InfoCaption
Boka demo

Effektivt processarbete i Älmhults kommun: Samverkan & helhetsförståelse

Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Vad är Performance support-verktyg och hur kan de användas?

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutveckling 5 min. lästid

Nyskapande interaktiv utbildning: Nacka kommun certifierar i bemötande

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Förstå Single Point of Truth: Vad betyder det?

Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingWorkflow learning 3 min. lästid

Så minskar ni riskerna med digitala arbetssätt i er organisation

Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingWorkflow learning 9 min. lästid

Locka till lärande med interaktivitet och variation

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid
Dela och ta del av utbildningar inom offentlig sektor
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Alla verksamheter har ett behov av lärande. Många har dessutom behov av samma typ av lärande då många verksamheter arbetar med samma områden och därav har liknande kompetenskrav. Detta är speciellt...

Öka engagemang och kunskapsnivå inför och efter utbildningar
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

En utmaning i en arbetsvardag med en ständig strid av möten och utbildningar är att göra dem relevanta, effektiva och engagerande. Det är dock lättare sagt än gjort och tyvärr hamnar man ibland på...

Ökad effektivitet, stöd och kvalitet genom sökbara rutiner
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

I de flesta verksamheter finns en mängd olika rutiner med syfte att säkerställa kvalitet och ge medarbetare stöd i sin arbetsdag. Ofta saknas dock just rutiner för hur man effektivt och med en bra...

Kom igång med InfoCaption genom tydlig kommunikation & bred inkludering
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Förändring är en naturlig del av arbetslivet. Ett allt vanligare exempel på det är när nya system och medföljande nya arbetssätt ska introduceras i verksamheten. Ofta innebär det vissa utmaningar att...

Stora förändringar kräver kunskapsstöd
Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Att system genomgår uppdateringar eller byts ut helt och hållet är en naturlig del av mångas arbete. Förändringar som dessa ställer höga krav på både organisationen och medarbetaren. Instruktioner...

5 nyckelområden för att på riktigt nå customer success
VerksamhetsutvecklingSupport

Att arbeta kundorienterat, kundcentrerat och med kunden i fokus har länge agerat som nyckelord för att framhäva vikten av både en god kundrelation och en god kundförståelse. Begreppen är dock både...