InfoCaption
Boka demo

Samarbete över kommungränser: Inspirerande initiativ för en viktig verksamhet

Socialtjänsten har en fundamentalt viktig samhällsfunktion med uppdraget att erbjuda stöd och hjälp till medborgare i deras mest utmanande stunder, säkerställa barns rättigheter och främja social integration. I situationer som kräver extra ansträngning och resurser kan samarbete över kommungränserna visa sig vara av stor betydelse. Därutöver en tid med snabba förändringar i arbetslivet, blir kontinuerlig kompetensutveckling och tillgänglig utbildning, alltmer avgörande.

I ett inspirerande samarbetsprojekt mellan socialtjänsten, vård och omsorg, hälso- & sjukvård och funktionsnedsättning, har flera kommuner hittat en lösning som inte bara gör digital utbildning mer flexibel, utan också främjar samarbete och kunskapsdelning över kommungränser. Vid systeminförandet av Lifecare, som är ett verksamhetsstöd för socialtjänsten, vård och omsorg, hälso- & sjukvård och funktionsnedsättning, gick de tolv kommunerna Lidköping, Götene, Skara, Vara, Essunga, Grästorp, Tidaholm, Tibro, Hjo, Mariestad, Töreboda och Gullspång ihop med stöd från Göliska IT för att standardisera en gemensam utbildningsportal. Projektets mål var att erbjuda grundläggande utbildningsmaterial som ger användarna en översikt över Lifecares funktionalitet där varje kommun samtidigt ges möjlighet att anpassa utbildningen och integrera den med sina interna rutiner och processer. Projektledare Elisabeth Nyström på Göliska IT menar att framtiden kräver mer samarbete över kommungränserna, där ett gemensamt utbildningspaket underlättar bland annat med tanke på den rotation av personalen som sker mellan kommunerna. Det innebär att oavsett vilken kommun som personalen arbetar på, har de tillgång till samma grundläggande utbildning.

Projektledare Elisabeth Nyström berättar vidare att användarresponsen över utbildningsportalen har varit positiv. Personalen har uttryckt sin uppskattning för portalens enkelhet och tydlighet, där uppdelade avsnitt underlättar att hitta relevant material. Utbildningsmaterialet är inte bara till för personalen under introduktionen av Lifecare, utan det fungerar även som ett dagligt stöd där man kan återvända för fördjupning när det behövs. Resan hit har inte bara vara lätt utan det har varit en utmaning att gå från analog till digital utbildning.

De tolv samarbetande kommunerna har arbetat fram en konkret strategi för att förbättra socialtjänsten, vård och omsorg, hälso- & sjukvård och funktionsnedsättning. Genom sitt arbete med att standardisera och tillgängliggöra utbildningsportalen är det ett bra exempel på hur samarbete över kommungränser kan förbättra och effektivisera det dagliga arbetet. Portalen sparar inte bara tid och resurser, utan ger även personalen chans att utbildas i en samordnad miljö.

Vi på InfoCaption tycker att detta samarbetsprojekt är en klok och genomförbar modell som andra verksamheter kan dra lärdomar av. Det är ett utmärkt exempel hur ett samarbete mellan kommungränser kan se ut och projekt GVS12 Gemensamt verksamhetssystem för 12 kommuner vinner därför välförtjänt utmärkelsen "Månadens guide" för denna utbildningsportal!

 

Göliska portal

GVS12 inom Göliska IT får utmärkelsen Månadens guide

Varje månad utser vi på InfoCaption Månadens guide - en guide som vi vill lyfta lite extra på grund av värdet den skapar i organisationen. Som tack till personen/personerna som har skapat Månadens guide donerar vi varje månad 1 000 kr till organisationen Hand in Hand Sweden, som bekämpar fattigdom genom att skapa fler jobb i utsatta länder. Hand in Hand arbetar med modellen "hjälp till självhjälp", som går i linje med InfoCaptions egen mission "att göra det enklare för medarbetare att hjälpa varandra".

 

Vill du dela och ta del av fler utbildningar inom offentlig sektor

Läs mer

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund