InfoCaption
Boka demo

Gör det enklare att göra rätt

Att sätta ihop en utbildning som lär ut ett till synes komplext ämne ska inte behöva kosta organisationen större mängder tid och resurser. Oavsett vem som besitter kunskapen så ska det vara enkelt att sätta ihop ett lättförstått flöde, allt för att förenkla kunskapsdelning mellan alla parter.

Enkla instruktioner för alla

Det kommer sig naturligt att dela med sig av kunskap när omgivningen uppvisar ett tydligt behov av den. Därför är det viktigt att vem som helst ska kunna skapa manualer, filmer och textinstruktioner för att sedan sätta samman dem till utbildningar. Förenklar man detta genom att använda okomplicerade verktyg har man kommit en bra bit på vägen.

För oss på InfoCaption är det viktigt att alla ska få möjlighet att dela med sig av värdefull kunskap inom organisationen och därför har vi skapat verktyg som gör detta möjligt på ett okomplicerat sätt. Denna månad har vi valt att lyfta fram Kils kommun som har tagit fram en utbildning som efter utförande ger medborgare möjligheten att nyttja kommunens återvinningscentral (ÅVC) under obemannade öppettider. Detta har man valt att kalla ÅVC+. ÅVC+ har uppmärksammats i lokalpressen och även i SVT.

Kils Återvinning informerar om hur man använder ÅVC direkt på plats med skärmar som spelar upp video, och även via QR-koder som är synliga runt om på anläggningen. ÅVC+ hittar man information om på hemsidan och appen som QR-koden leder till.

Jonathan Brunbäck (driftchef på Kils Återvinning), Kils kommun berättar vidare:

Bakgrund

Kils Återvinning har öppnat en ombyggd återvinningscentral (ÅVC) som tillåter besök på obemannade öppettider (ÅVC+).

Syftet med tjänsten är att öka servicenivån till kommuninvånaren och samtidigt öka miljönyttan i och med bättre sortering. Den som besöker ÅVC:n utanför bemannade öppettider behöver först gå en utbildning för att lära sig att sortera rätt på ett säkert sätt. Dessutom behöver de känna till och följa säkerhetsregler.

Tanken bakom utbildningen

Vi behövde ett lättsmält sätt att utbilda sig inom avfallssortering. Avfallssortering är komplext och vi bedömde att korta filmer skulle vara ett sätt där de flesta lätt skulle kunna ta till sig information. I stället för att ha utbildning på plats sitter kommuninvånare hemma och pluggar. De gör därefter även ett kunskapsprov via en e-tjänst. Det som återstår är endast en säkerhetsgenomgång på 20 minuter på plats, annars sköts allt digitalt när det passar dem bäst.

InfoCaption erbjöd oss ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till kommuninvånarna. Istället för att anlita dyra konsulter sydde vi ihop en hemmasnickrad lösning, med lite stöd av Kils kommuns kommunikatörer. Vi filmade nästan alla filmer med mobilen själva. Utbildningen är öppen och tillgänglig för alla. Dit kan vi därför hänvisa alla som vill veta mer om sortering på vår ÅVC - oavsett om de nyttjar tjänsten ÅVC+ eller inte.

MG_KilsKommun_Blogg_featured_22Klicka här för att titta på utbildningen. 

Kils kommun får utmärkelsen Månadens guide

Varje månad utser vi på InfoCaption Månadens guide - en guide som vi vill lyfta lite extra på grund av värdet den skapar i organisationen. Som tack till personen/personerna som har skapat Månadens guide donerar vi varje månad 1 000 kr till organisationen Hand in Hand Sweden, som bekämpar fattigdom genom att skapa fler jobb i utsatta länder. Hand in Hand arbetar med modellen "hjälp till självhjälp", som går i linje med InfoCaptions egen mission "att göra det enklare för medarbetare att hjälpa varandra".

Vi i team InfoCaption tycker att detta är ett väldigt bra initiativ från Kils kommun ur flera aspekter. Att de skapat en utbildning för invånare att ta del av och samtidigt gjort detta med enkla medel, utan att hyra in konsulter. Invånare i Kils kommun får kunskap kopplat till avfallshantering och miljötänk tack vare denna utbildning och det är värt att hylla.

 

Vill du lära dig mer om hur ni på ett enkelt sätt kan skapa effektiva utbildningar?

Boka demo!

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Björn Johansson InfoCaption

Björn Johansson