InfoCaption
Boka demo

Vad är Performance support-verktyg och hur kan de användas?

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutveckling 5 min. lästid

Nyskapande interaktiv utbildning: Nacka kommun certifierar i bemötande

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Minska olyckor bland unga på jobbet med en bättre introduktion

Performance SupportOnboarding 6 min. lästid

Locka till lärande med interaktivitet och variation

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

5 fördelar med Performance support under lågkonjunktur

Performance Support 3 min. lästid

Performance Support underlättar vid byte av system

Performance SupportInfoCaption i praktiken 4 min. lästid
Utnyttjar ni den fulla potentialen av digitalt lärande?
E-learningPerformance SupportInfoCaption i praktiken

I organisationer är det viktigt att skapa förutsättningar för att medarbetarna inte ska vara för beroende av varandra för att utföra sina arbetsuppgifter. När man alltid behöver vända sig till en...

Stora förändringar kräver kunskapsstöd
Performance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Att system genomgår uppdateringar eller byts ut helt och hållet är en naturlig del av mångas arbete. Förändringar som dessa ställer höga krav på både organisationen och medarbetaren. Instruktioner...

Kurser som både säkerställer ny kunskap och lärande i arbetsdagen
E-learningPerformance SupportInfoCaption i praktiken

Genom att skapa arbetssätt som andas tydlighet och är enkla att genomföra så kan man introducera användare till nya system på ett smärtfritt sätt. Tillhandahåller man en utbildning som alltid är...

Hjälp medarbetare att hitta rätt i kunskapsvimlet
Performance SupportInfoCaption i praktikenProcess

Du har säkert många gånger hört om medarbetare som uttrycker missnöje med ett system eller en rutin, när det kanske egentligen bara handlar om att de inte ser sin del i helheten. Om man kan hjälpa...

Lättillgänglig och samlad information sparar resurser
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Att få hjälp i sin arbetsvardag precis när man behöver den, det är grunden till Performance support som vi på InfoCaption ofta förespråkar. Genom att göra arbetsdokument och processer tillgängliga på...

Underlätta förändringar med ett digitalt stöd
Performance SupportInfoCaption i praktiken

Alla organisationer går förr eller senare genom förändringar, stora som små. För medarbetaren innebär det allt som oftast nya arbetssätt som för vissa kan innebära viss osäkerhet och oro. För att...