InfoCaption
Boka demo

Öka engagemang och kunskapsnivå inför och efter utbildningar

En utmaning i en arbetsvardag med en ständig strid av möten och utbildningar är att göra dem relevanta, effektiva och engagerande. Det är dock lättare sagt än gjort och tyvärr hamnar man ibland på möten där man inte riktigt har koll på varför man är där och i värsta fall har man också ganska snabbt glömt bort vad som sades på mötet/utbildningen.

Säkerställ rätt förutsättningar för engagemang 

De flesta känner nog igen sig i beskrivningen ovan och vi hoppas att ni kan inspireras av Månadens guide som behandlar just denna utmaning. För det krävs att man tänker till och planerar för att uppnå önskat engagemang och förutsättningar för att kunna få ut något av ett möte eller en utbildning. Det handlar sällan om ovilja när en medarbetare inte är tillräckligt engagerad eller insatt i ett möte utan snarare om att det är många saker som kräver ens uppmärksamhet i arbetsdagen. Man behöver helt enkelt göra det lättare för medarbetare att få koll på läget och ge dem rätt förutsättningar för engagemang. Några som tänkte till kring detta var NCC inför sitt årliga Lärandemöte. Lärandemötet är ett strategiskt viktigt möte som HR/ Kompetensutveckling har med samtliga chefer inom produktion i Sverige. Inför mötet så skapades därför en snyggt sammansatt guide som skickades med i inbjudan. Syftet med guiden var att:

  • Tydliggöra syftet med mötet/utbildningen
  • Tydliggöra agendan för mötet/utbildningen
  • Höja kunskapsnivån inför mötet/utbildningen
  • Säkerställa gemensam kunskapsnivå inför mötet/utbildningen
  • Inspirera inför mötet/utbildningen
  • Ge stöd efter mötet/utbildningen

Efter lärandemötet bäddades även en inspelning från mötet in i själva guiden. Guiden blev alltså ett stöd efteråt både för att titta tillbaka på innehållet och på själva mötesinspelningen. De som inte kunde medverka vid tillfället fick också möjlighet att få koll på vad som sagts eftersom guiden fungerade som en sammanfattning av mötet.

Bonus! Inspireras av hur NCC jobbar med dagligt lärande

En bonus för denna Månadens guide är att innehållet i guiden ger inspiration om hur NCC jobbar med lärande i vardagen där de bland annat är inspirerade av 70-20-10-modellen. 70-20-10-modellen är en teori som beskriver när och hur lärandet sker i arbetslivet. Teorin säger att ungefär 10 % av det man kan på sin arbetsplats kan man tack vare formella kurser man gått igenom; ungefär 20 % kan man tack hjälp och vägledning från kollegor; runt 70 % kan man tack var sin rutin och erfarenhet - det vill säga "learning by doing". En slutsats som kan dras från det är att man ska fokusera på att ge bra stöd när en medarbetare utför sina uppgifter snarare är på kurser som förberedelse inför att utföra sina uppgifter.

Så här säger Mara Andersson och Anna Iversen på NCC om deras arbete med lärande i vardagen:

Att jobba med dagligt lärande och en genomtänkt lärandeprocess är en fråga som vi prioriterar högt på NCC och vi jobbar kontinuerligt med att skapa förutsättningar för en lärande kultur.
Det handlar både om att uppmuntra till lärande och att skapa lärvanor som passar den specifika medarbetaren. Vi vill att medarbetare ska ställa sig frågan: vad vill jag bli bättre på, få kunskap om, utvecklas inom? 

Vi tror mycket på att medarbetaren håller sig nyfiken på världen omkring sig; ställer frågor, utforskar nya ämnen och söker nya upplevelser. Detta hjälper medarbetaren att hålla sig engagerad och motiverad vilket är ett bra bränsle för att bygga lärande. Vi har även med oss att lärandet inte behöver vara formellt eller strukturerat. Lärande kan ske på många olika sätt, och det viktigaste är att hålla sig nyfiken och öppen för nya upplevelser.

NCC Guides (InfoCaption hos oss på NCC) är ett viktigt stöd i lärandeprocessen. Några av framgångsfaktorerna är att våra medarbetare kan ta del av kunskap som delas upp i lagom stora delar och som kan konsumeras vid behov (enstaka tillfällen eller återkommande). Vi arbetar även med flera vägar in till guiderna: guiderna kan både nås via sökfunktion på intranätet eller via Guideportalen.

MG_Blogg_NCC_2Klicka här för att se den guide som NCC använde under deras Lärandemöte 2023

NCC får utmärkelsen Månadens guide

Varje månad utser vi på InfoCaption Månadens guide - en guide som vi vill lyfta lite extra på grund av värdet den skapar i organisationen. Som tack till personen/personerna som har skapat Månadens guide donerar vi varje månad 1 000 kr till organisationen Hand in Hand Sweden, som bekämpar fattigdom genom att skapa fler jobb i utsatta länder. Hand in Hand arbetar med modellen "hjälp till självhjälp", som går i linje med InfoCaptions egen mission "att göra det enklare för medarbetare att hjälpa varandra".

Vi i team InfoCaption tycker att NCC:s arbete med att skapa förutsättningar för enkelhet med hjälp av återanvändbara mallar och sökbara portaler går helt i linje med vår mission. Det tycker vi är värt att hylla.

 

Vill du lära dig mer om hur ni kan skapa enkla guider som skapar stor skillnad i din verksamhet?

Boka demo!

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Elin Lundqvist InfoCaption

Elin Lundqvist