InfoCaption
Boka demo

Underlätta förändringar med ett digitalt stöd

Performance SupportInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Matnyttiga guider för att höja kunskapsnivån

InfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Att tänka, testa och klicka stimulerar lärandet

Knowledge ManagementInfoCaption i praktiken 5 min. lästid

Skapa grundlig dokumentation och spara tid på köpet

Performance SupportInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Så kan instruktions-guider underlätta samarbete på distans

InfoCaption i praktiken 2 min. lästid

Användarstöd som ett verktyg för ökad digital mognad

Performance SupportInfoCaption i praktiken 6 min. lästid
Gör det enklare att göra rätt
InfoCaption i praktiken

Att sätta ihop en utbildning som lär ut ett till synes komplext ämne ska inte behöva kosta organisationen större mängder tid och resurser. Oavsett vem som besitter kunskapen så ska det vara enkelt...

Enkla steg-för-steg-guider löser utmaningar kring intern kunskapsdelning
Knowledge ManagementInfoCaption i praktikenOnboarding

Många företag och organisationer har med största säkerhet anställda som besitter viktig kunskap för verksamheten. Hur man delar denna kunskap på ett enkelt och effektivt sätt är en av hjärtefrågorna...

Lärdomar om lärande i arbetslivet efter pandemin
E-learningKnowledge ManagementPerformance Support

Pandemin har för alltid förändrat vår arbetsvardag. För många av oss är exempelvis distansarbete från ett hemmakontor inte längre endast en flexibel möjlighet som arbetsgivaren tillgodoser, utan en...

Gamification, lärofyllt eller beroendeframkallande?
Performance SupportWorkflow learning

På senare år har gamification, eller spelifiering, blivit ett vanligt sätt för företag att aktivera och motivera sina användare. Ett tydligt exempel är företaget Niantic som 2016, tillsammans med...

5 nyckelområden för att på riktigt nå customer success
VerksamhetsutvecklingSupport

Att arbeta kundorienterat, kundcentrerat och med kunden i fokus har länge agerat som nyckelord för att framhäva vikten av både en god kundrelation och en god kundförståelse. Begreppen är dock både...

Därför bör arbetsgivare uppmärksamma kunskapsrelaterad stress
Knowledge ManagementVerksamhetsutveckling

Alla människor har någon gång under sitt yrkesliv utsatts för påfrestningar. När kraven på arbetsplatsen ökar och känns övermäktiga ökar även behovet av återhämtning. Men med goda förutsättningar som...