InfoCaption
Boka demo

Locka till lärande med interaktivitet och variation

E-learningHelpdeskPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktikenSupport 4 min. lästid

5 fördelar med Performance support under lågkonjunktur

Performance Support 3 min. lästid

Performance Support underlättar vid byte av system

Performance SupportInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Utnyttjar ni den fulla potentialen av digitalt lärande?

E-learningPerformance SupportInfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Stora förändringar kräver kunskapsstöd

Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 5 min. lästid

Kurser som både säkerställer ny kunskap och lärande i arbetsdagen

E-learningPerformance SupportInfoCaption i praktiken 4 min. lästid
Hjälp medarbetare att hitta rätt i kunskapsvimlet
Performance SupportInfoCaption i praktikenProcess

Du har säkert många gånger hört om medarbetare som uttrycker missnöje med ett system eller en rutin, när det kanske egentligen bara handlar om att de inte ser sin del i helheten. Om man kan hjälpa...

Lättillgänglig och samlad information sparar resurser
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Att få hjälp i sin arbetsvardag precis när man behöver den, det är grunden till Performance support som vi på InfoCaption ofta förespråkar. Genom att göra arbetsdokument och processer tillgängliga på...

Underlätta förändringar med ett digitalt stöd
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Alla organisationer går förr eller senare genom förändringar, stora som små. För medarbetaren innebär det allt som oftast nya arbetssätt som för vissa kan innebära viss osäkerhet och oro. För att...

Skapa grundlig dokumentation och spara tid på köpet
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Många organisationer har flertalet verksamhetskritiska system som inte bara används internt utan som också påverkar personer utanför den egna organisationen. Därför är det viktigt att systemen...

Användarstöd som ett verktyg för ökad digital mognad
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Många organisationer har flertalet verksamhetskritiska system som inte bara används internt utan som också påverkar personer utanför den egna organisationen. Därför är det viktigt att systemen...

Lärdomar om lärande i arbetslivet efter pandemin
E-learningKnowledge ManagementPerformance Support

Pandemin har för alltid förändrat vår arbetsvardag. För många av oss är exempelvis distansarbete från ett hemmakontor inte längre endast en flexibel möjlighet som arbetsgivaren tillgodoser, utan en...