InfoCaption
Booke demo!

Effektivt prosessarbeid i Älmhults kommune: Samarbeid & helhetsforståelse

ForretningsutviklingKnowledge ManagementInfoCaption i praksisBedriftsutvikling 4 min. lesning

Forstå hva Single Point of Truth betyr?

Knowledge ManagementBedriftsutviklingWorkflow learning 4 min. lesning

Slik reduserer du risikoen med digitale arbeidsmetoder i bedriften

Knowledge ManagementBedriftsutviklingWorkflow learning 9 min. lesning

Tenking, testing og klikking stimulerer til læring

Knowledge ManagementInfoCaption i praksis 5 min. lesning

Enkle steg-for-steg-guider løser utfordringer rundt intern kunnskapsdeling

Knowledge ManagementInfoCaption i praksisOnboarding 4 min. lesning

Derfor bør arbeidsgivere ha fokus på kunnskapsrelatert stress

ForretningsutviklingKnowledge Management 4 min. lesning
Effektiviser systemintroduksjon med kontekstsensitiv hjelp
Knowledge ManagementInfoCaption i praksisBedriftsutvikling

Oppdateringer og endringer av systemer stiller ofte store krav til både organisasjonen og ansatte. I Region Uppsala har 13 000 ansatte, 1 500 administratorer og 500 ledere i en periode på 15 år,...

Lag user success ved implementering av nye system
Knowledge ManagementPerformance SupportInfoCaption i praksisBedriftsutvikling

Alle ansatte i en organisasjon har behov for å lære noe nytt i ulike sammenhenger, som for eksempel når et nytt system skal introduseres. Mange systemleverandører velger da å gi omfattende...

Hvorfor e-læring skal kalles e-trening
E-læringForretningsutviklingKnowledge ManagementPerformance Support

Med høy bemanningsomsetning, raske forandringer og knappe ressurser blir digitalisering av opplæring stadig viktigere. Å gjøre opplæring digital er imidlertid verken det eneste eller viktigste...

Hvordan bygge en vellykket kunnskapsplattform
ForretningsutviklingKnowledge Management

Noen ganger mangler du den informasjonen eller kunnskap som trengs for å utføre arbeidsoppgavene og trenger å finne ut hva som skal til for å komme videre. En bra måte å lagre og fort nå ut med...

Har arbeidslivet tilpasset seg til nordmenns søkeatferd?
ForretningsutviklingKnowledge ManagementPerformance Support

Undersøkelsen ”Svenskarna och internet” av Internetstiftelsen har vist at siden 2014 har svensker mer enn doblet søk på søkemotorer som for eksempel på Google og Bing. I 2019 oppga 97% personer over...

Forenkle dokumentasjonen for en bedre organisasjon
ForretningsutviklingKnowledge Management

Det er lett å falle i fella hvor alt må planlegges og evalueres før det publiseres. Når det gjelder dokumentasjon og instruksjoner for, eksempel systemer eller arbeidsaktiviteter, er det ikke så...