InfoCaption
Boka demo

Effektivisera er onboarding med InfoCaption

Digitalisera introduktionsutbildning för nya medarbetare och kunder. Tillgängliggör kunskap digitalt under hela onboardingprocessen.

Ladda ner e-bok om onboarding!

Skapa en mer resurseffektiv organisation

Genom att digitalisera utbildningar och kurser för nyanställda, kan både tid och kostnader för introduktionen minskas. Nya medarbetare kan introduceras i arbetet utan att vänta på handledare och blir snabbare produktiva i sina nya roller. Ansvariga  handledare sparar också tid, och kan fokusera på ordinarie arbetsuppgifter.

Tillgängliggör kunskap för en tryggare start

Istället för att överbelasta nyanställda med för mycket information, planera vilka delar som kan ingå i en första introduktionsutbildning och vilka delar som kan tillgängliggöras efterhand. Skapa kunskapsstöd som medarbetarna kan ta del av och återgå till när det passar dem. Viss kunskap passar bättre att lära sig i själva arbetsflödet, än i introduktionen.

Fokusera på det personliga mötet

När de nyanställda kan ta del av en digital introduktion på egen hand - så som instruktioner, rutiner och manualer - kan ni som arbetsgivare istället fokusera på det personliga mötet. Få de nya medarbetarna att känna sig välkomna till arbetsplatsen och skapa tid för att bygga relationer till kollegor och er verksamhets arbetskultur.

Skapa en introduktionsutbildning. Se vår exempelmall:

Se utbildningen

Preboarda
vid nyanställning
som Coor:

Läs artikeln

Introducera säsongsanställda, som Willab Garden:

Se introduktionen

Verktyg som stärker onboardingprocessen

Preboarding för en bättre och smidigare start

Skicka ut information i form av guider och handböcker till era blivande anställda redan innan deras första arbetsdag. Att använda sig av preboarding medför att de nyanställda kommer förberedda och kan bättre ta till sig information under sin introduktion, samt snabbare komma igång med arbetet.

Kunskapsstöd under och efter introduktionen

Med digitalt läromaterial kan den informativa delen av onboardingprocessen automatiseras och nya medarbetare kan lära sig mycket på egen hand. Se även till att materialet finns lättillgängligt, vid behov, efter introduktionen när medarbetarna befinner sig i själva arbetsflödet.

CTA_E-bok_Onboarding_SE
Produktillus 2 2023-08-16-01

Digitaliserad kunskap effektiviserar er onboarding

Med InfoCaption kan ni skapa och dela kunskapsartiklar i olika format som sedan kan paketeras till handböcker eller kurser. Innehållet finns alltid tillgängligt för medarbetarna genom söksidor i plattformen, direktlänkar eller inbäddat på era hemsidor. I plattformen går det också att följa medarbetarnas lärande på individnivå.

Boka demo!

Quote Vi har satt ihop utbildningspaket till våra användare. Det är ett mycket bra hjälpmedel eftersom vi inte behöver åka ut till hela vår verksamhet och utbilda utan istället kan skicka ut guider. Vi får jättebra respons, användarna tycker det är mycket enklare att titta på en guide när de har tid och lust än att gå på ett gemensamt möte. Kostnaden för verktyget motiverar vi med att vi minskar antalet supportärenden - support är pengar.

Nina Högstedt, IT Service Manager - Coor

Ta 3 enkla steg mot en mer effektiv onboarding!

Ladda ner e-boken