InfoCaption
Booke demo!

Samarbeid på tvers av kommunegrenser: Inspirerende initiativ til viktig arbeid

Helsetjenester har en grunnleggende viktig funksjon med å tilby hjelp og støtte til innbyggere i  de sårbare situasjoner, sørge for barns rettigheter og fremme sosial integrering. I situasjoner der det kreves ekstra innsats og ressurser kan samarbeid over kommunegrenser ha stor betydning. I en tid der arbeidslivet stadig er i endring, blir fortløpende kompetanseheving og lett tilgjengelig opplæring mer og mer avgjørende.

I et inspirerende samarbeidsprosjekt mellom sosialtjenesten, helse- og omsorgstjenesten og tilrettelegging har flere kommuner funnet en løsning som ikke bare gjør digital opplæring mer fleksibel, men også fremmer samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av kommunegrenser. Ved innføring av Lifecare, et støttesystem for sosialtjenesten, helse- og omsorgstjenesten og tilrettelegging gikk de tolv kommunene Lidköping, Götene, Skara, Vara, Essunga, Grästorp, Tidaholm, Tibro, Hjo, Mariestad, Töreboda og Gullspång sammen, med støtte fra Göliska IT, om å standardisere en felles opplæringsplattform. Prosjektets mål var å tilby grunnleggende opplæringsmateriell som gir brukerne en oversikt over Lifecares funksjonalitet, der hver kommune samtidig gis mulighet til å tilpasse opplæringen og integrere den med egne interne rutiner og prosesser. Prosjektleder Elisabeth Nyström på Göliska IT mener at fremtiden krever mer samarbeid på tvers av kommunegrenser der en felles opplæringspakke legger til rette for blant annet rotasjon av personell som foregår mellom kommunene. Det vil si at uansett hvor en ansatt jobber, har de tilgang til samme grunnopplæring.

Prosjektleder Elisabeth Nyström forteller videre at responsen til opplæringsportalen fra brukerne har vært positiv. Personalet har uttrykt sin takknemlighet for at portalen er enkel og tydelig, der de inndelte seksjonene gjør det enklere å finne relevant informasjon. Opplæringsmateriellet er ikke bare under introduksjonen av Lifecare, men fungerer som en daglig støtte der man kan komme tilbake for å fordype seg når det er behov. Reisen hit har ikke bare vært lett, det har vært en utfordring å gå fra analog til digital opplæring.

De tolv kommunene som samarbeider har arbeidet fram en strategi for å forbedre sosialtjenesten, helse- og omsorgstjenesten og tilrettelegging. Gjennom sitt arbeid med å standardisere og tilgjengeliggjøre opplæringsportalen er dette et godt eksempel på hvordan samarbeid på tvers av kommunegrenser kan forbedre og effektivisere daglig arbeid. Portalen sparer ikke bare tid og ressurser, men gir også personalet en sjanse til opplæring i et koordinert miljø.

Vi på InfoCaption synes dette samarbeidsprosjektet er en klok og gjennomførbar modell som andre bedrifter kan ta lærdom av. Det er et godt eksempel på hvordan et samarbeid på tvers av kommunegrenser kan se ut og prosjekt GVS12 Felles driftssystem for 12 kommuner vinner derfor velfortjent utmerkelsen "Månedens guide" for denne opplæringsportalen!

Göliska portal

Göliska IT får utmerkelsen Månedens guide

Hver måned utpeker vi på InfoCaption Månedens guide - en guide som vi ønsker å løfte litt ekstra på grunn av verdien den skaper i bedriften. Som takk til personen/personene som har laget Månedens guide donerer vi hver måned kr 1 000 til organisasjonen Hand in Hand Sweden, som bekjemper fattigdom ved å skape flere jobber i utsatte land. hand in Hand arbeider med modellen "hjelp til selvhjelp", som er i tråd med InfoCaptions egen visjon " å gjøre det enklere for ansatte å hjelpe hverandre".

 

Vil du å dele og få tilgang til flere opplæringer
innen offentlig sektor?Les mer

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Axel Österlund InfoCaption

Axel Österlund