InfoCaption
Booke demo!

Digital veiledning - fordeler med en brukervennlig kunnskapsbank

InfoCaption i praksisBedriftsutvikling 3 min. lesning

10 tips for bruk av QR-koder på arbeidsplassen

Performance Support 6 min. lesning

Effektivt prosessarbeid i Älmhults kommune: Samarbeid & helhetsforståelse

ForretningsutviklingKnowledge ManagementInfoCaption i praksisBedriftsutvikling 4 min. lesning

Hva er Performance support-verktøy og hvordan kan de brukes?

E-learningForretningsutviklingPerformance Support 5 min. lesning

Innovativ interaktiv opplæring: Nacka kommune sertifiserer gjestfrihet

E-learningForretningsutviklingPerformance SupportInfoCaption i praksis 4 min. lesning

Reduser arbeidsulykker blant unge med bedre opplæring

Performance SupportOnboarding 5 min. lesning
Forstå hva Single Point of Truth betyr?
Knowledge ManagementBedriftsutviklingWorkflow learning

I dagens digitale verden er bedrifter avhengig av data for å ta viktige beslutninger. Men store mengder data kan ofte føre til forvirring og inkonsekvens. For å møte denne utfordringen tyr bedrifter...

Verdsatt guide for utregning av karbohydrater for en tryggere hverdag
InfoCaption i praksis

Diabetes type 1 er en utfordrende og kronisk sykdom som påvirker både barn og voksne. Hvert år diagnostiseres rundt 1 000 barn og like mange voksne bare i Sverige. Sykdommen krever en kompleks...

Samarbeid på tvers av kommunegrenser: Inspirerende initiativ til viktig arbeid
InfoCaption i praksis

Helsetjenester har en grunnleggende viktig funksjon med å tilby hjelp og støtte til innbyggere i de sårbare situasjoner, sørge for barns rettigheter og fremme sosial integrering. I situasjoner der...

Slik reduserer du risikoen med digitale arbeidsmetoder i bedriften
Knowledge ManagementBedriftsutviklingWorkflow learning

Digitalisering av arbeidsplasser øker, men vi vet enda lite om hvordan det påvirker arbeidsmiljøet og belastningen på hjernen. Det var derfor gledelig å lese om Arbeidsmiljøundersøkelsens granskning...

Tilgang til kunnskap: en nøkkel til vellykket  partnerskap
InfoCaption i praksis

I et arbeidsmarked som blir stadig mer avhengig av samarbeid mellom bedrifter, er tilgang til relevant og lett tilgjengelig informasjon avgjørende. Å dele retningslinjer og kunnskap har blitt en...

Mangfold i fokus: forstå viktigheten av digital tilgjengelighet
InfoCaption i praksis

Bevissthet og kunnskap om digital tilgjengelighet har økt de siste årene, men ofte blir det fortsatt ikke prioritert. Det er ikke bare offentlig sektor som har ansvar for digital tilgjengelighet -...