InfoCaption
Boka demo

Få ut maximal potential av nya systemfunktioner med tydliga instruktioner

Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

4 steg för framgångsrik IT-implementation ur ett lärandeperspektiv

Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingWorkflow learning 7 min. lästid

Effektiva how-to-guider: stöd i rätt kontext

Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Processkartläggning 101: En guide till att öka organisationens effektivitet

VerksamhetsutvecklingProcess 2 min. lästid

Delad kurs inom hälsa inspirerar Sveriges regioner

E-learningVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 3 min. lästid

5 tecken på att ni behöver en centraliserad informationsplattform

Performance SupportVerksamhetsutvecklingSupport 3 min. lästid
Digital vägledning - fördelar med en användarvänlig kunskapsbank
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

I en föränderlig arbetsmiljö, där förutsättningar kräver att organisationer kontinuerligt arbetar för att optimera processer och bredda tillgängligheten för kunskap, har SLU (Sveriges...

Effektivt processarbete i Älmhults kommun: Samverkan & helhetsförståelse
Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

I skolans värld, där arbetet innebär hantering av avgörande uppgifter för elevernas framtid, är behovet av strukturerade och effektiva arbetsflöden av stor vikt. För att underlätta utmanande...

Hur kan Performance support hindra "glömskekurvan"?
E-learningPerformance SupportVerksamhetsutveckling

De flesta organisationerna gör lite eller ingenting för att stötta det "informella" lärandet. I den här artikeln beskriver vi hur man med hjälp av Performance support-verktyg kan ge lärandet ett lyft.

Nyskapande interaktiv utbildning: Nacka kommun certifierar i bemötande
E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Bakom varje mänsklig interaktion finns ett grundläggande behov av att bli sedd och accepterad. I samhället utgör socialt bemötande en viktig grund för att skapa en gemenskap där olika individer kan...

Förstå Single Point of Truth: Vad betyder det?
Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingWorkflow learning

I dagens digitala värld förlitar sig företag till stor del på data för att fatta välgrundade beslut. Men den stora mängden av data kan ofta leda till förvirring och inkonsekvens. För att möta denna...

Så minskar ni riskerna med digitala arbetssätt i er organisation
Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingWorkflow learning

Digitaliseringen av arbetsplatser ökar, men än så länge vet vi väldigt lite om hur det påverkar arbetsmiljön och belastningen på hjärnan. Därav var det glädjande att läsa om Arbetsmiljöverkets nya...