InfoCaption
Booke demo!

Hvordan kan Performance support hindre "glemselskurven"?

De fleste bedrifter gjør lite eller ingenting for å støtte denne "uformelle" læringen. I denne artikkelen beskriver vi hvordan Performance Support-verktøy kan brukes til å øke læringen.

Vi vet at en stor del av kunnskapen som tilbys på arbeidsplassen skjer i form av kurs. Men innholdet i formell opplæring som bare holdes noen få dager i året, blir glemt av deltakerne. Så hvorfor er det den formen for læring som det blir investert mest i, både i tid og penger?

Hva passer PST best til?

  • Uformell læring. PST er en god forutsetning for å lære seg noe nytt på egenhånd.
  • Som støtte til formell læring slik at kunnskapen sitter bedre.
  • Å øke ansattes prestasjoner og effektivitet. 

Les også: Hva er Performance support og hvorfor trenger vi det?

Hvorfor bør bedrifter investere i Perfomance support-verktøy?

Vi mennesker glemmer mer enn vi kanskje liker å tro. Å svare på hva du hadde på deg eller spiste til lunsj dagen før, er mye enklere å huske dagen etter enn en uke senere. Nedenfor ser du et diagram som viser Hermann Ebbinghaus' banebrytende glemselskurve fra 1885. Ifølge hans teori glemmer vi så mye som 80 % av det vi lærer i løpet av 30 dager - hvis kunnskapen ikke opprettholdes.

På de fleste arbeidsplasser får du ny kunnskap gjennom kurs. Det er ofte mye informasjon i løpet av få dager, og skal vi tro Ebbinghaus' glemselskurve, er det meste glemt innen 1 måned. 

Kombinert med å glemme det som ikke vedlikeholdes, er det et annet problem: vi forvrenger minnene våre. Hver gang vi prøver å huske noe, bygger vi en ny konklusjon om nøyaktig hvordan det var. Når vi må løse problemer eller oppgaver og trenger å huske hva vi har lært, glemmer vi lett detaljene og projiserer nye. Konsekvensen kan bli at de ansattes arbeidsmetoder endres og etter hvert skiller seg vesentlig fra det som er tiltenkt i bedriften.

 

 

Hvordan skaper man de beste forutsetningene med Performance Support

For å møte utfordringen med glemselskurven og forvrengte minner, kan man blande formell og uformell læring og tilby en løsning som behandler læring som noe kontinuerlig. Det er også viktig å være åpen for nye måter å lære på og gjøre det lettere for nyansatte å komme raskt i gang i ny jobb. Tenk på hvordan vi søker etter kunnskap på fritiden, med Google som vår beste venn, i motsetning til hvordan du gjør det på arbeidsplassen din.

Dette kan du gjøre:

  • Identifisere elementene i formell læring som ansatte trenger å huske detaljer fra, og bruk Performance support-verktøy for å styrke læringen.
  • Gjenbruk deler av formell læring og gjør dem tilgjengelige på slutten av opplæringen. Dermed er det du lærte i klasserommet eller på kurset tilgjengelig når du møter spørsmålet i løpet av arbeidsdagen.
  • Utform din Performance Support slik at den kan brukes selvstendig – uten å måtte sette kunnskapen inn i en større sammenheng, slik et kurs vanligvis gjør.
  • Gjør støtten tilgjengelig i korte, brukervennlige biter for å gjøre det lettere å absorbere.
  • Sørg for at støtten er tilgjengelig der den trengs for å gi raskest mulig hjelp: innebygd i en programvare, på maskinvare, i et prosesskart eller i en søkefunksjon.
  • Bygg prosesskart som beskriver både flyter og hvordan aktivitetene skal utføres.
  • Vær forberedt på at læringsinnholdet må oppdateres. Gjør det enkelt å redigere og oppdatere informasjonen etter behov, slik at innholdet alltid er relevant og av god kvalitet.

Med Performance support kan man redusere kostnadene til formell læring og øke både produktiviteten og kvaliteten i arbeidet. Med hjelp av gode løsninger for Performance support har flere hundre bedrifter i Skandinavia fått en mer effektiv arbeidsdag. 

 

Vil du se hvordan et Performance support-verktøy kan se ut? Bestill en videodemo av InfoCaption

Få en videodemo

 

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Morten Spaniland InfoCaption

Morten Spaniland