InfoCaption
Boka demo

Lärdomar om lärande i arbetslivet efter pandemin

E-learningKnowledge ManagementPerformance Support 6 min. lästid

Gamification, lärofyllt eller beroendeframkallande?

Performance SupportWorkflow learning 4 min. lästid

5 nyckelområden för att på riktigt nå customer success

VerksamhetsutvecklingSupport 8 min. lästid

Därför bör arbetsgivare uppmärksamma kunskapsrelaterad stress

Knowledge ManagementVerksamhetsutveckling 4 min. lästid

Varför Youtube inte fungerar som plattform för internt lärande

Performance SupportWorkflow learning 4 min. lästid

Framtidens lärande ligger i ”flowet”

Performance SupportVerksamhetsutvecklingWorkflow learning 3 min. lästid
Så har pandemin revolutionerat lärande i arbetsdagen!
Performance SupportWorkflow learning

På många sätt har Coronapandemin vänt upp och ner på våra liv. Även om det har varit en otroligt svår tid för många finns det även positiva effekter som kommit från denna omvälvande situation när vi...

Effektivisera systemintroduktion med kontextkänslig hjälp
Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Uppdateringar och förändringar av system ställer ofta stora krav på både organisation och medarbetare. I Region Uppsala har 13 000 medarbetare, 1 500 administratörer och 500 chefer i över femton års...

Skapa user success vid implementering av nya system
Knowledge ManagementPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Under arbetsdagen har alla personer inom en organisation behov av att lära sig nya saker vid olika tillfällen, till exempel om ett nytt system ska introduceras. Många systemleverantörer väljer...

MicroLearning, den digitala lärotrenden
E-learningVerksamhetsutveckling

Begreppet MicroLearning, eller mikrolärande, myntades 1963 men startade sin digitala resa först i samband med internets revolution under mitten av 1990-talet. Denna digitala utbildningsform har gjort...

3 steg mot en mer strukturerad onboarding
Onboarding

Vi har alla varit nya på jobbet någon gång och vet hur överväldigande det kan vara och hur mycket det är att ta in. Både ny kunskap, men också en helt ny social kontext – man är ofta helt slut efter...

Varför e-learning borde kallas e-training
E-learningKnowledge ManagementPerformance SupportVerksamhetsutveckling

Med hög personalomsättning, snabba förändringar och knappa resurser blir digitalisering av utbildning allt viktigare. Att göra utbildning digital är dock varken den enda eller den viktigaste åtgärden...