InfoCaption
Boka demo

Varför InfoCaption?

Dagens lärande handlar mer om att hitta rätta kunskap vid rätt tillfälle än att lära sig under längre utbildningstillfällen. Även om formell utbildning och kurser behövs i vissa sammanhang, till exempel för att verifiera och certifiera kunskap, så är det inte den viktigaste lärandemetoden.

För att medarbetare ska bli mer effektiva i arbetet krävs Performance support – lättillgängligt kunskapsstöd under genomförandet. Varför då?

Från permanent
till dynamiskt lärande

För några decennier sen kunde man med stor sannolikhet använda kunskapen man fick under sin skoltid hela sitt arbetsliv. I och med den tekniska revolutionen vi är inne i just nu är det inte längre så. De som går ut i arbetslivet idag ska kanske in i yrken som ännu inte finns. Då blir kunskap en process som handlar lika mycket om att kunna hitta och skaffa sig kunskap och förståelse som att ha själva kunskapen.

The Google Effect

Google-effekten

En undersökning gjord av forskare vid Harvard och Columbia universitetet visar att när vi vet att informationen är tillgänglig genom en enkel sökning lär vi oss inte några detaljer längre, utan lär oss snarare bara hur vi hittar informationen.

Det är faktiskt enklare för oss att komma ihåg vilken mening vi skrev in för att hitta svaret på ett problem än att komma ihåg själva lösningen i sig.

En annan undersökning visar att vi lägger mer än en tredjedel av en vanlig arbetsdag på att leta efter information, och i 44% av fallen hittar vi inte ens det vi letar efter.

Quote Memorera aldrig något du kan slå upp!

- Albert Einstein

Vill du att vi berättar vad InfoCaption kan göra för er?

Prova nu!
Morgan McCall 70-20-10 model

Dagligt lärande

70-20-10-modellen (skapad redan på 80-talet av Morgan McCall och "Center for Creative Leadership") berättar att vi lär oss majoriteten av det vi kan genom att utföra. Det rör sig om arbetslivserfarenheter som vi får genom att repetera uppgifter och att utvecklas i vårt dagliga arbete.

70%

…av vår kunskap kommer från arbetslivserfarenhet som vi bland annat får av att upprepa uppgifter och interagera med andra i vårt dagliga arbete.

20%

…av kunskapen lär vi oss av andra genom mentorskap, när vi jobbar tillsammans eller av den feedback vi får.

10%

…av kunskapen lär vi oss genom kurser eller utbildningar, via så kallat formellt lärande.

InfoCaption Icon

Därför InfoCaption!

InfoCaption är Skandinaviens ledande lösning för Performance Support och e-learning. Ett Performance Support-verktyg är ett stödverktyg som hjälper medarbetarna i det dagliga arbetet. Istället för att fokusera på att medarbetare ska gå kurser och memorera kunskap, finns kunskapen alltid lättillgänglig och uppdaterad.

Verktyget är utformat för att vägleda genom arbetsuppgifter precis i den stund medarbetare behöver hjälp. På så sätt kan verksamheter ge det bästa möjliga stödet till sina anställda. Samtidigt ökar kompetensnivån, kvaliteten på arbetet och graden av avklarade arbetsuppgifter.

Vi kan hjälpa dig att reducera kostnader för formellt lärande och öka produktiviteten i verksamheten. Med hjälp av InfoCaption har flera hundra verksamheter i Skandinavien fått mer effektiva arbetsdagar.

Upptäck
vår lösning.

Flera hundra verksamheter har optimerat sin kunskapsdelning med hjälp av InfoCaption. De har bland annat sänkt sina utbildningskostnader, minskat antalet supportärenden samt gjort arbetsdagarna enklare för sina medarbetare – nyanställda som specialister.

Vill du lära dig om vår plattform och den nytta den kan ge er? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att boka in en demo!