InfoCaption
Booke demo!

Tenking, testing og klikking stimulerer til læring

Det er ikke noe nytt at vi mennesker er forskjellige. Det samme gjelder måten vi foretrekker å ta til oss informasjon og kunnskap på. Noen av oss vil se og høre, mens andre heller ønsker å lese seg til samme informasjon. Det samme gjelder også tidspunktet for når vi ønsker å ta til oss informasjonen. Enten som en del av arbeidet, ved siden av, til en bestemt tid eller i eget tempo.

Det er veldig mye å tenke på når det gjelder opplæring og informasjon. Det handler blant annet om å skape tilgjengelighet og forsikre seg om at alle klarer å ta til seg informasjonen på en god måte. En utfordring for mange organisasjoner er å stimulere ansatte til å ta mer og mer ansvar for egen læring, som en naturlig del av arbeidsdagen.

En bra måte å starte på er å tenke at "less is more", å redusere mengden informasjon i opplæringene og kun fokusere på et overordnet nivå. Dette fordi man bare har et kort konsentrasjonsvindu pga. vår drastiske glemselskurve. Et annet alternativ kan være å tilby forskjellig opplegg for den samme opplæringen som formidles gjennom forskjellig type media.

For å øke motivasjonen og for å stimulere til læring kan organisasjoner med fordel fokusere mer på interaktivitet, for eksempel spørsmål, video og scenarier som deltageren må ta stilling til. Det er godt å vite at mange ikke kan fokusere lenge på å lese og se uten at vi må utfordres for å holde interessen oppe.

Annika Wetterberg (pleie og omsorg) Intraservice Gøteborg by som er vinneren av månedens guide, innså viktigheten av å utvikle opplæringsmateriell i forskjellige formater for å gi flest mulig gode forutsetninger. Hun forteller videre:
 

"Den interaktive opplæringen er et tillegg til den opplæringen brukeren får på arbeidsplassen og til de manualer som er beskrevet i bilder, film og tekst som Intraservice leverer. Når jeg var ute i virksomheten observerte jeg at det var flere som hadde vanskeligheter med å sette av tid til å gå gjennom informasjonen i tradisjonelle manualer. Jeg kjente at vi savnet akkurat denne formen for opplæring. 

I dag er det ingen opplæringsmodul kun for registrering i mobil, samtidig som mange vikarer ikke har tilgang til egen arbeidsmobil. Metoden er rettet mot brukere som har vanskeligheter med å ta til seg informasjon når de leser eller ser på film og som lærer seg bedre ved å selv være aktiv. Den er også nyttig for den som har arbeidet en stund og trenger oppfriskning. Den interaktive opplæringen er framtidsrettet og ligner mer på et spill i en APP der brukeren må tenke, teste og klikke seg videre for å avslutte oppgaven. Den interaktive opplæringen er lekende lett og en morsom måte å lære seg noe nytt på og har fått mye positiv feedback."

manadensguide_aug_21_bgW

Interaktiv mobilguide, en del av en lengre opplæring. Klikk her for å se guiden. 

 

Prøv ut den interaktive guiden. Du skanner QR-koden med en mobil enhet og følger instuksjonene for å se den.

For deg som ikke kan lese QR-kode med din mobile enhet, kan guiden åpnes i en nettleser, da uten mobilformat. Klikk her for å se guiden.

 
 
 
 
 

Responsen fra bedriften har vært veldig positiv:

"Jeg har gjennomgått den interaktive guiden og kan si at den er helt super, fra start til slutt når du skal avslutte skiftet. Godt strukturert og enkelt å forstå."

"Guiden var kjempeenkel å forstå, enkelt språk og tydelige ikoner dersom man gjør en feil. Videoen om hvordan man logger inn med QR-kode var suveren."

Team InfoCaption synes dette er et veldig spennende område; å la brukeren delta i en interaktiv guide og klikke seg rundt og få muligheten til å gjøre feil og guides inn på rett vei. Å la flere sanser arbeide samtidig øker sjansen for at instruksjonen raskere blir til kunnskap.

Gøteborg by har takket være deres fantastiske arbeid fått utmerkelsen Månedens guide. 

 

Vil du lære mer om hvordan du kan dele kunnskap på en enkel måte?

Book demo!

 

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Ida Linnér InfoCaption

Ida Linnér