InfoCaption
Booke demo!

Derfor bør arbeidsgivere ha fokus på kunnskapsrelatert stress

Alle har en eller annen gang blitt utsatt for stress i arbeidslivet. Når kravene på arbeidsplassen øker og føles overveldende, øker behovet for innhenting. Men med gode forutsetninger som nok hvile og klare instruksjoner, blir stresshåndteringen overkommelig. Hvordan kan man som organisasjon jobbe for å forhindre forekomsten av stressrelaterte plager hos ansatte som skyldes mangel på kunnskap?

Uansett om man er ny i jobben eller "gammel i gamet" er sjansen stor for at man en eller annen gang blir utsatt for kunnskapsrelatert stress på jobb. Det kan dreie seg om at man ikke vet hvem man skal henvende seg til og spørre om råd i en stresset situasjon. Eller motsatt, at man alltid føler at man må stille opp for andre, fordi man alltid har gjort det. Stressede situasjoner på arbeidsplassen er i mange tilfeller undervurdert, og utsettes man ofte nok, står man i fare for å utvikle stressrelaterte plager eller sykdommer.

 

Årsaker til kunnskapsrelatert stress

Kunnskapsrelatert stress utgjør ofte en stor del at stresset som arbeidsgivere kan arbeide strategisk med for å forebygge på arbeidsplassen. Det handler ganske enkelt om det stresset som medarbeidere kan oppleve når de føler at de mangler kunnskap eller sitter med for mye kunnskap. Mangelen på kunnskap ligger ofte i at informasjonen er vanskelig å finne, eller at det ikke finnes tilstrekkelig støtte for å klare de arbeidsoppgavene man blir tildelt.

Som tidligere nevnt, kan kunnskapsrelatert stress også være når man som medarbeider føler at man er den som andre hele tiden henvender seg til. Situasjoner som disse to kan stjele unødvendig mye tid fra de faste arbeidsoppgavene, og fører ofte til en stresset arbeidssituasjon der personen føler at de er uunnværlige og alltid må være tilgjengelig.

Proaktive og pålitelige arbeidsmetoder 

Som arbeidsgiver er det derfor utrolig viktig å vite hvordan man som organisasjon kan arbeide for å skape et godt arbeidsmiljø for medarbeiderne. Man må arbeide proaktivt internt i organisasjonen, for å unngå de situasjoner som kan føre til stress og skade. Det kan handle om: 

  • Å redusere arbeidsmengden for dem som har mye å gjøre.
  • Å lage variasjon for dem med ensidig arbeid.
  • Å sørge for at det finnes tilstrekkelig støtte for å mestre arbeidsoppgavene på egenhånd.

Et godt arbeidsmiljø skaper gode forutsetninger for holdbare resultater, ikke bare for medarbeiderne, men også for organisasjonen på lang sikt.

3 tips for bedre arbeidsmiljø som motvirker stress 

Gjør informasjon lett tilgjengelig

Ofte kan systemene vi arbeider i være utilstrekkelig og gir oss ikke den støtte som vi trenger i øyeblikket, mye stress kan derfor ligge i at man ikke får tak i den informasjonen man har behov for. Gå gjennom systemene du arbeider i, hvor er informasjonen som medarbeiderne trenger? Er den lett å få tak i? Med InfoCaption kan du lage søkesider og selvhjelpsportaler som gjør det enkelt for ansatte å finne rett informasjon.

Lage et åpent arbeidsmiljø

Medarbeidersamtale kan være en usikkerhet hos mange fordi mange er redd for å gjøre feil og mislykkes. Gjennom åpne dialoger der egne initiativ og meninger støttes, sikrer man et tryggere arbeidsmiljø. Gjør det til en regel at både negative og positive tilbakemeldinger kommer fram i hver medarbeidersamtale. Et åpent arbeidsmiljø der det er åpning for å gjøre feil er også et trygt arbeidsmiljø. 

Sett tydelige (og fornuftige) mål

Ved å sette tydelige, og fremfor alt fornuftige mål, kan man motvirke redselen som ligger i å ikke strekke til. Ta i bruk verktøy for å strukturere arbeidsmåter og rutiner for at ansatte skal få den hjelpen de har behov for. Tenk på at alle er forskjellige og trenger støtte på ulike måter.

 

Vil du lære mer om kunnskapsrelatert stress?

New call-to-action

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Annika Björlin-Delmar InfoCaption

Annika Björlin-Delmar