InfoCaption
Boka demo

Vad händer efter en kurs?

E-learningKnowledge ManagementPerformance SupportVerksamhetsutveckling 3 min. lästid

Månadens guide - September 2018

E-learningInfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Upprop till kunskapsdelare! Skapa en hållbar offentlig sektor med hjälp av kunskaps-delning!

Verksamhetsutveckling 5 min. lästid

Våga vara annorlunda

Verksamhetsutveckling 3 min. lästid

Månadens guide - augusti 2018

InfoCaption i praktiken 2 min. lästid

Five Moments of Learning Need

Verksamhetsutveckling 7 min. lästid
Så hjälper Hogia sina kunder
Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingSupport

Hogia är ett företag som utvecklar affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. För att hjälpa kunderna på bästa sätt är Hogia en bred organisation med många mindre bolag...

Månadens guide – juli 2018
InfoCaption i praktiken

Med textguiden ”Akutkliniken – Hantera vårdbegäran” har Region Örebro län skapat en guide som visar hur man med några få rader informativ text och en länkad guide steg-för-steg guide kan skapa...

Månadens guide — Juni 2018
InfoCaption i praktiken

I juni månad har vi inte hittat bara en guide, utan flera guider som stöttar i det arbete som kallas "Performance Support", dvs. stöd för att göra ditt arbete så effektivt som möjligt. Läs vår...

Sammanfattningen av User Forum 2018

Den 17-18 april höll vi ett användarforum i Uppsala. Temat var "Back to the roots" eftersom Uppsala är staden där InfoCaptions resa startades. Knappen nedan tar dig till en sammanfattning av dagarna,...

Vad är Performance Support och varför behöver ni det?
E-learningPerformance SupportVerksamhetsutveckling

Enligt 70-20-10-modellen sker det mesta av lärandet i arbetslivet inte genom kurser utan i det dagliga arbetet. De flesta organisationerna gör lite eller ingenting för att stötta detta "informella"...

Gränserna suddas ut mellan utbildning, dokumentation och support
E-learningKnowledge ManagementPerformance SupportVerksamhetsutvecklingSupport

Det diskuteras mycket kring informellt lärande, och det blir mer och mer aktuellt på alla arbetsplatser med tanke på Youtube, Google, olika forum på internet och så vidare. För skolelever blir det...