InfoCaption
Boka demo

InfoCaptions Integritetspolicy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att använda InfoCaption AB:s tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Cookies

Cookie-filer

Den här webbplatsen sparar cookie-filer på din dator. Cookie-filer används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats samt för att komma ihåg dig. Vi använder cookie-filer för att förbättra och anpassa din upplevelse av webbplatsen, sammanställa statistik och göra analyser om våra besökare på webbplatsen och i andra medier. 

Du har i vår Cookie-deklaration möjlighet att ändra ditt samtycke till vår cookiebanner och kan där avvisa våra cookies. Då avvisas cookies kopplade till vår samtyckesbanner men om du har fyllt i formulär ligger en formulär-kaka kvar. Denna kan du ta bort genom att rensa historik och cookies från din webbläsare efter du avvisat ditt tidigare samtycke.

Läs vår Cookie-deklaration eller justera dina inställningar. Klicka här!

Vill du bli helt raderad från våra system kontakta vår support så hjälper vi dig!

5-moments-New-Utan-BG-Transparent-550x380

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Du kan ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:

 - Är i personlig kontakt med oss, till exempel via e-post eller telefon
 - Fyller i ett formulär på vår hemsida
 - Beställer våra tjänster
 - Nyttjar vår support

Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss.

Vi kan också samla in personuppgifter om det anses vara av legitimt intresse och om inte hänsyn till din integritet väger tyngre.

ic-why-20-400

Vad räknas som personuppgifter?

Direkt identifierade personnuppgifter

 - Namn
 - E-postadress
 - Telefonnummer
 - Datorns maskin-ID
 - Filmupptagning och bilder

 - Din arbetsplats
 - Din yrkesroll

 - Detaljer om de tjänster du har köpt av oss
 - Dina kursresultat eller utvärderingsresultat hos oss
 - Aktivitet kopplat till InfoCaptions mailutskick och hemsida
 - Aktiviteter kopplat till produktion i InfoCaption
 - Aktiviteter kopplat till support, coachning och våra event

Varför samlar vi in och använder personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för att:

 - Tillhandahålla kundservice i form av support, coachning och e-postutskick som informerar om våra tjänster. Som kund till oss får du som standard e-postutkick som syftar till att coacha dig i användningen av våra tjänster. Prenumerationen kan avslutas när som helst.
 - Hantera avtal och fakturering
 - Genomföra marknadsföring av våra tjänster
 - Genomföra försäljning av våra tjänster
 - Kunna föra statistik och genomföra analys kring våra tjänster i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster

Vår rättsliga grund för insamling av personuppgifter

Baserat på avtal

Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med kunder, partner och leverantörer, exempelvis för fakturering och support. 

Baserat på rättslig förpliktelse

Om det är nödvändigt för att uppfylla lag, domstol eller myndighetsbeslut behandlar vi dina personuppgifter i syfte att uppfylla sådan rättslig förpliktelse, t.ex. Skattelagen, Bokföringslagen, beslut från polis eller annan myndighet.

Baserat på legitimt intresse

Vi använder personuppgifter om det anses vara av legitimt intresse och om dina integritetsintressen inte väger tyngre. Den här rättsliga grunden är relaterad till kundservice-, försäljnings- och marknadsföringssyften. För att erbjuda våra kunder bästa möjliga service och maximera nyttan av vår plattform, behandlar vi personuppgifter relaterat till kundens behov, önskemål och användning av våra tjänster. Exempel på sådana personuppgifter är mötesanteckningar, telefonsamtal, e-post och deltagande på våra event. Vi skickar också information om vår tjänst och våra erbjudanden till våra kunder och potentiella kunder baserat på legitimt intresse.

Baserat på samtycke

Insamling av personuppgifter som baseras på samtycke sker för potentiella kunder via formulär på vår hemsida där ditt samtycke dokumenteras. Det kan vara till exempel formulär för att skapa ett testkonto, boka en demo eller prenumerera på vår blogg. Baserat på detta samtycke skickar vi digital marknadsföring per e-post. Du kan när som helst återkalla eller ändra ditt samtycke genom att kontakta oss.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information vid något av följande:

  • med våra leverantörer för att vi ska följa vårt avtal med din organisation
  • med en samarbetspartner, om vi tillsammans med den genomför en aktivitet (t.ex webinar), i syfte att båda parter ska kunna utvärdera och följa upp.

Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert. Om InfoCaption eller en väsentlig del av InfoCaptions tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om InfoCaptions kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att kunna fullfölja avtalet med din organisation.

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.

 

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Kontakta oss

Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på support@infocaption.com.

InfoCaption AB är registrerat hos Bolagsverket. 
Organisationsnummer: 556620-7402
Tel: 08-27 15 45

Du kan också nå oss på

+46 70 35 27 645

Vi sitter redo i telefonen alla vardagar
mellan 8.00-17.00.