InfoCaption
Boka demo

Nyskapande interaktiv utbildning: Nacka kommun certifierar i bemötande

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Hyllad guide om kolhydraträkning för en tryggare vardag

InfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Samarbete över kommungränser: Inspirerande initiativ för en viktig verksamhet

InfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Tillgång till kunskap: En nyckel för framgångsrika partnerskap

InfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Mångfald i fokus: Att förstå betydelsen av digital tillgänglighet

InfoCaption i praktiken 3 min. lästid

En välkomnande onboarding ger nya medarbetare en bra start

InfoCaption i praktikenOnboarding 6 min. lästid
Locka till lärande med interaktivitet och variation
E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Att vi människor är olika är inget nytt. Samma sak gäller hur vi tar till oss information och kunskap där vissa av oss föredrar visuellt och auditivt lärande medan andra föredrar att läsa sig till...

Dela och ta del av utbildningar inom offentlig sektor
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Alla verksamheter har ett behov av lärande. Många har dessutom behov av samma typ av lärande då många verksamheter arbetar med samma områden och därav har liknande kompetenskrav. Detta är speciellt...

Portal som inspirerar till lärande
E-learningInfoCaption i praktiken

Att sprida kunskap inom en organisation kan vara en svår nöt att knäcka. På InfoCaption har vi jobbat ideligt för att förenkla denna uppgift för så många organisationer som möjligt. En av våra...

Öka engagemang och kunskapsnivå inför och efter utbildningar
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

En utmaning i en arbetsvardag med en ständig strid av möten och utbildningar är att göra dem relevanta, effektiva och engagerande. Det är dock lättare sagt än gjort och tyvärr hamnar man ibland på...

Att utbilda med video tydliggör instruktioner
InfoCaption i praktiken

Ibland räcker det inte med enklare textinstruktioner för att på ett så pedagogiskt sätt som möjlighet lära ut hur en anställd bör arbeta, för att öka säkerheten. Framförallt när det handlar om risken...

Ökad effektivitet, stöd och kvalitet genom sökbara rutiner
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

I de flesta verksamheter finns en mängd olika rutiner med syfte att säkerställa kvalitet och ge medarbetare stöd i sin arbetsdag. Ofta saknas dock just rutiner för hur man effektivt och med en bra...