InfoCaption
Boka demo

Gränserna suddas ut mellan utbildning, dokumentation och support

Det diskuteras mycket kring informellt lärande, och det blir mer och mer aktuellt på alla arbetsplatser med tanke på Youtube, Google, olika forum på internet och så vidare. För skolelever blir det viktigare att snabbt kunna hitta relevant information än att kunna saker utantill. Men – det ställer krav på att information man hittar inom organisationen är lättillgänglig, relevant och i ett format som man de facto förstår och kan ta till sig.


Ett material som användaren förstår är givetvis intressant ur ett kunskapsperspektiv. Många gånger strävar man i organisationen för att skapa ett multimediabaserat och interaktivt material, men det stupar ofta på de höga kostnaderna och den långa leveranstiden – varvid det blir ett Word-dokument eller en PDF trots allt. Är detta verkligen något slutanvändaren förtjänar och accepterar i dagens mediasamhälle? Är det inte dags för en förändring?

Inom många verksamheter arbetar man idag med vattentäta skott mellan utbildning, dokumentation och support, trots de oerhörda vinster man får genom att gemensamt producera och underhålla material för alla funktionerna. Många gånger handlar det om att det är samma innehåll, men man producerar på olika håll för att lösa användarens problem, utgående mer från vilken del av verksamheten man befinner sig i än från användarens reella behov. Allt som oftast beror detta på brist i interna rutiner och inte minst ett kompetent systemstöd. Hur kan man välja att avstå? Gemensamma arbetssätt och en enhetlig metod att kommunicera med användarna borde vara starka ledord!

Foto av fem händer över ett bord med laptops som ligger på varandra i en "Heja oss"-formationPhoto by rawpixel on Unsplash

Ständiga krav på en mer effektiv organisation med slimmad personalstruktur ställer i sin tur krav på mer självbetjäning, med hög tillgänglighet och relevans. Mobil tillgänglighet borde också vara en självklarhet, men även där haltar det inom många verksamheter. Satsa på kompetenta medarbetare och utvinn den kunskap som finns, och skapa själva ett pedagogiskt material som andra kan ta del av och förstå i många olika situationer. Genom att skapa mindre delar, som kan fogas samman i större sammanhang beroende på behov, får man unika ekonomiska fördelar, både ur produktionstekniskt och pedagogiskt perspektiv. Att arbeta tillsammans för att skapa ett källmaterial som kan användas inom olika delar av organisationen borde vara självklart.

Gränserna suddas ut mellan utbildning, dokumentation och support, men många jobbar fortfarande traditionellt med höga murar mellan de olika delarna i verksamheten. Är det ett alternativ att stå utanför denna möjlighet till affärsutveckling?

Det här är en artikel som jag publicerade på https://cio.idg.se redan i 2014. Efter fyra år känns ämnet fortfarande lika relevant. Det finns fortfarande stort utrymme till förbättring när det kommer till de sätt vi delar vår kunskap på i våra verksamheter.

 

 

Vill du lära dig mer?Ladda ner e-bok

Kontakta

Författaren

På bloggen delar vi med oss av inspiration och kunskap om digitalt lärande och Performance support, samt inspiration från våra kunder.

Kontakta gärna författaren om du har frågor eller vill diskutera artikeln.

Stefan Ekeroth InfoCaption

Stefan Ekeroth