InfoCaption
Booke demo!

Hva er Performance support-verktøy og hvordan kan de brukes?

E-learningForretningsutviklingPerformance Support 5 min. lesning

Innovativ interaktiv opplæring: Nacka kommune sertifiserer gjestfrihet

E-learningForretningsutviklingPerformance SupportInfoCaption i praksis 4 min. lesning

Reduser arbeidsulykker blant unge med bedre opplæring

Performance SupportOnboarding 5 min. lesning

Tiltrekk læring med interaktivitet og variasjon

E-learningForretningsutviklingPerformance SupportInfoCaption i praksis 4 min. lesning

5 fordeler med Performance support ved lavkonjuktur

Performance Support 2 min. lesning

Performance Support tilrettelegger ved systembytte

Performance SupportInfoCaption i praksis 4 min. lesning
Utnytter du det fulle potensialet i digital læring?
E-learningPerformance SupportInfoCaption i praksis

I en organisasjon er viktig å lage forutsetninger for at ansatte ikke skal være for avhengig av andre for å utføre sine arbeidsoppgaver. Når man alltid er nødt til å henvende seg til en kollega for å...

Store endringer krever kunnskapsstøtte
Performance SupportInfoCaption i praksis

At systemer krever oppdateringer eller byttes ut er ganske vanlig på arbeidsplassen. Endringer som dette stiller høye krav til både bedriften og den ansatte. Instruksjoner og opplæringsmateriell må...

Kurs som både sikrer ny kunnskap og læring i arbeidsdagen
E-learningPerformance SupportInfoCaption i praksis

Ved å lage arbeidsmetoder som oser av tydelighet og er enkle å implementere kan man introdusere brukere for nye system på en ukomplisert måte. Ved å tilby opplæring som alltid er tilgjengelig og som...

Lettilgjengelig og samlet informasjon sparer ressurser
Performance SupportInfoCaption i praksis

Å få hjelp gjennom arbeidsdagen, akkurat når man trenger det, er forutsetningen til Perforamance support som vi fremmer på InfoCaption. Ved å gjøre arbeidsdokument og prosesser tilgjengelig på samme...

Legge til rette for endringer med digital støtte
Performance SupportInfoCaption i praksis

Alle bedrifter gjennomgår før eller senere store eller små endringer. For den ansatte innebærer det ofte nye måter å arbeide på, som for noen kan føre til usikkerhet og bekymring. For å redusere både...

Lag grundig dokumentasjon og spar tid
Performance SupportInfoCaption i praksis

Mange bedrifter har mange virksomhetskritiske system som ikke bare brukes internt, men som også påvirker mennesker utenfor bedriften. Derfor er det viktig at systemene brukes på korrekt måte. Det kan...