InfoCaption
Booke demo!

Øk engasjementet og kunnskapsnivået før og etter opplæring

InfoCaption i praksisBedriftsutvikling 5 min. lesning

Å gi opplæring med video tydeliggjør instruksjoner

InfoCaption i praksis 3 min. lesning

Økt effektivitet, støtte og kvalitet gjennom søkbare rutiner

InfoCaption i praksisBedriftsutvikling 5 min. lesning

Performance Support tilrettelegger ved systembytte

Performance SupportInfoCaption i praksis 4 min. lesning

Kom igang med InfoCaption gjennom tydelig kommunikasjon og inkludering

InfoCaption i praksisBedriftsutvikling 5 min. lesning

Utnytter du det fulle potensialet i digital læring?

E-learningPerformance SupportInfoCaption i praksis 3 min. lesning
Store endringer krever kunnskapsstøtte
Performance SupportInfoCaption i praksis

At systemer krever oppdateringer eller byttes ut er ganske vanlig på arbeidsplassen. Endringer som dette stiller høye krav til både bedriften og den ansatte. Instruksjoner og opplæringsmateriell må...

Kurs som både sikrer ny kunnskap og læring i arbeidsdagen
E-learningPerformance SupportInfoCaption i praksis

Ved å lage arbeidsmetoder som oser av tydelighet og er enkle å implementere kan man introdusere brukere for nye system på en ukomplisert måte. Ved å tilby opplæring som alltid er tilgjengelig og som...

Hjelp ansatte å finne fram i labyrinten av kunnskap
Prosess-håndteringInfoCaption i praksis

Du har sikkert hørt om ansatte som ofte er misfornøyd med et system eller praksis, selv om det kanskje egentlig handler om at de ikke ser helheten. Dersom man kan bidra til hjelpe ansatte å forstå...

Lettilgjengelig og samlet informasjon sparer ressurser
Performance SupportInfoCaption i praksis

Å få hjelp gjennom arbeidsdagen, akkurat når man trenger det, er forutsetningen til Perforamance support som vi fremmer på InfoCaption. Ved å gjøre arbeidsdokument og prosesser tilgjengelig på samme...

Legge til rette for endringer med digital støtte
Performance SupportInfoCaption i praksis

Alle bedrifter gjennomgår før eller senere store eller små endringer. For den ansatte innebærer det ofte nye måter å arbeide på, som for noen kan føre til usikkerhet og bekymring. For å redusere både...

Nyttige guider for å heve kunnskapsnivået
InfoCaption i praksis

Mange organisasjoner står ovenfor kritiske situasjoner der det er viktig med relevant og oppdatert informasjon både i det daglige og for å utvikle bedriften. Det gjelder spesielt ved planlegging av...