InfoCaption
Booke demo!

Enkle steg-for-steg-guider løser utfordringer rundt intern kunnskapsdeling

Mange bedrifter og organisasjoner har garantert ansatte som sitter med viktig kunnskap for virksomheten. Hvordan kunnskapen deles på en enkel og effektiv måte er en av hjertesakene for oss på InfoCaption. Ved å samle kunnskapen i guider og samtidig gjøre den lett tilgjengelig, kommet du et godt stykke på veien mot å bli selvhjulpen.

Støtte i det daglige arbiedet 

Det at ansatte trenger rask tilgang til dokumentasjon eller systemguider for å utføre arbeidet sitt effektivt er ikke noe nytt, siden de sjelden husker alt som blir sagt og vist under en formell opplæring. Ettersom tiden går husker man kun en liten del av innholdet. Som man ser i 70-20-10-modellen er kun 10 % av din kunnskap fra formell opplæring, 20 % fra samarbeid med kollegaer og hele 70 % fra det du har lært direkte i arbeidsflyten. Noe som tydelig understreker at ansatte trenger guider som viser hvordan de gjennomfører arbeidsoppgavene, når de holder på med dem.

Mange organisasjoner går på en "vegg" når de prøver å samle informasjonen på en lett tilgjengelig måte. Det kan ta tid å samle inn og strukturere den viktige informasjonen. Det kan også være vanskelig å gjøre rede for tiden det tar å produsere materialet som ansatte skal bruke.
Dette har Willab Garden tatt for seg og lyktes med. De kom seg på andre siden av veggen med mange steg-for-steg-guider og tekstguider som enkelt og oversiktlig beskriver i detalj hvordan deres interne system brukes.  

Victoria Larsson, bedriftsutvikler på Willab Garden forteller videre:

"InfoCaption er et verktøy vi lenge har hatt behov for på Willab Garden, for å få samlet all dokumentasjon rundt læring og videreutvikling. Vi bruker InfoCaption innen flere områder, systemguider, introduksjoner og produktopplæring. InfoCaption har løst mange av våre utfordringer ved å spre kunnskap på en enkel og effektiv måte. Verktøyet har også åpnet opp for nye idéer om hvordan vi møter fremtidens behov for videreutvikling og læring."

MG_Fb_Willab_22

Klikk her for å se steg-for-steg-guider fra Willab Garden.

Willab Garden får utmerkelsen Månedens guide

Hver måned utpeker InfoCaption Månedens guide - en guide som vi ønsker å løfte litt ekstra på grunn av verdien den skaper i bedriften.

Som takk til personen/personene som har laget månedens guide donerer InfoCaption hver måned 1 000 kr til organisasjonen Hand in Hand Sweden, som bekjemper fattigdom ved å skape flere jobber i utsatte land. Hand in Hand jobber med modellen "hjelp til selvhjelp", som er i tråd med InfoCaptions egen visjon "å gjøre det enklere for medarbeidere å hjelpe hverandre".

Willab Garden så nytten av å sette av tiden som kreves, på å lage guider for sine ansatte. Dette ønsker vi på InfoCaption å løfte fram denne måneden. De har prioritert noe så viktig som

  • å gi ansatte den støtte som de fortjener ved å redusere stresset som ellers kan oppstå når man daglig møter på hindringer.
  • ved å sette av tid til å lage enkle steg-for-steg-guider sparer på sikt tid, da man ser at det minimerer tiden som ansatte bruker på å lete etter svar, og sparer tid for kollegaer som stadig blir spurt om hjelp.

Vi i team InfoCaption synes Willab Garden har gjort et fantastisk arbeid med sine guider, ikke bare for kvaliteten, men også hvor raskt guidene ble produsert. De har skapt et veldig godt grunnlag for videre utvikling, for å gi enda bedre støtte til sine ansatte.

Godt jobbet og mange gratulasjoner til Victoria Larsson, Willab Garden
/Team InfoCaption

 

 

Vil du lære mer om hvordan du kan dele kunnskap på en enkel måte?

Book demo!

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Björn Johansson InfoCaption

Björn Johansson