InfoCaption
Boka demo

Få ut maximal potential av nya systemfunktioner med tydliga instruktioner

Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Effektiva how-to-guider: stöd i rätt kontext

Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Delad kurs inom hälsa inspirerar Sveriges regioner

E-learningVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Digital vägledning - fördelar med en användarvänlig kunskapsbank

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Effektivt processarbete i Älmhults kommun: Samverkan & helhetsförståelse

Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Nyskapande interaktiv utbildning: Nacka kommun certifierar i bemötande

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid
Hyllad guide om kolhydraträkning för en tryggare vardag
InfoCaption i praktiken

Typ 1 diabetes är en utmanande och livslång sjukdom som påverkar både barn och vuxna. Varje år diagnostiseras runt 1000 barn och lika många vuxna bara i Sverige. Sjukdomen kräver en komplex...

Samarbete över kommungränser: Inspirerande initiativ för en viktig verksamhet
InfoCaption i praktiken

Socialtjänsten har en fundamentalt viktig samhällsfunktion med uppdraget att erbjuda stöd och hjälp till medborgare i deras mest utmanande stunder, säkerställa barns rättigheter och främja social...

Tillgång till kunskap: En nyckel för framgångsrika partnerskap
InfoCaption i praktiken

På en arbetsmarknad som blir allt mer beroende av samarbete mellan organisationer är tillgång till relevant och lättillgänglig information av avgörande betydelse. Delning av riktlinjer och kunskap...

Mångfald i fokus: Att förstå betydelsen av digital tillgänglighet
InfoCaption i praktiken

Medvetenhet och kunskap har ökat under de senaste åren vad gäller digital tillgänglighet, men allt för ofta är det något som fortfarande prioriteras bort. Digital tillgänglighet är inte bara ett...

En välkomnande onboarding ger nya medarbetare en bra start
InfoCaption i praktikenOnboarding

Genom att tillhandahålla en utbildning för introduktion av nyanställda i ett format som är lätt att ta till sig och även går att redigera med enkelhet så säkerställer man att nyanställda får den...

Locka till lärande med interaktivitet och variation
E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Att vi människor är olika är inget nytt. Samma sak gäller hur vi tar till oss information och kunskap där vissa av oss föredrar visuellt och auditivt lärande medan andra föredrar att läsa sig till...