InfoCaption
Boka demo

Så minskar ni riskerna med digitala arbetssätt i er organisation

Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingWorkflow learning 9 min. lästid

Tillgång till kunskap: En nyckel för framgångsrika partnerskap

InfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Mångfald i fokus: Att förstå betydelsen av digital tillgänglighet

InfoCaption i praktiken 3 min. lästid

En välkomnande onboarding ger nya medarbetare en bra start

InfoCaption i praktikenOnboarding 6 min. lästid

Locka till lärande med interaktivitet och variation

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Lever vi som vi lär? Så jobbar InfoCaption med onboarding

Onboarding 2 min. lästid
Dela och ta del av utbildningar inom offentlig sektor
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

Alla verksamheter har ett behov av lärande. Många har dessutom behov av samma typ av lärande då många verksamheter arbetar med samma områden och därav har liknande kompetenskrav. Detta är speciellt...

5 fördelar med Performance support under lågkonjunktur
Performance Support

Under en lågkonjunktur måste många företag hålla lite extra i pengarna. Anställningsstopp är en vanlig åtgärd, vilket kan ställa till det rejält när nyckelpersoner i företaget säger upp sig, eller av...

Portal som inspirerar till lärande
E-learningInfoCaption i praktiken

Att sprida kunskap inom en organisation kan vara en svår nöt att knäcka. På InfoCaption har vi jobbat ideligt för att förenkla denna uppgift för så många organisationer som möjligt. En av våra...

Öka engagemang och kunskapsnivå inför och efter utbildningar
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

En utmaning i en arbetsvardag med en ständig strid av möten och utbildningar är att göra dem relevanta, effektiva och engagerande. Det är dock lättare sagt än gjort och tyvärr hamnar man ibland på...

Att utbilda med video tydliggör instruktioner
InfoCaption i praktiken

Ibland räcker det inte med enklare textinstruktioner för att på ett så pedagogiskt sätt som möjlighet lära ut hur en anställd bör arbeta, för att öka säkerheten. Framförallt när det handlar om risken...

Ökad effektivitet, stöd och kvalitet genom sökbara rutiner
VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken

I de flesta verksamheter finns en mängd olika rutiner med syfte att säkerställa kvalitet och ge medarbetare stöd i sin arbetsdag. Ofta saknas dock just rutiner för hur man effektivt och med en bra...