InfoCaption
Booke demo!

4 steg for vellykket IT-implementering fra et læreperspektiv

ForretningsutviklingKnowledge ManagementBedriftsutviklingWorkflow learning 6 min. lesning

Effektivt prosessarbeid i Älmhults kommune: Samarbeid & helhetsforståelse

ForretningsutviklingKnowledge ManagementInfoCaption i praksisBedriftsutvikling 4 min. lesning

Forstå hva Single Point of Truth betyr?

Knowledge ManagementBedriftsutviklingWorkflow learning 4 min. lesning

Slik reduserer du risikoen med digitale arbeidsmetoder i bedriften

Knowledge ManagementBedriftsutviklingWorkflow learning 9 min. lesning

Tenking, testing og klikking stimulerer til læring

Knowledge ManagementInfoCaption i praksis 5 min. lesning

Enkle steg-for-steg-guider løser utfordringer rundt intern kunnskapsdeling

Knowledge ManagementInfoCaption i praksisOnboarding 4 min. lesning
Derfor bør arbeidsgivere ha fokus på kunnskapsrelatert stress
ForretningsutviklingKnowledge Management

Alle har en eller annen gang blitt utsatt for stress i arbeidslivet. Når kravene på arbeidsplassen øker og føles overveldende, øker behovet for innhenting. Men med gode forutsetninger som nok hvile...

Effektiviser systemintroduksjon med kontekstsensitiv hjelp
Knowledge ManagementInfoCaption i praksisBedriftsutvikling

Oppdateringer og endringer av systemer stiller ofte store krav til både organisasjonen og ansatte. I Region Uppsala har 13 000 ansatte, 1 500 administratorer og 500 ledere i en periode på 15 år,...

Lag user success ved implementering av nye system
Knowledge ManagementPerformance SupportInfoCaption i praksisBedriftsutvikling

Alle ansatte i en organisasjon har behov for å lære noe nytt i ulike sammenhenger, som for eksempel når et nytt system skal introduseres. Mange systemleverandører velger da å gi omfattende...

Hvorfor e-læring skal kalles e-trening
E-læringForretningsutviklingKnowledge ManagementPerformance Support

Med høy bemanningsomsetning, raske forandringer og knappe ressurser blir digitalisering av opplæring stadig viktigere. Å gjøre opplæring digital er imidlertid verken det eneste eller viktigste...

Hvordan bygge en vellykket kunnskapsplattform
ForretningsutviklingKnowledge Management

Noen ganger mangler du den informasjonen eller kunnskap som trengs for å utføre arbeidsoppgavene og trenger å finne ut hva som skal til for å komme videre. En bra måte å lagre og fort nå ut med...

Har arbeidslivet tilpasset seg til nordmenns søkeatferd?
ForretningsutviklingKnowledge ManagementPerformance Support

Undersøkelsen ”Svenskarna och internet” av Internetstiftelsen har vist at siden 2014 har svensker mer enn doblet søk på søkemotorer som for eksempel på Google og Bing. I 2019 oppga 97% personer over...