InfoCaption
Boka demo

Nyskapande interaktiv utbildning: Nacka kommun certifierar i bemötande

Bakom varje mänsklig interaktion finns ett grundläggande behov av att bli sedd och accepterad. I samhället utgör socialt bemötande en viktig grund för att skapa en gemenskap där olika individer kan samverka och trivas. I arbetslivet blir betydelsen ännu tydligare, då ett professionellt och positivt bemötande är nödvändigt för att främja medarbetares motivation och produktivitet. "Ett respektfullt bemötande är inte bara trevligt utan utgör själva fundamentet som håller våra relationer och samhällen samman", konstaterar Annmarie Palm som är kundbemötandechef på Nacka kommun.

Nacka kommun har gjort en satsning i arbetet med riktlinjer för socialt bemötande i kommunen. Med över 4000 medarbetare som nu genomgår en framtagen bemötandeutbildning, är Nacka kommun pionjär som den första kommunen i Sverige med en obligatorisk bemötandeutbildning för sina medarbetare. Nacka kommun menar att satsningen på att certifiera sina medarbetare i bemötande är ett engagemang för att skapa en arbetsmiljö där anställda inte bara utför sina uppgifter utan också trivs och känner sig värderade, samtidigt som bemötandet gentemot medborgare, företagare och föreningar också ges möjlighet att kvalitetssäkras.Nacka kommun 3

 

Utbildningen som är skapad i InfoCaption, omfattar sju avsnitt med texter, filmer, reflektionsfrågor, tips och avslutningsvis ett quiz, med målet att ge en helhetsbild i betydelsen av ett respektfullt bemötande. Genom att inkludera olika interaktiva element, som till exempel återkommande reflektionsfrågor, skapar utbildningen förutsättningar för diskussion samt att den verifierar att utbildningsdeltagarna förstår och tillämpar de bemötandekriterier som Nacka kommun värderar högst. Ett par exempel på ämnen som tas upp i utbildningen är:

  • Hantering av utmanande sociala situationer i arbetet
  • Riktlinjer för autosvar på mail och telefon
  • Nacka kommuns policy för fysiska och digitala möten

För de som genomgått utbildningen och klarat quizet väntar ett kursintyg och medarbetaren blir således certifierad i ”Bemötande” för Nacka kommun. Intyget är även det skapat i InfoCaption som deltagarna själva kan ladda ner efter att utbildningen har genomförts. Annmarie Palm, Kundbemötandechef på Nacka kommun, som författat allt innehåll, berättar att under våren 2024 är målet att samtliga medarbetare i kommunen ska ha genomfört utbildningen.

Responsen från de medarbetare som har genomfört utbildningen, tyder på att utbildningen är både engagerande och inspirerande, "Mycket pedagogiskt och engagerande upplägg", "Utbildningen känns så bra balanserad med filmer, texter och tips", och "Väldigt bra och informativa avsnitt."

 

nacka kopia

Annmarie Palm, Kundbemötandechef på Nacka kommun, som ligger bakom utbildningen

Vi på InfoCaption tycker att Nacka kommuns bemötandeutbildning inte bara har ett nytänkande och intressant innehåll utan också är ett klockrent exempel på hur andra organisationer kan bygga interaktiva utbildningar i InfoCaption. Genom att använda sig av videor, textavsnitt, quiz och reflektionsfrågor ges förutsättningar för utbildningsdeltagarna att aktivt engagera sig i innehållet. Detta tror vi kan inspirera skapandet av utbildningar i stort, oavsett ämne. 

Nacka kommun får utmärkelsen Månadens guide

Varje månad utser vi på InfoCaption Månadens guide - en guide som vi vill lyfta lite extra på grund av värdet den skapar i organisationen. Som tack till personen/personerna som har skapat Månadens guide donerar vi varje månad 1 000 kr till organisationen Hand in Hand Sweden, som bekämpar fattigdom genom att skapa fler jobb i utsatta länder. Hand in Hand arbetar med modellen "hjälp till självhjälp", som går i linje med InfoCaptions egen mission "att göra det enklare för medarbetare att hjälpa varandra".

 

Vill ni kunna skapa engagerande utbildningar till era anställda?

Train | Enkel e-learning

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund