InfoCaption
Boka demo

Så får ni också 2540 supportmedarbetare som arbetar 24/7

VerksamhetsutvecklingSupport 4 min. lästid

Google-effekten: Hur påverkar den sättet vi lär oss på?

Verksamhetsutveckling 6 min. lästid

Det är DU som skapar ett bättre arbetsliv

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutveckling 5 min. lästid

Hur BEAst samordnar byggbranschen med digitala hjälpmedel för dokumentation

Performance SupportVerksamhetsutveckling 2 min. lästid

Verktyget som kan göra underverk i organisationens dagliga arbete

Verksamhetsutveckling 5 min. lästid

Knowledge Management vs. Knowledge Sharing

Verksamhetsutveckling 11 min. lästid
Vad händer efter en kurs?
E-learningKnowledge ManagementPerformance SupportVerksamhetsutveckling

Det kan vara svårt att skapa i en ny organisation. Även fast man är kvalificerad, kan arbetet och är positivt inställd är det fortfarande nya datasystem, arbetssätt och arbetstrutiner man behöver...

Upprop till kunskapsdelare! Skapa en hållbar offentlig sektor med hjälp av kunskaps-delning!
Verksamhetsutveckling

För några månader sen träffade jag en mycket inflytelserik person i det offentliga. Ärendet var ett annat men jag fick ändå en god inblick i vad SKL betraktar som en av sina största utmaningar...

Våga vara annorlunda
Verksamhetsutveckling

Att vara lite annorlunda kan vara krävande i många olika sammanhang, t.ex. när man ska in på arbetsmarknaden. Men om man har turen att träffa arbetsgivare som också tänker lite utanför boxen kan...

Five Moments of Learning Need
Verksamhetsutveckling

Med begrepp som Performance Support och 70-20-10 utmanas det traditionella tankesättet om formella kurser som den viktigaste formen av lärande i arbetslivet. Bob Mosher och Conrad Gottfredsons modell...

Så hjälper Hogia sina kunder
Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingSupport

Hogia är ett företag som utvecklar affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. För att hjälpa kunderna på bästa sätt är Hogia en bred organisation med många mindre bolag...

Vad är Performance support och hur kan det användas?
E-learningPerformance SupportVerksamhetsutveckling

Enligt 70-20-10-modellen sker det mesta av lärandet i arbetslivet inte genom kurser utan i det dagliga arbetet. De flesta organisationerna gör lite eller ingenting för att stötta detta "informella"...