InfoCaption
Booke demo!

Hva er Performance Support og hvordan kan det brukes?

Ifølge 70-20-10-modellen skjer det meste av læring i arbeidslivet gjennom det daglige arbeidet, og ikke gjennom kurs. De fleste bedrifter gjør lite eller ingenting for å støtte denne "uformelle" læringen. I denne artikkelen beskriver jeg hvordan Performance Support kan gi læring et løft. 

70-20-10-modellen er utviklet av Morgan McCall og Centre for Creative Leadership og er en teori som beskriver når og hvordan læring foregår i arbeidslivet. 

Ifølge modellen gjennomføres så lite som 10 % av læringen gjennom kurs og opplæring, såkalt formell læring. Likevel er det dette bedrifter ofte fokuserer mest på - enten i form av tradisjonell klasseromsopplæring eller gjennom webinarer.  

Sosial læring står for 20 %, som inkluderer læring gjennom samspill med andre, for eksempel samarbeid eller tilbakemelding.

Det meste av læringen, ca. 70 %, oppnås gjennom erfaring. I hverdagen kan dette bety å lage mat, utøve en sportslig aktivitet eller spille et instrument. I yrkeslivet kan dette bety at du står overfor en utfordring der du selv finner en løsning.   

Når vi lærer gjennom erfaring, eller i sosial læring, kan det klassifiseres som uformell læring. Vi absorberer da kunnskap eller informasjon på en mer ustrukturert og spontan måte sammenlignet med formell læring. Vanligvis er uformell læring knyttet til et umiddelbart behov eller interesse, for eksempel ved å løse en oppgave eller et problem.  

Les også: Five moments of learning need 

Støtter noe annetNår ting går galt, kan det være godt å ha ekstra støtte. Photo by Neil Thomas on Unsplash.

 

Hva er Performance Support og hvordan kan det brukes?  

Performance Support er et læringsverktøy, ressurs eller hjelp som gir ansatte bistand i sitt daglige arbeid. Det fungerer som en veiledning for å utføre oppgaver, løse problemer eller på annen måte utføre sine plikter på arbeidsplassen mer effektivt, samt redusere tiden brukt på å lære en ny ferdighet. Materialet skal være pålitelig og lett tilgjengelig slik at ansatte kan få tilgang til det når det trengs.  

Performance Support kan variere i design og format, som for eksempler kan være 

  • En søkbar database med innhold som kan hjelpe ansatte på arbeid.
  • En sjekkliste eller grafisk oppsett som kan brukes til å gi støtte ved avanserte arbeidsoppgaver.
  • En live chat med kunnskapsrike, for raskt å gi støtte når en ansatt støter på et problem.
  • En mobilapp eller instruksjonsvideo med steg-for-steg veiledning til en oppgave.

Les også: Hva er Performance Support-verktøy, og hvordan kan de brukes?

 

Vil du lære mer?

New call-to-action

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Morten Spaniland InfoCaption

Morten Spaniland