InfoCaption
Boka demo

Så minskar ni riskerna med digitala arbetssätt i er organisation

Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingWorkflow learning 9 min. lästid

Locka till lärande med interaktivitet och variation

E-learningHelpdeskPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktikenSupport 4 min. lästid

Dela och ta del av utbildningar inom offentlig sektor

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 5 min. lästid

Öka engagemang och kunskapsnivå inför och efter utbildningar

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 5 min. lästid

Ökad effektivitet, stöd och kvalitet genom sökbara rutiner

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 6 min. lästid

Kom igång med InfoCaption genom tydlig kommunikation & bred inkludering

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 5 min. lästid
Stora förändringar kräver kunskapsstöd
Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Att system genomgår uppdateringar eller byts ut helt och hållet är en naturlig del av mångas arbete. Förändringar som dessa ställer höga krav på både organisationen och medarbetaren. Instruktioner...

5 nyckelområden för att på riktigt nå customer success
VerksamhetsutvecklingSupport

Att arbeta kundorienterat, kundcentrerat och med kunden i fokus har länge agerat som nyckelord för att framhäva vikten av både en god kundrelation och en god kundförståelse. Begreppen är dock både...

Därför bör arbetsgivare uppmärksamma kunskapsrelaterad stress
Knowledge ManagementVerksamhetsutveckling

Alla människor har någon gång under sitt yrkesliv utsatts för påfrestningar. När kraven på arbetsplatsen ökar och känns övermäktiga ökar även behovet av återhämtning. Men med goda förutsättningar som...

Framtidens lärande ligger i ”flowet”
Performance SupportVerksamhetsutvecklingWorkflow learning

I dagens samhälle är vi vana med att all information vi får till oss bara finns ett knapptryck bort. Studier som gjorts inom ämnet visar på att vi idag lider av en så kallad digital närminnesförlust....

Effektivisera systemintroduktion med kontextkänslig hjälp
Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Uppdateringar och förändringar av system ställer ofta stora krav på både organisation och medarbetare. I Region Uppsala har 13 000 medarbetare, 1 500 administratörer och 500 chefer i över femton års...

Skapa user success vid implementering av nya system
Knowledge ManagementPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Under arbetsdagen har alla personer inom en organisation behov av att lära sig nya saker vid olika tillfällen, till exempel om ett nytt system ska introduceras. Många systemleverantörer väljer...