InfoCaption
Booke demo!

Portal som inspirer til læring

Å spre kunnskap internt i organisasjonen kan være en vanskelig nøtt å knekke. På InfoCaption har vi jobbet iherdig for å forenkle denne oppgaven for flest mulige organisasjoner. En av våre hjertesaker er at kunnskap alltid skal være lett tilgjengelig akkurat når du trenger den. Dette burde også gjelde formelle opplæringer og annen kompetanseheving, for å gjøre arbeidsdagen enklere for ansatte.


Å lage en portal som fokuserer på opplæring av ansatte er ett av flere kort man kan spille for å sørge for at kunnskap når ut til så mange som mulig. En portal kan lages i en håndvendig, men å optimalisere portalen slik at ansatte finner det de har behov for der de forventer å finne det, kan ta mye tid og planlegging. Når man finner det man trenger fort og enkelt, reduseres kunnskapsrelatert stress hos ansatte.

JSC har tatt ideen med en kunnskapsportal et steg videre. Ved å lage en inspirerende portal som fokuserer på innholdet uten å senke kravene med det grafiske, har de funnet en balanse mellom alvor og lek. Med denne balansen som i stor grad opprettholdes av illustrasjonen av kunnskapsøyen i JSCs farger, blir det enklere for ansatte å finne det de søker etter.


Anna Palmgren (bedriftsutvikler) JSC forteller videre:

"Tanken og målet med å lage en kompetanseportal er at det skal være knutepunktet for vårt kompetansesenter. Her vil vi samle opplæringer, instruksjoner, sertifikat, kurs om våre kundetilbud m.m. for å ha en naturlig plass å gå til når det kommer til kompetanseheving. Tanken er at man skal kunne bruke den både når man "har en plan" og når man trenger inspirasjon til gode kurs/opplæringer/kompetansehevinger som man generelt har nytte av i vår bransje."

 

JSC-portal-maj22Vi i team InfoCaption synes at JSC har funnet en flott balanse med denne portalen. Ved å implementere en kreativ illustrasjon og samtidig guide brukerne til kompetansehevende innhold har de kommet på god vei til å bli selvstendig. I tillegg sies det jo at et bilde sier mer enn tusen ord!

JSC har takket være deres fantastiske arbeid fått utmerkelsen Månedens guide. 
 

Vil du lære mer om hvordan du kan effektivisere introduksjonen av nye medarbeidere?

New call-to-action

Kontakt

Forfatteren

På bloggen deler vi informasjon og kunnskap om digital læring og Performance support. Du finner også inspirasjon fra våre kunder. Kontakt gjerne forfatteren dersom du har spørsmål eller vil diskutere artikkelen.

Ida Linnér InfoCaption

Ida Linnér