.

 

Hva vil din organisasjon oppnå?

Økt produktivitet
Høyere kompetansenivå
Strukturert virksomhet
Produktillus 2 2023-08-16-01

Lag lett tilgjengelig informasjon

Det skal være enkelt å føre kunnskap videre, mellom ansatte eller til kunder. Lag, samle og del guider med skjermopptak, video, bilde eller tekst. Kunnskapen kan gjøres tilgjengelig via søkesider eller som kontekstsensitiv hjelp direkte i systemer og nettsider

Jo mer innhold plattformen er fylt med, jo lavere blir belastningen på supportfunksjoner og andre personer som bruker mye tid på å svare på spørsmål. Når kunnskap er tilgjengelig døgnet rundt, forbedres også tjenesten til brukerene. 

Produktillus 3 2020-02-20-final

Effektiviser arbeidstiden

Forhindr unødvendige stopp i arbeidsdagen, forårsaket av at de ansatte trenger å lete etter instruksjoner for hvordan en oppgave skal utføres. Kunnskap som er tilgjengelig når brukeren har behov for det skaper forutsetninger for en mer fokuserende og effektiv arbeidsdag.

 

Produktillus 4 2020-04-14-01

Mål og analyser resultat

Bruk plattformens ulike funksjoner for statistikk og følg opp relevante KPI:er for virksomheten, for eksempel kostnadsbesparelser takket være erstatning av manuelle saker med digitale guider. 

Produktillus 8B 2020-08-24-01

Bli personuavhengig

Når kunnskap deles, blir den ikke lenger knyttet til en spesifikk person. Dette gjør at personer som ansatte tidligere var avhengig av kan avlastes, og kan i stedet fokusere på sine hovedsaklige abeidsoppgaver. Å dokumentere og dele videre sikrer også at kunnskap forblir i organisasjonen, selv når en ansatt forlater arbeidsplassen.

Eliminer kunnskapsrelatert stress i virksomheten

Booke demo!

5-moments-Solve-Utan-BG-Transparent-2019-02-14-01
Quote I Gøteborg kommune er InfoCaptions supportportal en sentral inngang for alle virksomhetene i byen der brukerne får støtte i daglige supportspørsmål.

Pontus Ågren, Systemforvaltare – Gøteborgs Stad

Produktillus 6 2020-04-28-01

Digitaliser læring og kompetanseheving

Ved å introdusere digital opplæring, som et supplement eller erstatning for fysisk opplæring, blir effekten av læring større. Digital opplæring er alltid tilgjengelig for deltakere - uansett tid og rom - og spesielt når kunnskap skal brukes i virkeligheten.

Opplegget er effektivt ved for eksempel onboarding. Nyansatte blir introdusert for arbeid uten å vente på en veileder, og har tilgang til kursmaterialet for øving. I tillegg spares  tid og kostnader for reise, lærere og lokaler. 

Produktillus 1 2020-04-29-1

Bruk kunnskapen som er i huset

I stedet for å ansette konsulenter eller spesialitet - la de ansatte i organisasjonen som allerede har kunnskap lage kursmateriell. Lag kurser og instruksjoner med video, bilde, tekst, skjermopptak og kunnskapstesting. 

Resirkuler allerede opprettet materiale. Pakke guider, prosesser og lenker til eksternt materiale sammen med en kunnskapstest for å lage en rask opplæring. 

Produktillus 5 2023-08-01

Sikre kunnskapsnivået

Bruk plattformens oppfølgings-verktøy for å se hvor langt deltakerne har kommet i kurs, hvilke som er godkjent og for å følge opp resultat på kunnskapstester. Gi også deltakerene en klar sertifisering i gjennomførte kurs i form av vitnemål.

Produktillus 7 2020-06-04-3

Oppretthold ferdighets-utvikling

Tilgjengeliggjør kurs- og opplæringsmateriale i form av søkbare guider for å opprettholde ønsket kunnskapsnivå og muliggjøre repetisjon. Bruk MicroLearning-verktøyey til å planlegge automatiske utsendelser med ny kunnskap eller påminnelser til ansatte. 

Få et samlet grep om kunnskapen i virksomheten!

Booke demo!

5-moments-Apply-Utan-BG-Transparent-2023-08-01
Quote Det er mange fordeler. Du kan se innholdet når det passer deg, gå tilbake til ønsket innhold for å oppdatere deg eller bare ta del av det som er relevant for deg.

Iréne Robertsson, kommunesjef - Olofström kommune

Produktillus-9-2020-08-24

Engasjer organisasjonen

Gi de ansatte en oversikt over sin rolle i virksomheten, ved å avklare arbeidsmetoder, rutiner eller endringer i organisasjonen. Når de ansatte enkelt kan forstå en flyt eller prosess, er det mye lettere å skape engasjement - en viktig suksessfaktor for å bygge en langsiktig struktur.  

Solve kapad

Gjør det lett å forstå 

Forhindr at informasjonen misforstås gjennom å koble sammen prosess-kart med instruktive guider. Da kan de ansatte samtidig få innsikt i hva som skal gjøre og hvordan man gjør det. 

Kunskapen i huset - utan BG

Hopp over spesialistene 

Det skal være lett å dokumentere og dele informasjon. Med enkle verktøy trekker du opp prosesser raskt og smidig, dokumenter arbeidsmetoder og rutiner og strukturer kunnskapen som er i huset. 

Mät och analysera resultat

Få alle til å jobbe likt

Når informasjon og kunnskap er lett tilgjengelig blir det enkelt for hele virksomheten å følge rutiner og mål som er satt opp. Brukervennlige søkesider for prosesser og guider skaper betingelsene for alltid å ha tilgang til de instruksjonene er nødvendige. Resultat: alle arbeider på samme måte og kvaliteten på det arbeidet som gjøres økes.  

Hold ordnen og finn ut virksomhetens rutiner och arbeidsmetoder!

Booke demo!

change kapad

Mulighetene med InfoCaption er mange:

Skjerminnspillinger

Spille inn fra en skjerm for å vise hvordan noe fungerer i et system.

Tekstinstruksjoner

Spille inn fra en skjerm for å vise hvordan noe fungerer i et system.

Videofilmer

Bruk og rediger videofiler, enten fra datamaskinen eller telefonen.

Prosesskart

Beskriv virksomhets-struktur og gjør den lett å følge.

Les mer

Kunnskapstester

Test brukernes kunnskaper. Sertifiser dem i et system eller emne.

Kurs

Lag digitale kurs for å utdanne medarbeidere eller kunder.

Les mer

Håndbøker

Pakk ulike typer informasjon til håndbøker og manualer.

Arbeidsflyt

Tegn opp arbeidsflyt og koble på beskrivende instruksjoner om hvordan noe utføres.

Kontekstsensitiv hjelp

Vise guider direkte der brukerne befinner seg, via plugin i nettleseren, Windowsapplikasjonen eller API-integrasjon.

Les mer

Push Training

Lag planlagte utsendelser med guider eller kurs som sendes til brukerne.

 

Les mer

Søkesider & portaler

Lag søkesider og selvhjelpsportaler for å gjøre det enkelt å få svar.

QR-koder

Generer utskriftbare QR-koder som kan skannes med mobil for å få hjelp der du er.

Statistikk & rapporter

Følg opp visnings-statistikk og kursresultat, mål ROI og virksomhetens læring.

Synkronisere mot AD

Match kontakter i AD direkte i InfoCaption for automatisk administrasjon av brukere.

Single sign-on

Med SSO blir det lettere å logge seg inn for brukerne.

Skybasert eller On-premises

InfoCaption kan enten plasseres i vår skytjeneste eller på en egen server.

Ser dere etter en plattform for digital læring?

Booke demo!