InfoCaption
Boka demo

Google-effekten: Hur påverkar den sättet vi lär oss på?

Google är en av våra viktigaste källor till kunskap. Det har också gjort kunskapen tillgänglig - var som helst ifrån, och precis hela tiden. Har det här förändrat sättet vi lär oss på? Är det en positiv förändring eller har det gjort oss dummare?

Google har ända sen starten av 2000-talet varit klassat som ett av världens starkaste varumärken. Så starkt att företagsnamnet har blivit ett verb som beskriver vad deras produkt hjälper oss att göra; att "googla" något betyder att man söker efter något på internet via en sökmotor. Med ständigt förbättrade sökalgoritmer är de flesta webbsidorna i världen indexerade av Google idag och ligger sökbara för vem som helst. Det har lett till att Google är en av de viktigaste källorna till ny kunskap för många utav oss.

Hur påverkar det här vår hjärna? Leder det till att vi förhåller oss till kunskap på ett annat sätt än tidigare? Dessa var några av frågeställningarna som ett forskarteam från Columbia och Harvard försökte att få svar på i sin studie "Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips".

Studien visar bland annat att vi har en tendens att söka upp svaret på en fråga även om vi egentligen redan vet svaret. Den visar också att vi i väldigt stor grad hellre lär oss var vi hittar kunskapen än att vi lär oss själva kunskapen. Detta har fått många att fråga sig om tillgängligheten håller på att göra oss dummare? I den här artikeln kommer vi inte fokusera så mycket mer på just den specifika frågan, men jag vill belysa att studien visar att det här sättet att agera på faktiskt ser ut att frigöra kapacitet till mer kreativt tänkande.

Låt oss istället ta en titt på hur det här kan (och bör) påverka hur vi möjliggör utbildande i arbetslivet, för det är nämligen här Performance Support kommer in i bilden. Performance Support förklaras av många som en "game-changer" i lärovärlden. Vad är det som gör det så annorlunda? Jo, den största och viktigaste skillnaden i förhållande till mer traditionella former av utbildning är att man ändrar tankesättet från att kurser är den viktigaste läroarenan till att läromedel istället är något som ska vara lättillgänligt för att hjälpa medarbetarna att effektivisera sina arbetsdagar. Tanken är att man i arbetslivet agerar precis så som vi gör på fritiden, dvs. att en snabb sökning ger oss svar på det vi vill veta precis när behovet finns där.

Läs mer om Performance support här

Bob Mosher och Conrad Gottfredson är två av de pedagoger som har arbetat längst med Performance Support. De har tittat på hela arbetssituationen och definerat tidspunkter då det finns behov för att lära sig något. De kallar dessa tillfällen för "Five Moments of Learning Need (Fem tillfällen av lärobehov)". Flera av tillfällena är väldigt tätt bundna till själva utförandet av ens arbetsuppgifter.

Läs mer om Five Moments of Learning Need  här

De fem tillfällena av lärobehov innefattar då när vi behöver lära oss något nytt (New) , lära oss mer (More), förbereda oss på en förändring (Change), lösa problem (Solve) och utföra något (Apply). Vi ska nu gå in på hur Google-effekten kan påverka tillfället Change på ett positivt sätt. Förändringar betraktas ofta som svåra att lyckas med. Det vi utför regelbundet repeteras och till slut automatiseras det. De flesta har antagligen upplevt situationer av automatisering, som när vi kör bil på sträckor vi ofta kör utan att ens tänka på körandet eftersom vägen sitter ända in i benmärgen. Vi kör på autopilot helt enkelt.

Precis så är det med flera uppgifter i vardagen. När saker sen ändrar sig behöver vi aktivt "avlära oss" innan vi kan återlära det nya sättet att göra det på. Ju hårdare inlärd kunskapen är, desto mer aktivt måste vi jobba för att ändra den. Alla dessa hårt inlärda vardagsuppgifter kräver en aktiv ändringsprocess. Men majoriteten av våra uppgifter är inte autonoma. Dessa är uppgifter vi behöver lära oss mer om, och som vi kanske nyligen lärt oss på en kurs, genom att fråga någon eller så har vi helt enkelt har lärt oss av egen erfarenhet. Arbetssättet för dessa uppgifter är det mycket enklare att ändra på med hjälp av Google-effekten och när vi har stöd av Performance Support i verksamheten.

När kunskapen vi har behov av är lättillgänglig där vi behöver den har vi inte längre samma behov av att plugga in eller försöka komma ihåg hur en uppgift ska utföras. Det räcker med att veta var vi hittar svaret och sen lägga någon minut på att förstå hur det ska göras just där och då. Då blir det också enklare att utföra uppgiften rätt varje gång, även om sättet att göra det på ändras. Det här sättet att arbeta på leder också till att många kurser helt kan ersättas av Performance Support. Och de kurser som hålls kan kompletteras av Performance Support som stöd i vardagen.

Skillnaderna mellan utbildning och Performance Support.Tabellen ovan visar skillnaden mellan syftet för traditionella utbildningar och det för Performance Support.

Förändringar i system, rutiner och processer är något vi ständigt måste förhålla oss till i vår arbetsvardag. Ett exempel på detta är hur Webcruiters kunder använder deras system. Webcruiter är ett webbaserat rekryteringssystem med 1400 kunder i mer än 50 länder. De flesta användarna av Webcruiter använder systemet med väldigt ojämna mellanrum. Antingen är det när de en eller några få gånger om året ska genomföra en rekrytering, eller när en arbetssökande kanske ska skicka in ansökan och CV en gång i livet. När användandet är så sporadiskt är det bortkastad tid och hjärnkapacitet att försöka komma ihåg från gång till gång hur de olika faserna av rekryteringen ska göras i systemet.  Med stor sannolikhet kan gränssnittet vara ändrat sen sist du gjorde samma sak, eller så har kanske hela processen blivit förenklad på något sätt.

Webcruiter har löst detta genom att skapa guider och handböcker som har gjorts tillgängliga som Performance Support - så få klick som möjligt från där användarna befinner sig. Guiderna uppdateras när det sker ändringar i systemet. Att guiderna spelas flera tusen gånger varje dag och att de får feedback från kunderna att de har "support i världsklass" bekräftar att det här har varit en succé för Webcruiter. Detta har också markant minskat antalet inkommande ärenden till deras support.

Det här med Performance Support framställs som en stor och ny förändring av vårt förhållningsätt till kunskap. Men kanske är det mer så att vi börjar att göra precis som de smartaste av oss alltid har gjort? Jag hörde en gång en anekdot om Einsten. Efter en av sina föreläsningar blev han frågad av sina studenter om de kunde ringa honom utifall de hade några frågor. "Självklart" svarade Einstein, och letade fram en anteckningsbok från sin väska. Från boken lästa han upp sitt nummer, varpå studenterna frågade lite undrande om han inte kom ihåg sitt telefonnummer? Einstens svar var; Memorera aldrig något du kan slå upp i en bok!

 

 

Vill du lära dig mer? Ladda ner e-bok

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Morten Spaniland InfoCaption

Morten Spaniland