InfoCaption
Boka demo

Effektiva how-to-guider: stöd i rätt kontext

Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

5 tecken på att ni behöver en centraliserad informationsplattform

Performance SupportVerksamhetsutvecklingSupport 3 min. lästid

10 tips att använda QR-koder på arbetsplatsen

Performance SupportSupport 7 min. lästid

Hur kan Performance support hindra "glömskekurvan"?

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutveckling 5 min. lästid

Nyskapande interaktiv utbildning: Nacka kommun certifierar i bemötande

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Minska olyckor bland unga på jobbet med en bättre introduktion

Performance SupportOnboarding 6 min. lästid
Locka till lärande med interaktivitet och variation
E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Att vi människor är olika är inget nytt. Samma sak gäller hur vi tar till oss information och kunskap där vissa av oss föredrar visuellt och auditivt lärande medan andra föredrar att läsa sig till...

5 fördelar med Performance support under lågkonjunktur
Performance Support

Under en lågkonjunktur måste många företag hålla lite extra i pengarna. Anställningsstopp är en vanlig åtgärd, vilket kan ställa till det rejält när nyckelpersoner i företaget säger upp sig, eller av...

Performance Support underlättar vid byte av system
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Vi har under vår arbetsvardag behov av att lära oss nya saker vid olika tillfällen. Ett sådant tillfälle är vid förändring, till exempel när vi behöver arbeta på ett nytt sätt eller när ett av de...

Utnyttjar ni den fulla potentialen av digitalt lärande?
E-learningPerformance SupportInfoCaption i praktiken

I organisationer är det viktigt att skapa förutsättningar för att medarbetarna inte ska vara för beroende av varandra för att utföra sina arbetsuppgifter. När man alltid behöver vända sig till en...

Stora förändringar kräver kunskapsstöd
Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Att system genomgår uppdateringar eller byts ut helt och hållet är en naturlig del av mångas arbete. Förändringar som dessa ställer höga krav på både organisationen och medarbetaren. Instruktioner...

Kurser som både säkerställer ny kunskap och lärande i arbetsdagen
E-learningPerformance SupportInfoCaption i praktiken

Genom att skapa arbetssätt som andas tydlighet och är enkla att genomföra så kan man introducera användare till nya system på ett smärtfritt sätt. Tillhandahåller man en utbildning som alltid är...