InfoCaption
Boka demo

Digital vägledning - fördelar med en användarvänlig kunskapsbank

I en föränderlig arbetsmiljö, där förutsättningar kräver att organisationer kontinuerligt arbetar för att optimera processer och bredda tillgängligheten för kunskap, har SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) föredömligt introducerat sin nya ekonomiportal. Genom att erbjuda ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt har portalen blivit en viktig resurs för att hantera ekonomiadministrativa uppgifter och stödja såväl nya som befintliga medarbetare.

SLU:s ekonomiportal fungerar som en kunskapsbank där medarbetare kan hitta hjälp och vägledning i för att kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt. Portalen är uppdelad i olika kategorier och underportaler som underlättar medarbetaren att hitta rätt information. Till exempel finns en särskild del av portalen som riktar sig till nyanställda och ger dem en välkomnande introduktion till organisationen. För de medarbetare som är involverade i att själva producera guider för SLU finns även utbildningsmaterial tillgängligt i en separat "Producentportal" som går att navigera till via ekonomiportalen. 

SLU

Här är en länk till SLU:s kunskapsbank

Utöver guider som vänder sig till medarbetarna på ekonomiavdelningen har portalen en personlig översiktssida som erbjuder medarbetaren en snabb åtkomst till deras favoritguider samt en anslagstavla som uppmärksammar specifika guider som är särskilt relevanta just nu.

Kevin Molnár, Systemekonom och portalens administratör, berättar vidare:

”Ekonomiportalen fungerar inte bara som ett verktyg för att lösa arbetsuppgifter, utan också som vägledning för hur våra processer och rutiner ska genomföras inom organisationen. Genom kontinuerlig granskning av handböcker och guider ser vi till att våra arbetsrutiner utvärderas och att vi säkerställer att kunskapen om våra processer är dokumenterad. På så vis når informationen om det mest effektiva sättet att utföra en uppgift ut till alla användare i organisationen. Dessutom har något så enkelt som att länka till vår ekonomihandbok på internwebben varit mycket uppskattat, vilket sparar våra användare tid och gör informationen mer tillgänglig.”

Trots den breda variationen av widgets och funktioner lyckas SLU att behålla en tydlig och välstrukturerad portal som gör den enkel att navigera i för användaren. SLU:s ekonomiportal är ett lysande exempel på hur man underlättar det dagliga arbetet för medarbetarna och främjar en företagskultur av lärande. Genom att erbjuda en intuitiv portal för kunskapsstöd, inspirerar portalen medarbetare att vara produktiva och engagerade i sina arbetsuppgifter. Vi på InfoCaption tycker att detta är en utmärkt inspirationskälla för alla organisationer som vill främja lärande inom sina egna verksamheter. Grattis SLU till månadens guide!

 

Sveriges lantbruksuniversitet får utmärkelsen Månadens guide

Varje månad utser vi på InfoCaption Månadens guide - en guide som vi vill lyfta lite extra på grund av värdet den skapar i organisationen. Som tack till personen/personerna som har skapat Månadens guide donerar vi varje månad 1 000 kr till organisationen Hand in Hand Sweden, som bekämpar fattigdom genom att skapa fler jobb i utsatta länder. Hand in Hand arbetar med modellen "hjälp till självhjälp", som går i linje med InfoCaptions egen mission "att göra det enklare för medarbetare att hjälpa varandra".

 

Vill du lära dig mer om hur organisationer jobbar med digitalt lärande? 

Ladda ner vår e-bok!

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund