InfoCaption
Booke demo!

Digital veiledning - fordeler med en brukervennlig kunnskapsbank

I et arbeidsmiljø i endring, der forholdene krever at bedrifter kontinuerlig jobber med å optimalisere prosesser og utvide tilgjengeligheten av kunnskap, har SLU (Svenske Landbruksuniversitetet) introdusert sin nye økonomiportal på en flott måte. Ved å tilby et brukervennlig og intuitivt grensesnitt har portalen blitt en viktig ressurs for å håndtere administrative økonomiske oppgaver til støtte for både nye og eksisterende ansatte.

SLUs økonomiportal fungerer som en kunnskapsbank hvor ansatte kan finne hjelp og veiledning for å kunne utføre sine oppgaver effektivt. Portalen er delt inn i ulike kategorier og underportaler som gjør det lettere for ansatte å finne riktig informasjon. For eksempel er en del av portalen rettet mot nyansatte og gir dem en god introduksjon til bedriften. For ansatte som produserer veiledere for SLU, er opplæringsmateriell også tilgjengelig i en egen «Produsentportal» som kan navigeres til via økonomiportalen.  

SLU

Her er en lenke til SLUs kunnskapsbank

I tillegg til guider som retter seg mot ansatte på økonomiavdelingen har portalen en personlig oversiktsside som gir den ansatte rask tilgang til egne favorittguider og en oppslagstavle som viser guider som er aktuelle for øyeblikket.

Kevin Molnár, Systemekonom og portalens administrator, forteller videre:

«Økonomiportalen fungerer ikke bare som et verktøy for å løse arbeidsoppgaver, men også som veiledning for hvordan våre prosesser og rutiner skal gjennomføres i bedriften. Gjennom kontinuerlig gjennomgang av manualer og veiledere sikrer vi at våre arbeidsrutiner blir evaluert og at kunnskap om våre prosesser er dokumentert. På denne måten når informasjon om den mest effektive måten å utføre en oppgave på, alle brukere i organisasjonen. I tillegg har noe så enkelt som å lenke til vår økonomihåndbok på intranettet blitt satt stor pris på, noe som sparer brukerne våre for tid og gjør informasjonen mer tilgjengelig."

Til tross for det store utvalget av widgets og funksjoner, klarer SLU å opprettholde en oversiktlig og godt strukturert portal som gjør det enkelt for brukeren å navigere. SLUs økonomiportal er et strålende eksempel på hvordan man kan legge til rette for ansattes daglige arbeid og fremme en bedriftskultur for læring. Ved å tilby en intuitiv portal for kunnskapsstøtte, inspirerer portalen ansatte til å være produktive og engasjerte i sine arbeidsoppgaver. Vi i InfoCaption synes dette er en utmerket inspirasjonskilde for enhver bedrift som ønsker å fremme læring i egen virksomhet. Gratulerer SLU med månedens guide!

Sveriges landbruksuniversitet får utmerkelsen Månedens guide

Hver måned utpeker vi på InfoCaption Månedens guide - en guide som vi ønsker å løfte litt ekstra på grunn av verdien den skaper i bedriften. Som takk til personen/personene som har laget Månedens guide donerer vi hver måned kr 1 000 til organisasjonen Hand in Hand Sweden, som bekjemper fattigdom ved å skape flere jobber i utsatte land. hand in Hand arbeider med modellen "hjelp til selvhjelp", som er i tråd med InfoCaptions egen visjon " å gjøre det enklere for ansatte å hjelpe hverandre".

 

Vil du lære mer om hvordan bedrifter jobber med digital læring? 

Last ned vår e-bok!

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund