InfoCaption
Booke demo!

4 steg for vellykket IT-implementering fra et læreperspektiv

ForretningsutviklingKnowledge ManagementBedriftsutviklingWorkflow learning 6 min. lesning

Effektivt prosessarbeid i Älmhults kommune: Samarbeid & helhetsforståelse

ForretningsutviklingKnowledge ManagementInfoCaption i praksisBedriftsutvikling 4 min. lesning

Hvordan kan Performance support hindre "glemselskurven"?

E-learningForretningsutviklingPerformance Support 5 min. lesning

Innovativ interaktiv opplæring: Nacka kommune sertifiserer gjestfrihet

E-learningForretningsutviklingPerformance SupportInfoCaption i praksis 4 min. lesning

Tiltrekk læring med interaktivitet og variasjon

E-learningForretningsutviklingPerformance SupportInfoCaption i praksis 4 min. lesning

Del og delta på opplæringer innen offentlig sektor

ForretningsutviklingInfoCaption i praksis 5 min. lesning
Derfor bør arbeidsgivere ha fokus på kunnskapsrelatert stress
ForretningsutviklingKnowledge Management

Alle har en eller annen gang blitt utsatt for stress i arbeidslivet. Når kravene på arbeidsplassen øker og føles overveldende, øker behovet for innhenting. Men med gode forutsetninger som nok hvile...

MicroLearning, den digitale læretrenden
E-læringForretningsutvikling

MicroLearning eller begrepet mikrolæring har sin opprinnelse fra 1963, men ble først digitalisert i forbindelse med internettets revolusjon under midten av 1990-tallet. Denne digitale læreformen har...

3 steg mot en mer strukturert onboarding
E-læringForretningsutviklingOnboarding

Vi vet alle hvor overveldende det kan være å være nyansatt. Det er mange nye ting som skal læres samtidig, både om kunnskap og sosiale forhold. Mange opplever å være helt skutt etter endt arbeidsdag....

Hvorfor e-læring skal kalles e-trening
E-læringForretningsutviklingKnowledge ManagementPerformance Support

Med høy bemanningsomsetning, raske forandringer og knappe ressurser blir digitalisering av opplæring stadig viktigere. Å gjøre opplæring digital er imidlertid verken det eneste eller viktigste...

Hvordan bygge en vellykket kunnskapsplattform
ForretningsutviklingKnowledge Management

Noen ganger mangler du den informasjonen eller kunnskap som trengs for å utføre arbeidsoppgavene og trenger å finne ut hva som skal til for å komme videre. En bra måte å lagre og fort nå ut med...

Har arbeidslivet tilpasset seg til nordmenns søkeatferd?
ForretningsutviklingKnowledge ManagementPerformance Support

Undersøkelsen ”Svenskarna och internet” av Internetstiftelsen har vist at siden 2014 har svensker mer enn doblet søk på søkemotorer som for eksempel på Google og Bing. I 2019 oppga 97% personer over...