InfoCaption
Booke demo!

Mangfold i fokus: forstå viktigheten av digital tilgjengelighet

InfoCaption i praksis 3 min. lesning

En innbydende onboarding gir nye medarbeidere en god start

InfoCaption i praksisOnboarding 6 min. lesning

Tiltrekk læring med interaktivitet og variasjon

E-learningForretningsutviklingHelpdeskPerformance SupportInfoCaption i praksis 4 min. lesning

Lever vi som vi lærer? Slik jobber InfoCaption med onboarding

Onboarding 2 min. lesning

5 fordeler med Performance support ved lavkonjuktur

Performance Support 2 min. lesning

Del og delta på opplæringer innen offentlig sektor

ForretningsutviklingInfoCaption i praksis 5 min. lesning
Portal som inspirer til læring
E-learningInfoCaption i praksis

Å spre kunnskap internt i organisasjonen kan være en vanskelig nøtt å knekke. På InfoCaption har vi jobbet iherdig for å forenkle denne oppgaven for flest mulige organisasjoner. En av våre...

Øk engasjementet og kunnskapsnivået før og etter opplæring
InfoCaption i praksisBedriftsutvikling

Utfordringen i arbeidsdagen med økende grad av møter og opplæringer er å sørge for at de er relevante, effektive og engasjerende. Det er derimot lettere sagt en gjort og dessverre havner man av og...

Å gi opplæring med video tydeliggjør instruksjoner
InfoCaption i praksis

Noen ganger er ikke enkle tekstinstruksjoner nok for å undervise på en pedagogisk måte når en ansatt skal jobbe for å øke sikkerheten. Spesielt når det gjelder risiko for å skade seg selv, kollegaer...

Økt effektivitet, støtte og kvalitet gjennom søkbare rutiner
InfoCaption i praksisBedriftsutvikling

I de fleste bedrifter er det mange ulike rutiner som sørger for å sikre kvalitet og gi ansatte støtte gjennom arbeidsdagen. Men ofte savnes det rutiner for hvordan man effektivt og med en god...

Performance Support tilrettelegger ved systembytte
Performance SupportInfoCaption i praksis

Noen ganger har vi behov for å sette oss inn i nye arbeidsoppgaver i hverdagen. Blant annet ved endringer av arbeidsrutiner eller når systemer vi arbeider i er blir oppdatert eller byttet ut. Ofte...

Kom igang med InfoCaption gjennom tydelig kommunikasjon og inkludering
InfoCaption i praksisBedriftsutvikling

Endring er en naturlig del av arbeidslivet. Et typisk eksempel på det er når nye system og arbeidsmetoder skal introduseres i bedriften. Ofte innebærer det en del utfordringer å etablere nye...