InfoCaption
Booke demo!

Performance Support tilrettelegger ved systembytte

Performance SupportInfoCaption i praksis 4 min. lesning

Kom igang med InfoCaption gjennom tydelig kommunikasjon og inkludering

InfoCaption i praksisBedriftsutvikling 5 min. lesning

Utnytter du det fulle potensialet i digital læring?

E-learningPerformance SupportInfoCaption i praksis 3 min. lesning

Store endringer krever kunnskapsstøtte

Performance SupportInfoCaption i praksis 5 min. lesning

Kurs som både sikrer ny kunnskap og læring i arbeidsdagen

E-learningPerformance SupportInfoCaption i praksis 4 min. lesning

Hjelp ansatte å finne fram i labyrinten av kunnskap

Prosess-håndteringInfoCaption i praksis 4 min. lesning
Lettilgjengelig og samlet informasjon sparer ressurser
Performance SupportInfoCaption i praksis

Å få hjelp gjennom arbeidsdagen, akkurat når man trenger det, er forutsetningen til Perforamance support som vi fremmer på InfoCaption. Ved å gjøre arbeidsdokument og prosesser tilgjengelig på samme...

Legge til rette for endringer med digital støtte
Performance SupportInfoCaption i praksis

Alle bedrifter gjennomgår før eller senere store eller små endringer. For den ansatte innebærer det ofte nye måter å arbeide på, som for noen kan føre til usikkerhet og bekymring. For å redusere både...

Nyttige guider for å heve kunnskapsnivået
InfoCaption i praksis

Mange organisasjoner står ovenfor kritiske situasjoner der det er viktig med relevant og oppdatert informasjon både i det daglige og for å utvikle bedriften. Det gjelder spesielt ved planlegging av...

Tenking, testing og klikking stimulerer til læring
Knowledge ManagementInfoCaption i praksis

Det er ikke noe nytt at vi mennesker er forskjellige. Det samme gjelder måten vi foretrekker å ta til oss informasjon og kunnskap på. Noen av oss vil se og høre, mens andre heller ønsker å lese seg...

Lag grundig dokumentasjon og spar tid
Performance SupportInfoCaption i praksis

Mange bedrifter har mange virksomhetskritiske system som ikke bare brukes internt, men som også påvirker mennesker utenfor bedriften. Derfor er det viktig at systemene brukes på korrekt måte. Det kan...

Slik kan instruksjonsguider legge til rette for eksternt samarbeid
InfoCaption i praksis

Under pandemien ble mange av oss vant til å jobbe hjemmefra og ble flinke til å bruke program som Teams. Men slike digitale verktøy som  gjør samarbeid enklere mellom medarbeidere som ikke befinner...