InfoCaption
Boka demo

Effektivt processarbete i Älmhults kommun: Samverkan & helhetsförståelse

I skolans värld, där arbetet innebär hantering av avgörande uppgifter för elevernas framtid, är behovet av strukturerade och effektiva arbetsflöden av stor vikt. För att underlätta utmanande arbetsförhållanden kan skolan, men även andra verksamheter, dra nytta av att implementera tydliga processer. Ordning och reda i arbetsfördelningen öppnar upp möjligheten för en smidigare och mer fokuserad verksamhet, något Älmhults kommun inspirerar till.


Älmhults kommun utmärker sig med sin innovativa processkarta "Ansökan om studiehandledning som särskilt stöd". Även om processen ännu inte har implementerats, ger den en klar inblick i deras planer och fungerar som en inspirerande modell för hur en processkarta kan se ut. Genom att tydligt definiera arbetsflöden och samordning möjliggör de målinriktat arbete och undviker onödiga fördröjningar i processen. Med användning av färgkoder och tydlig rollfördelning har de inte bara skapat en pedagogiskt illustrerad process utan även underlättat för alla inblandade att följa och förstå processens olika steg.

Produktillus 9 2023-08-16_Engagera_organisationen_ljusgul_bakgrund_process

 

Joanna Larsen, specialpedagog i Älmhults kommun och skaparen av processen, betonar fördelarna med att tydligt definiera och kommunicera processer:

"Syftet med processerna är att underlätta navigering genom olika arbetsuppgifter, minska risken för missförstånd, öka kvalitetssäkringen och skapa en starkare känsla av samhörighet och delaktighet i skolans gemensamma uppdrag".

InfoCaptions processverktyg erbjuder både möjligheten att skapa enskilda processflöden och bygga upp en helhet med övergripande processkartor som kan brytas ned till den detaljnivån vid behov. Det ger även möjlighet att vertikalt koppla samman processer för att få en övergripande vy av hela flödet. Att koppla guider för detaljerade instruktioner i video- eller textformat är ytterligare en funktion som ökar användbarheten hos processkartorna i vardagliga arbetsuppgifter.

I en komplex arbetsmiljö där många parter är involverade och olika uppgifter behöver utföras, blir tydliga processer än viktigare. Genom att skapa lättillgängliga processkartor med tydliga rollfördelningar underlättas arbetsdagen för medarbetare och bidrar till en bättre förståelse för helheten i arbetsuppgifterna. Älmhults kommun är här en inspirerande källa, och vi gratulerar dem varmt till utmärkelsen som Månadens guide!

 

Älmhults kommun får utmärkelsen Månadens guide

Varje månad utser vi på InfoCaption Månadens guide - en guide som vi vill lyfta lite extra på grund av värdet den skapar i organisationen. Som tack till personen/personerna som har skapat Månadens guide donerar vi varje månad 1 000 kr till organisationen Hand in Hand Sweden, som bekämpar fattigdom genom att skapa fler jobb i utsatta länder. Hand in Hand arbetar med modellen "hjälp till självhjälp", som går i linje med InfoCaptions egen mission "att göra det enklare för medarbetare att hjälpa varandra".

 

Vill ni kunna skapa interaktiva processer till era anställda?

Map | Strukturera med processer

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund