InfoCaption
Booke demo!

Innovativ interaktiv opplæring: Nacka kommune sertifiserer gjestfrihet

Bak enhver menneskelig samhandling ligger et grunnleggende behov for å bli sett og akseptert. I samfunnet utgjør sosial samhandling et viktig grunnlag for å skape et fellesskap der ulike individer kan samarbeide og trives. I arbeidslivet blir dette enda tydeligere, da en profesjonell og positiv holdning er nødvendig for å fremme motivasjon og produktivitet til ansatte. – Å bli behandlet med respekt er ikke bare hyggelig, men utgjør selve grunnlaget av det som holder våre relasjoner og fellesskap sammen, bemerker Annmarie Palm, som er sjef for kundeservice i Nacka kommune.

Nacka kommune har satset på arbeidet med retningslinjer for sosial atferd i kommunen. Med over 4 000 ansatte som nå gjennomgår en vertskapsopplæring, er Nacka kommune en pioner som den første kommunen i Sverige med obligatorisk opplæring av gjestfrihet for sine ansatte. Nacka kommune mener satsingen på å sertifisere sine ansatte i gjestfrihet, forplikter til å skape et arbeidsmiljø der ansatte ikke bare utfører oppgavene sine, men også trives og føler seg verdsatt. Samtidig blir det mulig å kvalitetssikre hvordan innbyggere, gründere og foreninger blir behandlet.

 

Nacka kommun 3

 

Opplæringen, som er laget i InfoCaption, omfatter sju avsnitt med tekster, filmer, refleksjonsspørsmål, tips og til slutt en quiz, med mål om å gi et helhetsbilde av betydningen av å bli møtt med respekt. Ved å inkludere forskjellige interaktive element, som for eksempel gjentatte refleksjonsspørsmål, skaper opplæringen utgangspunkt for diskusjon og verifiserer at deltakerne forstår og bruker de behandlingskriteriene som Nacka kommune verdsetter så høyt. Her er et par eksempel på emner som blir tatt opp i opplæringen:

  • Håndtere utfordrende sosiale situasjoner på arbeid
  • Retningslinjer for autosvar på e-post og telefon
  • Nacka kommunes policy for fysiske og digitale møter

De som har fullført opplæringen og bestått quizen får et kursbevis og den ansatte blir sertifisert i Gjestfrihet for Nacka kommune. Kursbeviset er også laget i InfoCaption som deltakerne selv kan laste ned etter at opplæringen er fullført. Forfatter av alt innholdet, Annmarie Palm, sjef for kundebehandling i Nacke kommune forteller at i løpet av våren 2024 er målet at alle ansatte i kommunen skal ha gjennomført opplæringen.

Responsen fra de ansatte som har fullført opplæringen, tyder på at opplæringen er både engasjerende og inspirerende, "Veldig pedagogisk og engasjerende opplegg", "Opplæringen er godt balansert med filmer, tekster og tips", og "Veldig bra og informative avsnitt".

 

nacka kopia

Annmarie Palm, Sjef for kundebehandling i Nacka kommune, står  bak opplæringen

Vi på InfoCaption synes at Nacka kommunes opplæring innen gjestfrihet ikke bare har et  nytenkende og interessant innhold, men også er et godt eksempel på hvordan andre bedrifter kan lage interaktive opplæringer i InfoCaption. Ved å ta i bruk videoer, tekstavsnitt, quiz og refleksjonsspørsmål gis deltakerne mulighet å være aktiv engasjert i innholdet. Dette tror vi kan inspirere til å lage flere opplæringer generelt, uansett emne.

Nacka kommune får utmerkelsen Månedens guide

Hver måned utpeker vi på InfoCaption Månedens guide - en guide som vi ønsker å løfte litt ekstra på grunn av verdien den skaper i bedriften. Som takk til personen/personene som har laget Månedens guide donerer vi hver måned kr 1 000 til organisasjonen Hand in Hand Sweden, som bekjemper fattigdom ved å skape flere jobber i utsatte land. hand in Hand arbeider med modellen "hjelp til selvhjelp", som er i tråd med InfoCaptions egen visjon " å gjøre det enklere for ansatte å hjelpe hverandre".

Ønsker du å kunne lage engasjerende opplæringer til dine ansatte?

Train | Enkel e-learning

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund