InfoCaption
Boka demo

Digital vägledning - fördelar med en användarvänlig kunskapsbank

VerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 3 min. lästid

10 tips att använda QR-koder på arbetsplatsen

Performance SupportSupport 7 min. lästid

Effektivt processarbete i Älmhults kommun: Samverkan & helhetsförståelse

Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 3 min. lästid

Vad är Performance support-verktyg och hur kan de användas?

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutveckling 5 min. lästid

Nyskapande interaktiv utbildning: Nacka kommun certifierar i bemötande

E-learningPerformance SupportVerksamhetsutvecklingInfoCaption i praktiken 4 min. lästid

Minska olyckor bland unga på jobbet med en bättre introduktion

Performance SupportOnboarding 6 min. lästid
Förstå Single Point of Truth: Vad betyder det?
Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingWorkflow learning

I dagens digitala värld förlitar sig företag till stor del på data för att fatta välgrundade beslut. Men den stora mängden av data kan ofta leda till förvirring och inkonsekvens. För att möta denna...

Hyllad guide om kolhydraträkning för en tryggare vardag
InfoCaption i praktiken

Typ 1 diabetes är en utmanande och livslång sjukdom som påverkar både barn och vuxna. Varje år diagnostiseras runt 1000 barn och lika många vuxna bara i Sverige. Sjukdomen kräver en komplex...

Samarbete över kommungränser: Inspirerande initiativ för en viktig verksamhet
InfoCaption i praktiken

Socialtjänsten har en fundamentalt viktig samhällsfunktion med uppdraget att erbjuda stöd och hjälp till medborgare i deras mest utmanande stunder, säkerställa barns rättigheter och främja social...

Så minskar ni riskerna med digitala arbetssätt i er organisation
Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingWorkflow learning

Digitaliseringen av arbetsplatser ökar, men än så länge vet vi väldigt lite om hur det påverkar arbetsmiljön och belastningen på hjärnan. Därav var det glädjande att läsa om Arbetsmiljöverkets nya...

Tillgång till kunskap: En nyckel för framgångsrika partnerskap
InfoCaption i praktiken

På en arbetsmarknad som blir allt mer beroende av samarbete mellan organisationer är tillgång till relevant och lättillgänglig information av avgörande betydelse. Delning av riktlinjer och kunskap...

Mångfald i fokus: Att förstå betydelsen av digital tillgänglighet
InfoCaption i praktiken

Medvetenhet och kunskap har ökat under de senaste åren vad gäller digital tillgänglighet, men allt för ofta är det något som fortfarande prioriteras bort. Digital tillgänglighet är inte bara ett...