Vi använder cookies för att se till att webbplatsen fungerar som avsett och för att samla in statistik om dess användning så att vi kan förbättra din upplevelse.

Acceptera
InfoCaption
Prova på gratis

Vad är Performance Support och varför behöver ni det?

Enligt 70-20-10-modellen sker det mesta av lärandet i arbetslivet inte genom kurser utan i det dagliga arbetet. De flesta organisationerna gör lite eller ingenting för att täcka detta "informella" lärande. I den här artikeln beskriver jag vikten av att göra det med hjälp av verktyg för Performance Support, och berättar samtidigt om hur det kan ge lärandet ett lyft.

70-20-10-modellen blev framtagen av Morgan McCall och Centre for Creative Leadership. Modellen beskriver hur lärandet äger rum i verksamheter. Den visar att så lite som 10% av lärandet kommer från det vi ofta har störst fokus på, formellt lärande genom kurser. Antingen som e-learning eller traditionell klassrumsutbildning.

Hela 70% av det vi kan lär vi oss genom att göra. Det finns bra exempel på det både inom och utanför arbetslivet. Ta till exempel gamers som sitter med Youtube lätt tillgängligt vid sidan av sitt spelande för att de vet att de behöver snabba svar på frågor som dyker upp. Eller tänk på förra gången du själv lärde dig något nyttigt på jobbet. Sannolikheten är större att det kom som ett resultat av att du själv behövde ta reda på hur det skulle göras än att det var något som du lärde dig under en kurs.

Foto av ett lutande träd som får stöd av en hand-skulptur.

När saker går snett kan det vara bra att ha extra stöd.
Photo by Neil Thomas on Unsplash

Vad är Performance Support-verktyg och hur kan de användas?

Performance Support-verktyg (Performance Support Tools eller PST) är läromedel som ska hjälpa medarbetarna i det dagliga arbetet, precis i de ögonblick de behöver stöd. De är konstruerade för att guida de anställda genom de arbetsuppgifter de sitter med.

PST är lätt tillgängliga och är vanligtvis inbyggda i arbetsflödet för de som behöver hjälp. De hjälper därför verksamheten att ge bäst möjliga stöd samtidigt som de ökar både kompetensnivån och graden av avklarade uppgifter bland medarbetarna.

Vad passar PST bäst till?

  • Informellt lärande
  • Som stöd till formellt lärande för att förbättra bevarandet av kunskapen och användningen av den i arbetet.
  • Att accelerera lärande eftersom det är en del av arbetsflödet och är tillgängligt precis när det behövs.


Läs också: Five moments of learning need

Varför bör verksamheter investera i Perfomance Support-verktyg?

Vi människor är glömskare än vad vi vill tro oss vara. Om någon frågar dig vilken tröja du hade på dig igår kommer du med stor sannolikhet kunna svara på ett ögonblick. Att däremot svara på vad du hade för tröja på dig för tre veckor sen är en annan sak. Nedanför ser du ett diagram som visar Hermann Ebbinghaus glömskekurva. Om kurvan stämmer glömmer vi hela 80% av vad vi lär oss inom loppet av 30 dagar, om inte kunskapen underhålls.

Graf som visar Ebbinghaus glömskekurva.

Vi vet också att en stor del av kunskapstillförseln som tillhandahålls på arbetsplatser sker i form av kurser. Men formellt lärande som bara hålls några få dagar om året kommer att glömmas bort, så varför är det bara den delen av lärandet som det investeras tid och pengar i?

I kombination med att vi glömmer bort det som inte underhålls finns ett till problem – Vi förvränger våra minnen. Varje gång vi försöker minnas något bygger vi en ny slutsats om exakt hur det var. Vi glömmer bort detaljerna och projicerar fram nya för att lösa problemen eller arbetsuppgifterna vi möts av. Konsekvensen som kan uppstå i verksamheten är att, med tiden, har varje medarbetare hittat på sitt egna arbetssätt som inte stämmer in med det som är planlagt.

Hur löser man det här?

Ett bra sätt att tillmötesgå den här utmaningen på är att blanda formellt och informellt lärande och erbjuda en lösning som behandlar lärande som en kontinuerlighet. Det är också viktigt att vara öppen för nya sätt att lära sig på, bland annat att göra det enklare för nya medarbetare att snabbt komma igång i den nya verksamheten. Fundera på hur vi söker kunskap på fritiden med Google som vår bästa vän i kontrast till hur ni gör det på er arbetsplats.


Läs också: Så forbereder du arbetsplatsen för millenials

Det här kan du göra:

  • Identifiera delarna från det formella lärandet som du vill att de som lär sig ska komma ihåg och använd Performance Support-verkyg för att förstärka lärandet.
  • Återanvänd delar från det formella lärandet och gör de tillgängliga efter utbildningens slut. Därmed är det man lärde sig i klassrummet eller på kursen möjligt att läsa på om igen när man möter frågan i arbetet.
  • Utforma ert PST-stöd så att det kan fungera självständigt – utan att behöva sätta kunskapen i sammanhang som en kurs oftast gör.
  • Gör stödet tillgängligt där det behövs för att ge den snabbaste möjliga hjälpen: Inbyggt i en programvara, på ställen med maskinutrustning, i en processkarta eller i en sökfunktion.
  • Bygg processkartor som beskriver arbetssätt och med hjälp kopplade till sig som beskriver hur man genomför aktiviteterna.
  • Förbered dig på att läroinnehållet ändrar sig. Gör informationen lätt att ändra på och uppdatera vid behov så att innehållet alltid är relevant och håller en bra kvalitet.

Genom att göra detta kan man reducera kostnaderna för det formella lärandet samt öka både produktiviteten och kvaliteten i arbetet. Med hjälp av bra lösningar för Perfomance Support har flera hundra organisationer i Skandinavien fått en effektivare arbetsvardag. Kontakta oss så kan vi tillsammans titta på hur ni kan uppnå samma sak.


Läs också: I dagligt lärande kan bra nog vara helt perfekt!

Kontakta

InfoCaption

Vi på InfoCaption är ett gäng entusiaster som sysslar med kunskapsdelning, Performance Support, e-learning och mycket mer.

Ta gärna kontakt med författaren för att diskutera om något i artikeln.

Sondre Hølaas InfoCaption

Sondre Hølaas