InfoCaption
Booke demo!

Effektivt prosessarbeid i Älmhults kommune: Samarbeid & helhetsforståelse

I skolen, der arbeid innebærer å håndtere viktige oppgaver for studentenes fremtid, er behovet for strukturerte og effektive arbeidsflyter av stor betydning. For å legge til rette for utfordrende arbeidsforhold kan skolen og andre bedrifter, ha nytte av å implementere tydelige prosesser. Ryddighet i arbeidsfordelingen åpner for en smidigere og mer fokusert drift, noe Älmhult kommune inspirerer til.


Älmhult kommune skiller seg ut med sitt innovative prosesskart "Søknad om studieveiledning som egen støtte". Selv om prosessen ennå ikke er implementert, gir den et klart innblikk i planene deres og fremstår som en inspirerende modell for hvordan et prosesskart kan se ut. Ved å definere arbeidsflyt og koordinering tydelig, legger de til rette for målrettet arbeid og unngår unødvendige forsinkelser i prosessen. Med bruk av fargekoder og tydelig rollefordeling har de ikke bare skapt en pedagogisk illustrert prosess, men også gjort det lettere for alle involverte å følge og forstå de ulike stegene i prosessen.
 

Produktillus 9 2023-08-16_Engagera_organisationen_ljusgul_bakgrund_process

 

Joanna Larsen, spesialpedagog i Älmhults kommune og grunnleggeren av prosessen, understreker fordelene ved å tydelig definere og kommunisere prosesser:

"Formålet med prosessene er å gjøre det enklere å navigere gjennom arbeidsoppgavene, redusere risikoen for misforståelser, øke kvalitetssikringen og skape sterkere tilhørighet og deltakelse i skolens felles oppdrag.".

InfoCaptions prosessverktøy har muligheten til å lage individuelle prosessflyter og bygge et overordnede prosesskart som kan brytes ned til detaljnivå ved behov. Det gir også muligheten til å koble sammen prosesser vertikalt for å få en samlet oversikt over hele flyten. Koblede guider for detaljerte instruksjoner i video- eller tekstformat er en annen funksjon som øker brukervennligheten til prosesskartene til daglige oppgaver.
 
 
I et komplekst arbeidsmiljø der det er mange involverte og ulike oppgaver skal utføres, blir tydelige prosesser enda viktigere. Ved å lage lett tilgjengelige prosesskart med tydelig rollefordeling blir arbeidsdagen enklere for de ansatte og bidrar til en bedre forståelse av helheten i oppgavene. Älmhult kommune er en inspirasjonskilde, og vi gratulerer dem hjertelig med prisen Månedens guide!

 

Älmhults kommune får utmerkelsen Månedens guide

Hver måned utpeker vi på InfoCaption Månedens guide - en guide som vi ønsker å løfte litt ekstra på grunn av verdien den skaper i bedriften. Som takk til personen/personene som har laget Månedens guide donerer vi hver måned kr 1 000 til organisasjonen Hand in Hand Sweden, som bekjemper fattigdom ved å skape flere jobber i utsatte land. hand in Hand arbeider med modellen "hjelp til selvhjelp", som er i tråd med InfoCaptions egen visjon " å gjøre det enklere for ansatte å hjelpe hverandre".

 

Vil du lage interaktive prosesser til de ansatte?

Les mer om Map

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund