InfoCaption
Boka demo

Vad är Performance Support och varför behöver ni det?

Enligt 70-20-10-modellen sker det mesta av lärandet i arbetslivet inte genom kurser utan i det dagliga arbetet. De flesta organisationerna gör lite eller ingenting för att stötta detta "informella" lärande. I den här artikeln beskriver jag hur man med hjälp av Performance Support-verktyg kan ge lärandet ett lyft.

70-20-10-modellen togs fram av Morgan McCall och Centre for Creative Leadership och är en teori som beskriver när och hur lärande sker i arbetslivet. Den säger att så lite som 10 % av det man faktiskt lärt sig i jobbet kommer från formellt lärandet genom kurser. Ändå är det detta som organisationer ofta fokuserar mest på – antingen i form av traditionell klassrumsutbildning eller något slags e-learning.

Teorin säger vidare att runt 20 % av det man kan har man lärt sig genom samarbete och hjälp från kollegor.

Den allra största delen av det vi kan, cirka 70 %, lär vi oss genom att göra (”learning by doing”). Det finns bra exempel på det både inom och utanför arbetslivet: när man spelar datorspel, utövar en idrott eller lagar mat. Tänk på förra gången du själv lärde dig något nyttigt på jobbet - sannolikheten är större att det var ett resultat av att du själv behövde ta reda på något, än att du lärde dig det under en kurs.

Foto av ett lutande träd som får stöd av en hand-skulptur.När saker går snett kan det vara bra att ha extra stöd. Foto av Neil ThomasUnsplash.

Vad är Performance Support-verktyg och hur kan de användas?

Performance Support-verktyg (Performance Support Tools eller PST) är läromedel som ska hjälpa medarbetarna i det dagliga arbetet, precis i de ögonblick de behöver stöd. De är konstruerade för att guida de anställda genom de arbetsuppgifter de sitter med just för tillfället.

PST ska finnas lätt tillgängliga och är vanligtvis inbyggda i arbetsflödet, för de som behöver hjälp. De hjälper därför verksamheten att ge bäst möjliga stöd där den behövs, vilket resulterar i både ökade kompetensnivån och graden av avklarade uppgifter bland medarbetarna.

Vad passar PST bäst till?

  • Informellt lärande
  • Som stöd till formellt lärande för att bättre bevara kunskapen som lärs ut och får mer användningen för den i arbetet.
  • Att generellt höja medarbetarnas prestationer eftersom det är en del av arbetsflödet och finns tillgängligt precis när det behövs.


Läs också: Five moments of learning need

Varför bör verksamheter investera i Perfomance Support-verktyg?

Vi människor är mer glömska än vad vi kanske vill tro. Att svara på vad man hade på sig eller åt för lunch igår är betydligt enklare än att minnas samma sak några veckor senare. Nedanför ser du ett diagram som visar Hermann Ebbinghaus banbrytande glömskekurva från 1885. Enligt hans teori glömmer vi hela 80 % av vad vi lär oss inom loppet av 30 dagar - om inte kunskapen underhålls.

Graf som visar Ebbinghaus glömskekurva.

Vi vet att en stor del av kunskapstillförseln som tillhandahålls på arbetsplatser sker i form av kurser. Men innehållet i formell utbildning. som bara hålls några få dagar om året, kommer glömmas bort av deltagarna. Så varför är det den delen av lärandet som det investeras absolut med tid och pengar i?

I kombination med att vi glömmer bort det som inte underhålls finns ett till problem: vi förvränger våra minnen. Varje gång vi försöker minnas något bygger vi en ny slutsats om exakt hur det var. När vi ska lösa problem eller arbetsuppgifter vi möts av och behöver minnas vad vi lärt oss, glömmer vi lätt bort detaljerna och projicerar fram nya. Konsekvensen som kan uppstå i verksamheten är att med tiden har medarbetarna hittat på sitt egna olika arbetssätt, som inte stämmer in med vad som är planlagt.

Hur löser man det här?

Ett bra sätt att tillmötesgå den här utmaningen är att blanda formellt och informellt lärande och erbjuda en lösning som behandlar lärande som något kontinuerligt. Det är också viktigt att vara öppen för nya sätt att lära sig på och att göra det enklare för nya medarbetare att snabbt komma igång i den nya verksamheten. Fundera på hur vi söker kunskap på fritiden med Google som vår bästa vän i kontrast till hur ni gör det på er arbetsplats.


Läs också: Så förbereder du arbetsplatsen för millenials

Det här kan du göra:

  • Identifiera delarna från det formella lärandet som medarbetarna behöver komma ihåg detaljer ifrån, och använd Performance Support-verktyg för att förstärka lärandet.
  • Återanvänd delar från det formella lärandet och gör de tillgängliga efter utbildningens slut. Därmed är det man lärde sig i klassrummet eller på kursen möjligt att läsa på om igen när man möter frågan under arbetsdagen.
  • Utforma ert PST-stöd så att det kan fungera självständigt – utan att behöva sätta kunskapen i större sammanhang som en kurs oftast gör.
  • Gör stödet tillgängligt i korta, lätthanterliga bitar för att undvika korvstoppning
  • Gör stödet tillgängligt där det behövs för att ge den snabbaste möjliga hjälpen: inbyggt i en programvara, på ställen med maskinutrustning, i en processkarta eller i en sökfunktion.
  • Bygg processkartor som både beskriver flöden och hur man genomför aktiviteterna.
  • Förbered dig på att läroinnehållet ändrar sig. Gör informationen lätt att ändra på och uppdatera vid behov så att innehållet alltid är relevant och håller en bra kvalitet.

Genom att göra detta kan man reducera kostnaderna för det formella lärandet samt öka både produktiviteten och kvaliteten i arbetet. Med hjälp av bra lösningar för Perfomance Support har flera hundra organisationer i Skandinavien fått en effektivare arbetsvardag. Kontakta oss så kan vi tillsammans titta på hur ni kan uppnå samma sak.


Läs också: I dagligt lärande kan bra nog vara helt perfekt!

 

Vill du lära dig mer?New call-to-action

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Morten Spaniland InfoCaption

Morten Spaniland