InfoCaption
Booke demo!

Hvorfor InfoCaption?

Læring handler i dag mer om å kunne finne rett kunnskap når du trenger den enn å ha lært deg noe på et kurs. Likevel – det ene utelukker ikke det andre. Kurs kan være nødvendig for å verifisere og sertifisere kunnskap.

Men, for å kunne bli mer effektiv i arbeidet trengs Performance Support – lett tilgjengelig kunnskapsstøtte når oppgaven utføres. Hvorfor det?

Fra permanent
til dynamisk læring

For noen tiår siden kunne man med stor sannsynlighet bruke kunnskapen man fikk i sin utdannelse gjennom hele sitt aktive yrkesliv. I den tekniske revolusjonen vi står midt i, er det ikke lenger slik. De som går ut i arbeidslivet i dag, skal kanskje inn i yrker som enda ikke finnes. Da blir kunnskap en prosess som handler like mye om å kunne finne og tilegne seg kunnskap og forståelse, som kunnskapen i seg selv.

The Google Effect

Google-effekten

En undersøkelse gjort av forskere ved Harvard og Columbia universiteter viser at når vi vet at informasjonen er tilgjengelig i et enkelt søk, lærer vi oss ikke lenger detaljene, men lærer heller hvor vi finner informasjonen.

Det er faktisk enklere for oss å huske hva vi skrev for å finne svaret enn å huske selve løsningen i seg selv.

En annen undersøkelse viser at vi bruker mer enn en tredjedel av en normal arbeidsdag på å lete etter informasjon, men i 44% av tilfellene finner vi ikke en gang det vi leter etter.

Quote Pugg aldri noe du kan slå opp!

- Albert Einstein

Vil du at vi viser hva InfoCaption kan gjøre for dere?

Boke demo
Morgan McCall 70-20-10 model

Daglig læring

70-20-10 modellen (utviklet allerede på 80-tallet av Morgan McCall og ”Center for Creative Leadership") sier at vi lærer oss majoriteten av alt vi kan ved å gjøre. Det handler om arbeidslivserfaring som vi får ved å repetere oppgaver og utvikles i vårt daglige arbeide. Ifølge modellen kommer bare 10% av kunnskapen fra kurs og andre formelle former for læring.

70%

...av vår kunnskap kommer fra arbeidslivserfaring som vi blant annet får av å repetere oppgaver og samarbeide med andre i vårt daglige arbeide.

20%

...av kunnskapen lærer vi oss av andre gjennom mentorskap, å jobbe sammen eller fra feedback.

10%

…av kunnskapen lærer vi oss på kurs, i opplæring eller annen formell læring.

InfoCaption Icon

Derfor InfoCaption!

InfoCaption er Skandinavias ledende løsning for Performance Support og e-læring. Et Performance Support-verktøy er et støtteverktøy som hjelper medarbeiderne i det daglige arbeidet. I stedet for å fokusere på at medarbeidere skal gå kurs og memorere kunnskap, er kunnskapen alltid lett tilgjengelig og oppdatert.

Verktøyet er utformet for å veilede gjennom arbeidsoppgaver akkurat når medarbeidere trenger hjelp. På den måten kan virksomheter gi den best mulige støtten til sine ansatte. Samtidig øker kompetansenivået, kvaliteten på arbeidet og graden av avklarte arbeidsoppgaver.

Vi kan hjelpe deg å redusere kostnader for formell læring og øke produktiviteten i virksomheten. Med hjelp av InfoCaption har flere hundre virksomheter i Skandinavia fått mer effektive arbeidsdagar.

Utforsk
vår løsning.

Flere hundre virksomheter har optimalisert sin kunnskapsdeling med hjelp av InfoCaption. Med hjelp av våre verktøy har de senket opplæringskostnader, redusert antall supportsaker og gjort arbeidsdagen enklere for sine systemeiere og spesialister.

Vil du lære mer om vår plattform og nytten den kan gi dere? Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg for å booke inn en demo!