InfoCaption
Boka demo

Tillgång till kunskap: En nyckel för framgångsrika partnerskap

InfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Mångfald i fokus: Att förstå betydelsen av digital tillgänglighet

InfoCaption i praktiken 3 min. lästid

En välkomnande onboarding ger nya medarbetare en bra start

InfoCaption i praktikenOnboarding 6 min. lästid

Locka till lärande med interaktivitet och variation

E-learningHelpdeskPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktikenSupport 4 min. lästid

Dela och ta del av utbildningar inom offentlig sektor

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 5 min. lästid

Portal som inspirerar till lärande

E-learningInfoCaption i praktiken 2 min. lästid
Öka engagemang och kunskapsnivå inför och efter utbildningar
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

En utmaning i en arbetsvardag med en ständig strid av möten och utbildningar är att göra dem relevanta, effektiva och engagerande. Det är dock lättare sagt än gjort och tyvärr hamnar man ibland på...

Att utbilda med video tydliggör instruktioner
InfoCaption i praktiken

Ibland räcker det inte med enklare textinstruktioner för att på ett så pedagogiskt sätt som möjlighet lära ut hur en anställd bör arbeta, för att öka säkerheten. Framförallt när det handlar om risken...

Ökad effektivitet, stöd och kvalitet genom sökbara rutiner
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

I de flesta verksamheter finns en mängd olika rutiner med syfte att säkerställa kvalitet och ge medarbetare stöd i sin arbetsdag. Ofta saknas dock just rutiner för hur man effektivt och med en bra...

Performance Support underlättar vid byte av system
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Vi har under vår arbetsvardag behov av att lära oss nya saker vid olika tillfällen. Ett sådant tillfälle är vid förändring, till exempel när vi behöver arbeta på ett nytt sätt eller när ett av de...

Kom igång med InfoCaption genom tydlig kommunikation & bred inkludering
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Förändring är en naturlig del av arbetslivet. Ett allt vanligare exempel på det är när nya system och medföljande nya arbetssätt ska introduceras i verksamheten. Ofta innebär det vissa utmaningar att...

Utnyttjar ni den fulla potentialen av digitalt lärande?
E-learningPerformance SupportInfoCaption i praktiken

I organisationer är det viktigt att skapa förutsättningar för att medarbetarna inte ska vara för beroende av varandra för att utföra sina arbetsuppgifter. När man alltid behöver vända sig till en...