InfoCaption
Boka demo
Webbläsare

Workflow learning = effektivt arbetsflöde

Digitala kurser och e-learning är inte alltid det mest effektiva sättet att lära sig på. Ofta är det enklare att lära sig samtidigt som man sitter med arbetsuppgifter. Med Workflow learning ökar effektiviteten när stöd att lära finns bara ett klick bort.

Boka demo

Ge stöd med ett effektivare arbetssätt

För att förbättra välmående på arbetsplatsen och skapa en motiverande och utvecklande medarbetarupplevelse måste det i grunden finnas trygghet och stöd. Genom behovsbaserat lättillgängligt lärande kan medarbetare guidas genom arbetsuppgifterna. Där motivationen finns, direkt i arbetsflödet. 

Bli en lärande organisation

Att investera i kunskapsstöd till medarbetare leder självklart till höjd kompetensutveckling. Genom att erbjuda självhjälp i arbetsdagen, bereder man grunden för att bli en lärande organisation. Framförallt genererar det effektivare arbetsflöden som i sin tur skapar en mer produktiv, och därmed lönsam, organisation.

Vad är Workflow learning?

Workflow learning är inlärning och stöd som är tillgängligt direkt i arbetsflödet medan arbetsuppgifter utförs. Till skillnad från mer traditionellt lärande ligger fokus här på att ge omedelbara och effektivitetshöjande fördelar.

Kunskapsnivå

Hur fungerar det för den anställde?

Guiderna är kontextkänsliga, det vill säga att de guider som presenteras är anpassade efter den uppgift du arbetar med. Oavsett om det handlar om att skicka resefakturor eller göra en ny Powerpoint -presentation.

Hjälpen är tillgänglig bara ett klick bort, på samma skärm som du arbetar. Det innebär att du snabbare kommer vidare i arbetet du är i, utan avbrott - istället för att se dig om för att få hjälp eller fråga en kollega. Vi vet att det tar tid att komma in i uppgiften igen.

Workflow

Hur fungerar det bakom kulisserna?

Hjälpen görs tillgänglig för användaren via ett webb-tillägg, en Windows-app eller ett API.

Guider och stödmaterial produceras, administreras och underhålls i en gemensam kunskapsportal.

Innehåll och kunskapsstöd länkas enkelt ihop med webbplatser eller program. Då visas rätt guide vid rätt tillfälle!

Quote Att få delta på en kurs är bra, men att ha tillgång till intuitiv hjälp när du behöver det är ännu bättre. InfoCaption har en unik kombination av ett intuitivt verktyg för att skapa guider och ett superenkelt sätt att göra guiderna tillgängliga för alla i organisationen. De som bäst känner till ett system kan själva skapa proffsiga användarinstruktioner utan att behöva ta in externa konsulter - billigare och mer effektivt.

Flemming Davanger, Advisor quality management system and audit - Norconsult

Vill du veta mer?

Vi visar gärna hur InfoCaption kan stötta din organisation att nå en effektivare arbetsdag med workflow learning. 

Fyll i formuläret så kontaktar vi er för att boka en demo!

workflow learning kontakt illustration

 

Lyssna inte på oss,
lyssna på våra kunder