InfoCaption
Boka demo

Map | Strukturerat arbetssätt med processer

Ett processverktyg med det du behöver för att öka effektivitet, främja samarbete och ena organisationen.

Boka demo!

 

Map_processer_Card3module

 

Varför ska man använda processer?

 

Ikon_pusselbit_svart333333

Förbättra samarbetet

Med tydlig visualisering av arbetssätt ökar förståelsen och samarbetet förenklas mellan avdelningar.
Ikon_produktiv_svart-1

Öka effektiviteten

Hitta svagheter i era arbetssätt och effektivisera dessa genom att förbättra eller eliminera ineffektiva steg.
Ikon_klocka_svart-1

Ena organisationen

 Säkerställ att alla gör på samma sätt. När alla i organisationen går åt samma håll minskar förvirring och otydlighet.

Quote Sedan vi började med InfoCaption Process har arbetet med processer blivit enklare, och det behöver inte styras och läras ut i lika stor omfattning. Tack vare enkelheten i verktyget behöver vi inte använda oss av processexperter på våra bolag. Den som vet hur man arbetar i processen kan också rita den.

Annica Pettersson - Process Management, Lindab

 

Engagera_organisationen_ljusgul_bakgrund_process

Tydliga processer = enklare arbetsdag

När information är lättillgänglig, blir det enkelt för hela verksamheten att följa de rutiner och mål som satts upp. Och det är just detta din organisation kan få med hjälp av inriktningen Map.

Processer är ett bra sätt att kvalitetssäkra att organisationen arbetar ihop. Med hjälp av tydliga processer får medarbetare insikt i både vad, när och hur de ska utföra en arbetsuppgift.

Med InfoCaptions plattform kan ni dessutom lägga in guider i era processer för att verkligen få med helheten och göra processen enkel att jobba efter.

Map_Arbetsflode_Process-2023_SVG_roundedcorner

Ett komplett verktyg för Performance support

Med inriktningen Map får du följande funktioner:

 • Rita arbetsprocesser i ett webbaserat gränssnitt
 • Koppla in guider och dokument i processens olika delar
 • Skapa huvudprocesser och bryt ner i delprocesser
 • Organisera processer i processtyper
 • Följ upp förändringar med hjälp av inbyggd versionshantering
 • Skapa relationer mellan processer
 • Sätt processtatus
 • Koppla processägare och ansvariga befattningar till processer och roller i processerna.

Processer ur tre perspektiv

Organisation

Identifiera styrkor och svagheter

Processer är ett bra sätt att kvalitetssäkra att organisationen arbetar ihop. Som en integrerad del i det dagliga stödet går processer från att vara ett verktyg för ledningsgrupp till något alla tar ägarskap i. På så sätt kan man tillsammans vidareutveckla processerna och identifiera styrkor och svagheter i organisationens arbetssätt.

Team

Fördela ut roller och ansvar

Det kan ta tid innan nya arbetssätt blir rutin, men med processkartor får hela teamet koll på vem som gör vad och i vilken ordning. Processerna kan beröra enskilda avdelningar eller vara teamöverskridande och fördelar tydligt ansvar och roller inom teamet.

Individ

Dagligt stöd för den anställde

Tydliga processer med länkade guider ger medarbetare insikt i både vad, när och hur de ska utföra en arbetsuppgift. Snabbt och smidigt processkapande låter alla som är ansvariga för, eller deltar i, en process själva skapa och förbättra processen. Map_Play_demo_nospace

 

 

Vill du se hur Map fungerar?

Beställ en inspelad demo av produkten. Fyll i formuläret så skickar vi:
 • En video som visar hur produkten ser ut
 • Genomgång av funktioner
 • En grund i InfoCaptions plattform

 

När du köper InfoCaption får du en komplett plattform
för digitalt lärande

Grundfunktioner_InfoCaption_stortext
Grundfunktioner i InfoCaption

 

Vill du läsa mer om våra två andra inriktningar?

 

Knapp till Assist

Knapp till Train

Map illustrationen


Nyfiken på pris? 

Vilken inriktning passar er organisation?

När du köper InfoCaption väljer du någon av våra tre inriktningar (eller flera om du vill). När behoven växer kan ni bygga på med ytterligare inriktningar.

Nyfiken på pris?