InfoCaption
Boka demo

Vad är Performance support och hur kan det användas?

Enligt 70-20-10-modellen sker det mesta av lärandet i arbetslivet inte genom kurser utan i det dagliga arbetet. De flesta organisationerna gör lite eller ingenting för att stötta detta "informella" lärande. I den här artikeln beskriver jag hur man med hjälp av Performance Support kan ge lärandet ett lyft.

70-20-10-modellen togs fram av Morgan McCall och Centre for Creative Leadership och är en teori som beskriver när och hur lärande sker i arbetslivet.

Enligt modellen sker så lite som 10 % av lärande via kurser och utbildning, så kallat formellt lärande. Ändå är det detta som organisationer ofta fokuserar mest på – antingen i form av traditionell klassrumsutbildning eller genom webinar.

Socialt lärande står för 20 %, vilket inkluderar lärande via interaktioner med andra, tex samarbeten eller feedback.

Den största delen av lärandet, ca 70 %, får vi via erfarenheter. I vardagen kan det betyda att vi lagar mat, utövar en idrott eller spelar ett instrument. Inom yrkeslivet kan det betyda att du ställs inför en utmaning där du på egen hand hittar en lösning.

När vi lär oss via erfarenheter, eller vid socialt lärande, kan det klassificeras som informellt lärande. Vi tar då till oss kunskap eller information på ett mer ostrukturerat och spontant vis jämfört med formellt lärande. Vanligtvis är informellt lärande knutet till ett omedelbart behov eller intresse, tex att lösa en uppgift eller ett problem.


Läs också: Five moments of learning need

Foto av ett lutande träd som får stöd av en hand-skulptur.När saker går snett kan det vara bra att ha extra stöd. Foto av Neil ThomasUnsplash.

Vad är Performance Support och hur kan de användas? 

Performance Support är läromedel, verktyg, resurser eller assistans som förser medarbetare med hjälp i det dagliga arbetet. Det fungerar som en guide för att utföra arbetsuppgifter, lösa problem eller på annat sätt fullfölja sitt ansvar på arbetsplatsen mer effektivt samt reducera tiden för att lära sig en ny färdighet. Materialet ska vara pålitligt och lättillgängligt så att medarbetarna kan nå det vid behov.

Performance Support kan variera i utformning och format, exempel kan inkludera:

  • En sökbar databas med innehåll som kan hjälpa anställda i arbetet.
  • En checklista eller infografik som kan användas som stöd vid avancerade uppgifter eller arbetsmoment.
  • En live-chat med kunskapsbärare för att snabbt ge stöd när en medarbetare stöter på ett problem.
  • En mobilapp eller instruktionsvideo med steg-för-steg-vägledning för en arbetsuppgift.

Läs också: Vad är Performance support-verktyg och hur kan de användas?

 

Vill du lära dig mer?New call-to-action

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Morten Spaniland InfoCaption

Morten Spaniland