InfoCaption
Boka demo

Vad händer efter en kurs?

E-learningKnowledge ManagementPerformance SupportVerksamhetsutveckling 3 min. lästid

Så hjälper Hogia sina kunder

Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingSupport 3 min. lästid

Gränserna suddas ut mellan utbildning, dokumentation och support

E-learningKnowledge ManagementPerformance SupportVerksamhetsutvecklingSupport 3 min. lästid

Så förbereder du arbetsplatsen för millennials

E-learningKnowledge ManagementPerformance SupportVerksamhetsutveckling 6 min. lästid

Dela kunskap = Väx tillsammans

Knowledge ManagementPerformance Support 4 min. lästid

Bra dokumentation effektiviserar systemutvecklingen

Knowledge ManagementVerksamhetsutveckling 7 min. lästid
Så uppnår ni tryggare och effektivare nystarter!
Knowledge ManagementVerksamhetsutvecklingOnboarding

Alla har vi varit nya på jobbet och varit i behov av information och kunskap för att kunna sköta våra nya arbetsuppgifter och lära oss arbetsplatsens rutiner. Många håller nog med om att om man får...

Släpp kunskapen fri! – gör verksamheten person-oberoende
Knowledge ManagementVerksamhetsutveckling

Låt alla medarbetarna dela med sig av sin kunskap genom att dokumentera och lagra viktig information i en kunskapsdatabas. Minimera därmed risken för att kunskap försvinner med personer när de lämnar...