InfoCaption
Booke demo!

Mangfold i fokus: forstå viktigheten av digital tilgjengelighet

Bevissthet og kunnskap om digital tilgjengelighet har økt de siste årene, men ofte blir det fortsatt ikke prioritert. Det er ikke bare offentlig sektor som har ansvar for digital tilgjengelighet - det er en utfordring som berører oss alle. Å gjøre nettsider og digitale tjenester tilgjengelig uansett funksjonsevne, er en grunnleggende del i å skape en inkluderende og likeverdig digital opplevelse. 

Det er lett å undervurdere antall personer med ulike funksjonsevner siden behovet deres ikke alltid gjenspeiles tydelig i statistikken. I Sverige varierer tallene mellom 10-30 % eller mer, avhengig av undersøkelsesmetoder og definisjon av gruppen.

Nedsatt funksjonsevne kan være medfødt, men kan også oppstå i løpet av livet. Synet kan påvirkes av alder og en ulykke eller sykdom kan midlertidig begrense en persons funksjon. Lydklipp uten undertekster, for liten skrift og bilder og farger med dårlig kontrast er eksempel på manglende digital tilgjengelighet. Vi har et felles ansvar å utforme og produsere digitalt innhold som inkluderer enhver sluttbrukers behov.

For å synliggjøre og dele kunnskapen rundt digital tilgjengelighet har 7minds gjort et veldig viktig arbeid. De har laget en offentlig steg-for-steg-guide som ikke bare gir verdifull informasjon, men den presenteres også på en tilgjengelig måte. Ved å benytte lyd, undertekster og tydelige bilder og farger, har de som mål å øke tilgjengeligheten på alle nivå. Ikke bare gjennom guidens innhold, men også gjennom metoden.

Maria, VD på 7minds som er forfatteren av guiden "Hvem har behov for en tilgjengelig digital tjeneste?" forteller videre: 

For oss er det et grunnleggende prinsipp at alle mennesker skal ha mulighet til å benytte digitale tjenester og få tilgang til digital informasjon på nett. En utfordring vi ofte ser er at mange har en tendens til å undervurdere tilstedeværelsen av personer med spesielle behov. 

Vi håper at den som ser guiden forstår at alle har behov for digital tilgjengelighet. Vi ser at mange har utnyttet det og delt guiden og det synes vi er bra. Kunnskapen må spres!

 

MG_Blogg_featured_22Klikk her for å komme til 7minds guide (på svensk)

7minds får utmerkelsen Månedens guide

Hver måned utpeker vi på InfoCaption Månedens guide - en guide som vi ønsker å løfte litt ekstra på grunn av verdien den skaper i bedriften. Som takk til personen/personene som har laget Månedens guide donerer vi hver måned kr 1 000 til organisasjonen Hand in Hand Sweden, som bekjemper fattigdom ved å skape flere jobber i utsatte land. hand in Hand arbeider med modellen "hjelp til selvhjelp", som er i tråd med InfoCaptions egen visjon " å gjøre det enklere for ansatte å hjelpe hverandre".

Vi på InfoCaption er enige med 7minds om at kunnskapen må spres. Guiden er en påminnelse om viktigheten av å gjøre digitale tjenester tilgjengelig for alle. Gjennom enkle metoder som tale, undertekster og tydelige bilder, viser guiden veien for en mer inkluderende digital verden. Det synes vi er verd å hylle!

 

Vil du lære mer om hvordan du kan dele kunnskap på en bedre måte?

 

Book demo!

 

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund