InfoCaption
Booke demo!

Felles kurs innen helse inspirerer Sveriges regioner

Usunn livsstil, som mangel på fysisk aktivitet, usunt kosthold og alkoholvaner, er store risikofaktorer for helse og livskvalitet. For å møte denne utfordringen har Region Västernorrland utviklet et innovativ digitalt kurs som fokuserer på å legge til rette for samtaler om folks livsstil. Opplæringen har som mål å gi helsepersonell nødvendig hjelp for å styre slike samtaler på en god og effektiv måte, med mål om å fremme sunn atferd.

I 2021 publiserte Socialstyrelsen et omfattende nasjonalt helsefokus om «usunn livsstil». Med tanken på at få hadde tid til å lese de 140 sidene, tok Iwona Jacobsson, strateg ved folkehelseenheten, initiativet til å lage en digital opplæring i InfoCaption. Ved å oppsummere innholdet til 21 sider ble det laget et lett tilgjengelig kurs for helsepersonell.

Den interaktive opplæringen er laget for å være en engasjerende og lett tilgjengelig støtte for helsepersonell i møte med pasienter. Ved å bruke illustrasjoner, oppsummeringer og filmer har den som mål å være en kunnskapsstøtte og inspirasjonskilde for å sette i gang livsstilssamtaler med pasienter. I tillegg til å dekke de fire hovedområdene fra det nasjonale helseprogrammet - matvaner, alkohol, tobakk og fysisk aktivitet - inkluderer opplæringen et bonusavsnitt om stress, restitusjon og samtaleteknikk.

Region Västernorrlands initiativ har blitt positivt mottatt hos ansatte og sprer nå interesse blant flere regioner i Sverige. Siden utfordringene med usunn livsstil er like i hele landet, har flere regioner vist interesse for å være med å gjennomføre denne opplæringen. Det er derfor gledelige nyheter for alle regioner at opplæringen nå er tilgjengelig på InfoCaptions DELA-plattform. I tillegg til denne supre nykommeren er det mye annet innhold som er ferdiglaget for offentlige virksomheter. I noen tilfeller brukes kursene akkurat slik de er, og i andre tilfeller tilpasser man kurset med farge, form og innhold.

 

Månadens guide blogg_april 2024

Her er en lenke til Region Västernorrlands opplæring via DELA 

Til slutt hyller vi Region Västernorrlands viktige opplæring og ønsker dem fortsatt suksess i arbeidet med å fremme sunn livsstil og bedre trivsel for alle. Gjennom sitt innovative arbeid har de banet vei for et mer effektiv og engasjerende arbeid for å fremme god helse, og vi ser frem til å se hvordan dette tiltaket fortsetter å inspirere og støtte andre regioner rundt om i landet. Gratulerer Region Västernorrland med månedens guide!

 

Region Västernorrland får utmerkelsen Månedens guide

Hver måned utpeker vi på InfoCaption Månedens guide - en guide som vi ønsker å løfte litt ekstra på grunn av verdien den skaper i bedriften. Som takk til personen/personene som har laget Månedens guide donerer vi hver måned kr 1 000 til organisasjonen Hand in Hand Sweden, som bekjemper fattigdom ved å skape flere jobber i utsatte land. hand in Hand arbeider med modellen "hjelp til selvhjelp", som er i tråd med InfoCaptions egen visjon "å gjøre det enklere for ansatte å hjelpe hverandre".

 

Vil du lære mer om hvordan bedrifter jobber med digital læring? 

Last ned vår e-bok!

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund